University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "mese"

Sort by: Order: Results:

 • Magyar, Bettina
  Napjainkban egyre többet hallunk a tanulási zavarok és köztük főként az olvasási problémák témaköréről. Korunk új „fertőző gyermekbetegségeként” tartják számon az olvasásban bekövetkező nehézségeket. Vizsgálatom során ...
 • Smajda, Anita
  Luigi Capuana, szicília író a Risorgimento korából. Szabadon választott meséinek fordítása és azok fordításelméleti jellemzése Pollmann Teréz nyomán. Népmese és műmese, valamint a magyar és olasz mesekultúra összevetése.
 • Galambos, Tímea (2013-05-09)
  Szakdolgozatomban a mese befogadását vizsgálom a befogadás-esztétika viszonyában. Mindemellett kortárs magyar meséket elemzek a gyermeki befogadás szemszögéből.
 • Vinczéné Antal, Beáta
  Ebben a műhelymunkámban a következőkre kerestem a választ: van-e különbség az audiovizuális eszközökön látott és a hagyományos módon meghallgatott mese befogadása között a gyermekek számára, és történt-e ebben változás az ...
 • Dobosné Gerzsenyi, Andrea
  Dolgozatomban a mesék hatásait vizsgáltam az óvodáskorú gyermekek körében. Kutatásaimat kérdőíves módszerrel végeztem, melyben arra kerestem a választ, hogy a rajzfilmek nézése háttérbe szorítja-e a meseolvasást, illetve ...
 • Rácz, Judit
  Az irodalmi élmények megalapozása, valamint a gyermekek világhoz és önmagukhoz való hozzáállása, a meséken keresztül már kisgyermekkorban elkezdődik. A 21. század gyermekei viszont a képernyők elé születnek, melynek ...
 • Karácsonyné Újhelyi, Andrea
  A szakdolgozat a mesével, a mese fejlesztésben betöltött szerepével foglalkozik. A dolgozat első részében bemutatásra kerül a mese, mint műfaj, a mesélés, a meseélmény. Arra is választ kapunk, hogy milyen szerepet tölt be ...
 • Ottmár, Judit
  A szakdolgozatom első részében fogalmakat tisztáztam a témát illetően. A továbbiakban a mese jellemzőiről, a mesélés jelentőségéről írtam az óvodás korú gyermekek életében. A gyermekek fejlődéslélektanát szakirodalmakkal ...
 • Husztiné Povelcsák, Ibolya
  Kutatómunkám első részében a mese és a kommunikáció fogalma áll középpontban. Ezt követően a gyermek és mese viszonya a központi téma. A mesék fontos szerepet játszanak a gyermeknevelésben. Dolgozatom célja, hogy felhívja ...
 • Szalai, Edina
  Mivel a kommunikáció túlnyomó része (kb. 90%-a) - különösen igaz ez kisgyermekek esetében - nem nyelvi, valamint metakommunikációs úton történik, ezért felmerült bennem néhány kérdés: Melyek azok a nonverbális eszközök és ...
 • Berki, Katalin
  A dolgozat a flow-élmény és a mese kapcsolatát vizsgálja. Arra keresi a választ, hogy a népmesék hallgatása képes-e öröm érzést kiváltani a gyermekekből. Az első három fejezet foglalkozik a flow jellemzőivel, a flow ...
 • Somogyiné Hock, Cecília
  Az idősotthont mutatom be, ahol dolgozom. Különböző foglalkoztatások vannak, amiket mentálhigiénés kolléganőim végeznek. Ezeket mutatom be, valamint a gyógytornászi munkámat. A mesékben amik többnyire időseknek szólnak, ...
 • Simon, Viktória
  Szakdolgozatom témája a Mese személyiségfejlesztő hatása az óvodáskorban. Azt a tényt igyekeztem bizonyítani, hogy a mese komplex módon gyakorol hatást a személyiség egészére. Dolgozatomban külön fejezetben vizsgáltam a ...
 • Szűcs, Gábor
  A szakdolgozat a mesék eredetével, kulturális és szociális szerepével foglalkozik. Azon kérdésre keresve a választ: Hogyan használható fel a mese eszköze a fejlődési folyamat elősegítésében és az olvasóvá nevelésben? Miben ...
 • Bárczai, Noémi
  A szakdolgozat elméleti részben a mesét több szempontból mutatom be, kitérek a látott és olvasott mesék közti különbségre, pozitív és negatív hatásaikra. Gyakorlati részében harmadikos gyerekek családjának és kedvenc ...
 • Koncz, Anett
  A dolgozat a mese és a média hatásait foglalja össze az óvodás korú gyermekek életében, és azt hogy hogyan célszerű mesélni a gyermekeknek. Ezzel a témával kapcsolatos szakirodalmakat dolgozza fel. A vizsgálat a szülők ...
 • Garan, Eszter
  Kisgyermekkortól kezdve a nevelés során rengeteg különböző információt adunk át a gyermekeknek, de nem egyszerűen csak ismereteket közlünk, átadjuk a világról alkotott képünket, kultúránkat, hitbeli beállítódásunkat, ...
 • Hoffmann, Katalin
  A dolgozatom fő témája az integráció és a másság elfogadásának elősegítése mesével. A mese lehet az egyik eszköz ahhoz, hogy azok a gyerekek is be legyenek fogadva, akik valamilyen oknál fogva nehezen integrálódnak egy ...
 • Rehó, Bianka
  A varázslatos, mágikus pillanatokért keltette fel érdeklődésemet maga a mese, mesepszichológia és mindenképpen valami hasonló témában szerettem volna kutatni. Az első könyv, amit ebben a témában olvastam, az Kádár Annamária ...
 • Váradi, Tünde (2006-08-03)
  A dolgozatomban be szeretném mutatni, hogy milyen eszközökkel, műsorokkal, csoportos foglalkozásokkal, vetélkedőkkel próbálom a mesét a gyerekekkel megszerettetni. A gyermek könyvtáros egyik fontos feladata, hogy élményszerűen ...