University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "etika"

Sort by: Order: Results:

 • Joó, Zsaklin Szimonetta
  Szakdolgozatomban bemutatom az abortusz fogalmát, törvényi követelményeit, törvényi megfogalmazását és a jogszabályok adta lehetőségeket, valamint ezek gyakorlati megvalósulását. A dolgozat második nagy részegységében még ...
 • Somogyi, Gyula (2011-06-08)
  A disszertáció Shoshana Felman, Barbara Johnson és Cathy Caruth teoretikus szövegeit elemzi részletesen, amelyeknek tézisem szerint az a célja, hogy a Paul de Man-féle retorikai dekonstrukciót egyéb, a kortárs elméletben ...
 • Köles, Richárd (2014-01-15)
  Dolgozatomban az egyén és tömeg viszonyát vizsgálom.
 • Pelei, Dóra
  Szakdolgozatomban az emberi erőforrás menedzsment tevékenységi területén felmerülő etikai problémákkal foglalkozom. Szakirodalmi áttekintésemben foglalkozok az etika fogalmával, az üzleti etika kialakulásával, valamint az ...
 • Szabó, Elemér Pál (2014-06-04)
  A dolgozat a modern etnográfiai film történetének legendás francia alkotójával, Jean Rouch-al és az ő egyik központi jelentőségű alkotásával, Az őrület urai című dokumentumfilm elemzésével foglalkozik. A dolgozat fő témája ...
 • Bakó, Zsanett
  Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy van-e keresnivalója az etikának a pénzügyi szektorban. A téma elméleti hátterének felvázolása után Magyarország első "újbankját" a MagNet Bank működését mutatom be. Majd egy ...
 • Szinai, Dávid
  A hazai és nemzetközi etikai ajánlások és jogszabályok áttekintése. Kitekintés az etnikai alapú népegészségügyi kutatások gyakorlatára. Ehhez kapcsolódó etikai ajánlások összefoglalása és elemzése.
 • Lajtos, Nóra (2013-11-25)
  Az értekezés Sánta Ferenc rövidprózájának korszerű újraolvasására tett kísérletet. Gyakorlati-műelemző fejezeteiben arra vállalkozott, hogy tudatos korpuszválogatás és az elméleti keretek megalkotása után ablakot nyisson ...
 • Sipos, Edit Adrienn
  A fájlmegosztással kapcsolatos szoftverek etikai kérdései kapcsán az a véleményem, hogy ha valaha sikerül is valamiféle konszenzusra jutni, az internethasználók és a kormányok között, azt vagy diktatórikus úton, vagy ...
 • Czirják, Nóra (2012-01-27)
  A büntetőjog egyik tárgykörének a foglalkozási bűncselekményeknek a bemutatása, az orvosi műhibára fókuszálva. A dolgozat a nagyobb egységektől halad a részegységek felé, a kronológiai sorrend megtartásával. Kiemelt hangsúlyt ...
 • Kállai, István (2010-10-26)
  Hazánk nagy múltra tekint vissza a vadászhagyományaink terén. A hagyományok ápolása rendkívül fontos dolog, mivel kihat az egész vadásztársaság összképére. Azzal a szándékkal írtam ezt a dolgozatot, hogy képet kapjunk ...
 • Smuta, Lilla Enikő (2014-05-20)
  A dolgozat tárgyalja a Holokauszt történeti, társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét, a népírtás történetét és ismerteti a Holokauszt etikai vonatkozásaival foglalkozó filozófusok nézeteit.
 • Szentmártoni, Ágnes Dalma (2014-05-21)
  A szakdolgozat a mai középiskolások demokrácia-értelmezését vizsgálja. Kérdőíves felmérés - elemzés alapján veti össze a kapott eredményeket a demokrácia-elméletekkel, s az etika tanterv vonatkozó részeiből következő tanári ...
 • Rónai, András (2011-06-06)
  Az értekezés célja a kifejezés leírása, elsősorban a kifejezés tapasztalatának fenomenológiai elemzésével, felhasználva a hétköznapi nyelv filozófiájának módszereit is. Filozófiatörténeti kiindulópontból, Emmanuel Lévinas ...
 • Kicska, Andrea (2013-05-22)
  Az elmúlt, lassan nyolcvan évben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete kiépített egy olyan könyvtári rendszert, amely szinte minden területére kiterjed a könyvtárral kapcsolatos munkakörökre. Több szakmai szervezetet hozott ...
 • Csiszár-Szabó, Eszter
  A közszolgálat múltját áttekintve viszont jól látható, hogy a különböző korok miként értelmezték a közösség szolgálatát, amely az államélet kiemelt területének számított és számít ma is. A munkához való viszony, az attól ...
 • Ladó, Anett
  A dolgozat a környezetvédelmi szemlélet megváltozásának szükségszerűségéről szól, valamint e szemlélet oktatásban való hasznosíthatóságáról.
 • Nagy, Eszter
  Dolgozatomban egy alternatív közgazdász egy főművét elemzem. Az írás annak etikai dimenziója miatt releváns számomra. Jelen dolgozatban tehát Tomas Sedlacek A jó és a rossz közgazdaságtana című művének egy bizonyos fejezetét ...
 • Ujj, Alexandra
  Dolgozatomban arra a kérdésre keressem a választ, hogy egy egyedi létezőben mi jelentheti az öntudat első megnyilvánulását, illetve erkölcsileg megengedhető-e az újszülöttek megölése, ha az újszülött testi, vagy mentális ...
 • Nagy, Anikó (2011-11-03)
  Dolgozatom az etikus reklámokat dolgozza fel a jogi és szakmán belüli szabályozások áttekintésével, gyakorlati példák vizsgálatával, és a Debreceni Egyetemen végzett saját kérdőíves felmérésem segítségével.