University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "óvoda-család kapcsolat"

Sort by: Order: Results:

 • Rublinszki, Tünde
  A család és az együttműködés, mint fogalomak megjelenése és értelmezése. Történelmi áttekintés, melyben a család és az óvoda kapcsolatát mutatom be. Szakirodalmi feldolgozásom során az óvodáról, mint intézményről az általános ...
 • Törőné Szabó, Anita
  Szakdolgozatom témája a Leveleki Kastélykert Óvoda és a család együttműködése a gyermek egészséges életmódjának kialakításában.Szakdolgozatomban részletesen elemzem az egészséges életmódot, az óvodai nevelés feladatait és ...
 • Erdeiné Török, Andrea
  A szülők és óvodapedagógusok között megvalósuló kapcsolattartás vizsgálata, erre vonatkozó hipotézisek feltárása kérdőíves módszerrel.A családi nevelés és az intézményes nevelés közötti kapcsolat fontosságának bemutatása.A ...
 • Kelemen, Zsanett
  A dolgozat az óvoda és család kapcsolata címet kapta. Tartalma az óvoda külső és belső kapcsoltaival, és ezek közül is a legfontosabbal, a családdal foglalkozik. Rávilágít, hogy ez a kapcsolat elengedhetetlen a gyermek ...
 • Szentesi, Nelli
  Dolgozatom témája az óvoda és család kapcsolata, kapcsolattartási rendszere. Megvizsgáltam a családok nevelési szokásait. Célom volt megvizsgálni az óvodapedagógusok és a szülők kapcsolatát.A gyermekek fejlődésének színterei ...
 • Pelyák, Zsuzsanna
  Az óvodai nevelés és a családi nevelés összhangjának keresése, hatása a gyermekek fejlődésére. A család szerepe a saját gyermeke nevelésében, szülői szerepek tanulása. Az óvodai nevelésbe való bevonódás jelentősége, hatása ...
 • Sztaniszlovszkiné Iski, Tünde
  Az óvodai nevelést nem lehet elképzelni a szülők bevonása nélkül. A jó együttműködés feltétele lehet a gyermekekhez vezető pozitív viszony kialakításában.Fejlesztésük az óvodai nevelés folyamatában függ a családi háttér ...
 • Máróné Zubor, Gizella
  A vizsgálatom célja volt: Feltárjam a szülők igényeit, elvárásait, hogy az együttműködésünk formáit tartalommal töltsem meg. Különösen azért, mert intézményemben egyre nő a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekeknek ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.