Kapcsolati tőke: motiváció és/vagy megtérülés az egyetemi hallgatók fizetett munkavállalása során

Dátum
Szerzők
Juhász , Gréta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az egyetemisták tanulmányok melletti fizetett munkavállalásának motivációit és a munka megtérülését vizsgálom, különös hangsúllyal a kapcsolatépítésre. Napjainkban egyre több hallgató kapcsolódik be a munkaerőpiacra felsőoktatás mellett. Kutatási kérdésünk, hogy a kapcsolatok építése megjelenik-e motivációként, illetve megtérülésként a diákok munkavállalása során. A fizetett munkának nincs egységes elmélete, így az elméleti részben az oktatás és a munka közti átmenettel, a munkaértékekkel és munkaattitűdökkel, valamint a fizetett munka és a lemorzsolódás kapcsolatáról írok. Ezután lesz szó a kapcsolati tőke fogalmáról és a fizetett munka és a kapcsolati tőke összefüggéseiről. Kutatásomban 11 félig strukturált interjút készítettem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi karán tanuló hallgatókkal. A témaanalízis során vizsgáltam a munkakeresés és a kapcsolatok összefüggéseit, a munka motivációit és a megtérülés formáit. Az interjúk típusanalízise során pedig három csoportot különítettem el, ahol az egyik csoportot a kapcsolati tőke motiválta és meg is térült nekik, a másik csoportot nem motiválta, de a megtérülés során megemlítették, végül a harmadik csoport, akiket nem is motivált és a megtérülés során sem említették. Összességében, akiket motivált a kapcsolatok építése, ez inkább csak másodlagos tényező volt, és a megtérülés során sem volt elsődleges szempont, de mégis hozzájárult a munka befektetésként való megéléséhez.
Leírás
Kulcsszavak
tanulás melletti fizetett munka, kapcsolati tőke, tőkekonvertálás, megtérülés, motiváció
Forrás