Felhasználói szerződés

Általános rendelkezések

 • A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (továbbiakban: DEENK) által üzemeltetett Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (továbbiakban: DEA) intézményi repozitóriumként gyűjti, feldolgozza, archiválja és az interneten keresztül szolgáltatja az egyetemen keletkezett és keletkező tudományos, kutatási és oktatási célú elektronikus dokumentumokat, valamint olyan szintén elektronikus dokumentumokat, amelyek a nemzeti kulturális tudásvagyon részét képezik.
 • A DEA elérési címe: dea.lib.unideb.hu.
 • A DEA repozitóriumot a DEENK üzemelteti.
 • Az alkalmazott repozitóriumi szoftver a DSpace 7.3.
 • A DEA fejlesztését, adattár-szintű üzemeltetését, a központi adminisztrátori feladatok ellátását, valamint a repozitóriumi adminisztrációt a DEENK végzi (dea@lib.unideb.hu).

JELEN SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁGOKRA VONATKOZIK

Kérjük, hogy a letöltés, feltöltés, megtekintés előtt olvassa el figyelmesen a digitális gyűjtemény használatára vonatkozó alábbi feltételeket.

Jelen felhasználói licencszerződés alapján, amely egyfelől a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.), másfelől Ön, mint természetes vagy jogi személy között jött létre, Ön jogosult a digitális szolgáltatás használatára.

Ha a „Mentés” vagy egyéb, jóváhagyásra szolgáló gombra kattint, Ön elfogadja, hogy a jelen szerződést elolvasta, megértette, és rendelkezéseit önmagára nézve kötelező érvényűnek ismerte el.

Amennyiben Ön elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit, és megfelel az itt előírt összes feltételnek, a DEENK az alábbi jogokat (a továbbiakban „Licenc”) biztosítja az Ön (továbbiakban: Felhasználó) számára: repozitóriumban tárolt dokumentumok megtekintése, saját dokumentum elhelyezésének igénylése.

A repozitóriumban a dokumentumok hozzáférési szintjei határozzák meg a Felhasználó jogait:

 • Hozzáférhető: bárhonnan elérhető
 • Egyetemi IP: csak az egyetem területén / gépein érhető el
 • Könyvtári számítógépek: csak a DEENK gépein érhető el
 • Korlátozottan hozzáférhető: bizonyos munkacsoport számára érhető el
 • Nem hozzáférhető: archiválási céllal tárolt példányok, nem szolgáltathatóak

A felsorolt hozzáférési szintek IP alapú, vagy hálózati azonosító szerinti jelszavas bejelentkezéssel koordinálhatók, kontrollálhatók. Feltöltési, elérési, szerkesztői jogosultság személyenként és csoportonként is adható, tételre, gyűjteményre és kategóriára vonatkozóan.

A dokumentumok repozitóriumban való elhelyezése és hozzáférhetővé tétele a mindenkori jogszabályoknak, pályázatoknak és a kiadói előírásoknak eleget téve, a DEENK által jóváhagyott és a feltöltő által elfogadott elhelyezési megállapodás alapján történik.

Emellett feltüntetjük a Creative Commons (CC) Licenc-t is a vonatkozó gyűjtemények tételeinél.

A Felhasználó jogainak gyakorlása

Ön a Felhasználó jogait kizárólag személyesen gyakorolhatja.

Jogok korlátozása

A hozzáférési szinteknek megfelelő megtekintési, letöltési jogokon kívüli felhasználási engedélyért a Felhasználó a DEENK-hez fordul. A Felhasználó nem jogosult a DEA-ban tárolt, nem általa feltöltött dokumentumokat módosítani, többszörözni és használati jogát átruházni. A letöltött dokumentumokat nem értékesítheti. Jogosult Felhasználók a repozitóriumban kereshetnek, a hozzáférési szintnek megfelelően a dokumentumok tartalmát olvashatják, letölthetik, kinyomtathatják azzal a feltétellel, hogy ezen felhasználási módok nem történhetnek haszonszerzési céllal, jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatják, hanem csakis saját részre, magáncélú felhasználásra.

Szerzői jogok

A Felhasználó a mindenkori szerzői jogszabályok figyelembevételével használhatja a repozitóriumban elhelyezett műveket.

Szerződés hatályba lépése

A jelen Szerződés attól a dátumtól érvényes, amikor Ön elfogadja a szerződés feltételeit, a Mentés gombra kattintva. A Szerződés elfogadásával a DEENK nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad a Felhasználónak.

A DEA használatával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: a felhasználók számára a jogosultsági szinteknek megfelelő DEA-hoz való hozzáférés biztosítása.

A kezelt adatok köre az oldal látogatói esetén:

 • IP cím

A kezelt adatok köre egyetemi polgárok esetén:

 • eduID azonosító
 • E-mail cím
 • IP cím

A kezelt adatok köre repozitóriumi adminisztrátor által regisztrált felhasználók esetén:

 • E-mail cím
 • Jelszó
 • IP cím

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama: egyetemi polgárok esetében az egyetemi jogviszony időtartama, külső olvasók esetén a regisztráció törléséig, amelyet a dea@lib.unideb.hu e-mail címre érkezett törlési igénnyel jelezhetnek.

Hozzáféréssel rendelkezők köre: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársai.

Adatvédelem