University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "identitás"

Sort by: Order: Results:

 • Lauber, Éva Laura
  Végigvezetve a nemzetiségek sokszínűségét és migrációs folyamatait az évszázadok során, jól látható, hogy Mezőföld kulturális találkozások, s ezáltal a változó identitás színtere volt. Kutatásom és jelen dolgozat kapcsán ...
 • Katona, Gábor
  A szakdolgozatom központi témáját a Cholnoky Jenő által koordinált Alföld-kutatás képezi. Az ehhez a kutatáshoz kapcsolódó folyamatokat egy sokkal nagyobb nézőpontból akartam munkámban láttatni: ez az ideológia- és ...
 • Jenei, Tímea
  A kutatás célja a roma gyermekek szocializációs és beilleszkedési problémáinak feltárása, az otthoni és az óvodai nevelés közti különbségek, nehézségek bemutatása, az eltérő nevelési stílus kihatása a roma gyermekekre. A ...
 • Berek, Sándor (2011-04-05)
  Az értekezés a cigány/roma identitás és a cigány reprezentációk néprajzi vonatkozásait mutatja be különböző források alapján. A kutatás központi hipotézise szerint az etnikai alcsoportok közös identitásának formálódásában ...
 • Kiss, Csilla
  Belgiumban három nyelvterület található: a francia, a holland és a német nyelvterület. Talán már sokaknak megfordult a kérdés a fejében, hogy mégis hogyan kerül egy közel 77.000 lakossággal rendelkező német közösség ...
 • Pallai, Mária (2013-05-10)
  Absztrakt Dolgozatunkban a 17. századi francia barokk-klasszikus hagyomány és az 1950-es években megjelenő új színház drámaszövegeiben vizsgáljuk a drámai tér és a színpadi tér kapcsolatát, azaz a szövegből kiolvasható ...
 • Fenyvesi, Péter
  Szakdolgozatom célja bemutatni a vállalat kommunikációját, az ebben részt vevő szervezeti egységek működését, a kommunikációs iroda társaságon belüli kapcsolati hálóját, együttműködését a különböző osztályokkal, valamint ...
 • Nagy, Orsolya
  Dolgozatomban a crossplay és az identitás kapcsolatát vizsgáltam, különös tekintettel a nemi identitás kérdését járva körül. A cosplay mint kulturális jelenség és művészet önmagában is megannyi lehetőséget nyújt az egyén ...
 • Szőke, Sarolta (2012-05-31)
  Szakdolgozatomban a homoszexualitás témájával foglakozom, azon belül is külön figyelmet fordítva a homoszexuális identitás kialakulására, és annak főbb jellemzőire. A témáról, előzetes feltevéseimmel ellentétben számtalan ...
 • Imre, László; Taxner-Tóth, Ernő; Kondor, Tamás; Bényei, Péter; Gönczy, Monika; S. Varga, Pál; Blaskó, Katalin; Ács, Gábor; Szabó, Levente; Nagy, Miklós; Szeredi, Orsolya; Kunkli, Enikő (KLTE Könyvtárának sokszorosító üzeme Debrecen , 2000)
 • Rácz, András
  A dolgozat a fiatal felnőttek jól-létének vizsgálatát mutatja be. A vizsgálati szempontok a fiatal felnőttek identitásállapota és a környezeti hatással összefüggésbe hozható viselkedési függőségek. A jól-lét elméleti ...
 • Kukla, Zita (2010-05-07)
  Szakdolgozatomban, két Hajdú-Bihar megyei gimnázium tanulói körében felvett önkitöltéses kérdőív segítségével arra kerestem a választ, hogy a mai gyorsan változó világunkban milyenek a 17 és 18 éves végzős gimnazisták ...
 • Felföldi, Csaba (2011-01-05)
  Felföldi Csaba – Fogyatékkal Élők Kisebbségi Identitása A dolgozat első részében egy elméleti áttekintést kapunk a fogyatékosság és az identitás kérdésköréről. Majd pedig egy tanulmány részleteibe tekinthetünk bele, ...
 • Buzinkay, Nóra (2013-05-07)
  Jelenleg a világon – és Magyarországon is – a versenysportok, illetve a tömegsportok közül a futball örvend a legnagyobb népszerűségnek. Hazánkban ez azért különösen érdekes, mivel az 1980-as évek óta a hazai futball ...
 • Kertész, Tamara
  Dolgozatom témája a társadalmi nemi szerepek, azaz a gender és a szomatizáció összefüggése. A szomatizáció, a betegségviselkedés, a betegszerep felvétele, az egészségviselkedés mind olyan egészségpszichológiai fogalom, ...
 • Belme, Judit
  Diese Arbeit ist ein Einführung in die Gender und Queer Studies. Sie beschreibt die Entwicklung der sexuellen Identität.
 • Graffiti 
  Nagy, Zsuzsanna
  Dolgozatom a graffitizés kultúráját, történetét, identitástudatát vizsgálja.
 • Bán, Andrea (2014-04-16)
  A kunhímzés eredetének, megmaradt múzeumok által őrzött tárgyi emlékek ismertetése, a jelenkor kunhímzés mintáival való összehasonlítása, elemzése. Napjainkba történő hagyományozódásának, átörökítésének vizsgálata, ...
 • Pintye, Zsolt
  Mi a szórakozás, mit nevezünk énképnek, milyen módon érvényesül identitásunk a buliban? Leíró jellegű kutatásomban e kérdésekre kerestem a választ. Szakdolgozatomban bemutatom, hogy milyen forgatókönyvei vannak a szórakozásnak, ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.