A magyar és angolszász iskolai könyvtárak működésének összehasonlító vizsgálata

Dátum
Szerzők
Sebestyén, Noémi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom megírásakor kitűzött célom, hogy összehasonlító elemzést végezzek Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok, valamint Anglia iskolai könyvtárainak működése és szolgáltatásai között. Az összehasonlító vizsgálat alapját az alábbi szempontok képezik: maga az iskolai könyvtár; az iskolai könyvtáros; az iskolai könyvtár, valamint az iskolai könyvtáros szerepe az olvasás ösztönzésében és az információs műveltség elsajátításában; az olvasóvá nevelés módszertana; az iskolai könyvtárak finanszírozási helyzete; működési stratégiájuk; a rendelkezésre álló források; illetve az iskolai könyvtárak működésének számítógépesítése. Dolgozatom zárásaként összegyűjtöttem és megfogalmaztam néhány hasznos javaslatot, amelyek esetlegesen segíthetnék az iskolai könyvtárak működését a jövőre nézve.
Leírás
Kulcsszavak
iskolai könyvtár, magyar, angolszász, angol, amerikai
Forrás