University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata Debrecen , 1909)
 • Unknown author (Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata Debrecen , 1909)
 • Unknown author (Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata Debrecen , 1909)
 • Unknown author (Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata Debrecen , 1910)
 • Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató) (város és a Tiszántuli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata Debrecen , 1919)
 • Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató) (város könyvnyomda-vállalata Debreczen , 1919)
 • Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató) (Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata Debrecen , 1918)
 • Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató) (város és a Tiszántuli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata Debreczen , 1919)
 • Balogh, Anita
  Dolgozatomban a családi gazdaságok nyilvántartását mutatom be. Először a program felépítését, működését írom le. Ezt követően egy kutatást végeztem azon kollégák körében, akik szintén nap mint nap használják a programot. ...
 • Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató) (Nyom. a város könyvnyomdájában Debreczen , 1898)
 • Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató) (Nyom. a város könyvnyomdájában Debreczen , 1898)
 • Farkas, Csaba Tamás (2012-05-31)
  Absztrakt Hallgató neve: Farkas Csaba Tamás Tanszék: Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Szak: szociológia Képzési forma: MA Tagozat: nappali Szakdolgozat címe: A hivatalos szféra Kádárrendsze ...
 • Tóth, Árpád (2013-04-04)
  Szakdolgozatom témája a Hivatalos személyek sérelmére elkövetett erőszakos jellegű cselekményeket vizsgálja. Ezen személyeken belül is a rendőrök ellen intézetteket. A dolgozat bemutatja, hogy kik tartoznak a hivatalos ...
 • Fábiánné Sánta, Beatrix Henriett (2012-04-16)
  Társadalmunkban ma az erőszak és a bűnözés mindenkor magas. Az emberi lény egy összetett jellem, aki ezernyi érzelmet mutat be és nagyon természetes, hogy ezen érzelmek némelyike valamiféle tettben jelenik meg, legyen az ...
 • Varsányi, Alexandra (2007-11-27)
  Összegezve megállapítható, hogy a hivatalos személyi minőség büntetőjogi kategóriái - a hivatali tisztségek létrejöttét követően - már a társadalmak államszervezésének korában is megjelentek. A korábbi szabályok hatása, ...
 • Biri, Katalin Tünde
  Záródolgozatomban a terepintézményemet, szolgáltatásait, egy családot mutattam be, aki azért került kapcsolatba a gyermekjóléti szolgálattal, mivel rossz szociális körülmények között élt és a gyermekeit elhanyagolta és ...
 • Lévai, Veronika (2007-10-03)
  Megvizsgáltam a hazai vadásztársaságok helyzetét, kialakulását, jelenleg fennálló irányításának okait illetve a kialakult válságképet. E „válságról” többféle véleményt is tapasztaltam a dolgozatom vizsgálódása során. ...
 • Kurucz, Renáta
  Dolgozatom alapvető célja, hogy az orvostanhallgatók pályaszocializációját, humánus orvossá válását segítő pályaszocializációs kurzust, annak hatását vizsgáljam a hallgatók hivatásszemélyiségének fejlődése szempontjából. ...
 • Varga, László
  Záródolgozatomban szerettem volna részletesen ismertetni a hivatásturizmust és annak négy ágát. Valamint a feldolgozott adatok segítségével bemutatni milyen eredményeket ér el napjainkban a turizmusnak ez az ága. A ...
 • Dobrán, Gábor
  Dolgozatomban a hivatásturizmus jellemzőit igyekeztem bemutatni. A gyakorlati helyem is erre a szegmensre épít elsősorban, így jó példaként szolgált a munkámhoz. Megvizsgáltam a lehetséges trendeket. Ezen kvül bemutattam ...