Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

- Böngészés - tárgyszó: "mese"

Rendezés: Sorrend: Találatok:

 • Ujj, Alexandra (2014-04-22)
  Záródolgozatomban azt vizsgálom, hogy a Harry Potter című kortárs regénysorozat hősei mennyit őriztek meg az eposzi hősök sajátosságaiból, illetve hozzájuk képest mennyiben változtak meg? Érintem a mítosz, az eposz és a ...
 • Musákné Szarvas, Kitti
  A meséknek számtalan jótékony hatása ismert, ennek ellenére a kutatások mégis azt mutatják, hogy a szülők egyre kevesebbet és egyre ritkábban olvasnak gyermekeik számára. Emellett az is tapasztalható, hogy a szülők átadják ...
 • Szabó, Marianna Katalin
  A mai modern korban, a családban betöltött szerepek változása tükrében, az apaszereppel való pozitív azonosulás hozadéka, hogy az édesapák nemcsak jobban kiveszik részüket a család mindennapjaiban, hanem több időt töltenek ...
 • Dicső, Ildikó
  A diplomamunkám témája Phaedrus meséinek és az azokban állatalakban megjelenő embertípusoknak a bemutatása. Azonban az állatbőrbe bújtatott jellemek felvonultatása mellett kitértem a dolgozatomban az egyes mesék értelmezésére ...
 • Hevér, Veronika
  Az első fejezetben a Barkóságot mutatom be különböző, a témában jártas emberek megállapításai és tapasztalatai által, és a mesék, mondák, hiedelmek fogalmát hasonlóságok és különbségek segítségével.A második fejezetben egy ...
 • Takácsné Kovács, Mária
  A papírszínház ősrégi, évszázadokra visszanyúló múlttal rendelkező mesélési módszer. Álló képeivel varázsolva felveszi a versenyt az elektromos eszközök mozgóképeivel. Hatékonyan alkalmazható az óvodai nevelés mindennapjaiban, ...
 • Tóth, Réka
  Diplomamunkám egyfajta irodalmi és kulturális kitekintés, kirándulás az olasz népmesék színes, energikus világában. Oldalai "elmesélik", miként született meg Olaszországban az első egységes olasz nyelvű nemzeti mesekönyv ...
 • Szarka, Vivien (2013-05-08)
  A dolgozat a mesék szerepének fontosságát vizsgálja. Összefoglalót nyújt a tranzakcióanalízis és a pszichoanalízis mesékkel kapcsolatos elgondolásaiból. Vizsgálja a mesék szerepét a sorskönyv alakulásában, valamint a ...
 • Kocsis, Boglárka
  Dolgozatomban a gyermekirodalommal foglalkoztam. A következő szempontok alapján építettem fel írásomat: Kiknek szól a gyermekirodalom? Mik a jellemzői? Fordítói szempontból milyen jellegzetességekre kell odafigyelnie a ...
 • Polyák, Lilla
  Négy kiválasztott Grimm mese pszichológiai és morfológiai szempontú elemzése.
 • Rigán, Alexandra (2014-04-23)
  Az elmúlt években több rendező filmesítette meg az ismert német mesegyűjtők, Jacob Ludwig Karl és Wilhelm Karl Grimm meséit. 2012-ben ugyanis minden médium a nagy testvérpáros mesecsokrának 200. évfordulójáról beszélt, ...
 • Cseh, Dániel
  Szakdolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam a Harry Potter regényciklus a közoktatásban való felhasználhatóságát, valamint a népszerű(sítő) irodalom értelmezési keretből kilépve ajánlatot tegyek a sorozat ...
 • Babainé Bandula, Brigitta
  Célom, hogy szakdolgozatomon keresztül bemutassam mennyire fontos, hogy már óvodás korban hangsúlyt fektetni a nevetésre és a pozitív visszajelzésekre a gyermekek számára. Meg szeretném továbbá mutatni, milyen le ...
 • Novák, Éva (2013-04-18)
  A mese csak hazugság vagy igaz? Ezt próbáljuk megfejteni ebben a szakdolgozatban. Hova nyúlnak vissza az orosz mese gyökerei?
 • Hámoriné Balogh, Katalin
  A dolgozat témája a Bajzáth Mária által szerkesztett Népmesekincstár sorozat eddig megjelent köteteinek bemutatása, elemzése. Az óvodai meseválasztások sajátosságait, kritériumait mutatom be. A komplexitás fontossága és ...
 • Virga, Vivien
  Azért ezt a témát választottam, mert fontosnak tartom a gyermekirodalom nevelő, fejlesztő hatását.A mai rohanó világban azonban a szülők már nem olvasnak annyi mesét a gyerekeknek, sőt, a gyerekek inkább a tv-ben nézik a ...
 • Katona, Kriszta (2013-05-30)
  Tanár – magyartanár (T/D) szakos hallgatóként a tanítási gyakorlatomat magyar nyelv és irodalomból a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának két osztályában teljesítettem. A 7a-ban irodalomból a kereszténységet, ...
 • Magyar, Bettina
  Napjainkban egyre többet hallunk a tanulási zavarok és köztük főként az olvasási problémák témaköréről. Korunk új „fertőző gyermekbetegségeként” tartják számon az olvasásban bekövetkező nehézségeket. Vizsgálatom során ...
 • Smajda, Anita
  Luigi Capuana, szicília író a Risorgimento korából. Szabadon választott meséinek fordítása és azok fordításelméleti jellemzése Pollmann Teréz nyomán. Népmese és műmese, valamint a magyar és olasz mesekultúra összevetése.
 • Galambos, Tímea (2013-05-09)
  Szakdolgozatomban a mese befogadását vizsgálom a befogadás-esztétika viszonyában. Mindemellett kortárs magyar meséket elemzek a gyermeki befogadás szemszögéből.
 
 

Keresés a DEA-ban

Felhasználói adataim