University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "keresztnevek"

Sort by: Order: Results:

  • Kecskés, Judit (2009-03-10)
    Értekezésem elkészítésekor kettős célt tűztem ki. Egyfelől egyetlen város, Miskolc 18–19. századi keresztneveit kívántam bemutatni felekezetek szerint. Másrészt a lokális sajátosságok ábrázolásán túl átfogóbb, általános ...
  • Takács, Judit (2009-01-08)
    Disszertációm elé hármas feladatot tűztem. Célom egyrészt a köznevesülés, azaz a tulajdonnév jelentésváltozásáról írottak szempontjából áttekinteni a tulajdonnév jelentéséről szóló szakirodalmat. Ehhez kapcsolódik második ...
  • Kitta, Vivien
    Az orosz keresztnevek kialakulása a Kijevi Rusztól a mai Oroszországig. Végigkövetem a legmeghatározóbb időszakokat és azok hatásait. Az orosz névadási sajátosságok után a pogány hagyományú neveket mutatom be példákkal ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.