Génpolimorfizmus vizsgálatok a galambhús termékminőség javítása érdekében

Dátum
Szerzők
Sipos, Bíborka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A galambhús magas biológiai értékű termék. A magyar húsgalamb ágazat dinamikus bővülést mutat, ami jelentős tenyészállat igényt generál. A piac modern, a fogyasztói igényeket kiszolgálni képes genotípusokat igényel. Ezért a nemesítésben a húsgalamb ágazatnak is alkalmaznia kell a korszerű marker-, és genomszelekciós technológiákat. Jelen dolgozatban postagalambok esetében már leírt génpolimorfizmusok alkalmazhatóságát mértem fel egy hústípusú állományban (n=39). KASP-PCR módszerrel tizenegy SNP-t amplifikáltunk sikerrel, melyekből négy mutatkozott polimorfnak a vizsgált populációban. A polimorf lókuszokat genotípusok száma, allél- és genotípus gyakoriság, allél gyakoriságok varianciája, illetve a Hardy-Weinberg eloszlás alapján jellemeztem. A genotípus adatokat általános lineáris modell (GLM) alkalmazásával vetettem össze a testsúlyra és testméretekre vonatkozó adatokkal. A polimorf lókuszok közül az MSTN és a CKM gének polimorfizmusai mutattak szignifikáns összefüggést a biometriai adatokkal. Öt esetben sikerült tendenciára, vagy szignifikáns hatásra utaló eredményekkel olyan genotípusokat azonosítani, melyek a fiókák magasabb súlyával mutattak összefüggést, és amelyek alkalmazhatóak lehetnek a marker alapú szelekcióban. Az eredmények megerősítése érdekében javasolt nagyobb elemszámú vizsgálatok lefolytatása.
Leírás
Kulcsszavak
húsgalamb, gén, génpolimorfizmus, galambhús, húsgalambtenyésztés, SNP, genomszelekció, galamb, termékminőség
Forrás