University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "munkavédelem"

Sort by: Order: Results:

 • Fecskán, Zsolt (2010-05-27)
  A dolgozatom első részében a munkavédelemről írok.Ezt követően az európai vasútpolitikáról, és a MÁV-ról.A második részben bemutatom a MÁV Munkavédelmi Szabályzatát.Majd a MÁV munkabaleseti adatait elemzem ki.A dolgozat ...
 • Offra, Mónika (2012-04-12)
  Dolgozatomban munkavédelem, munkabiztonság témakörével foglalkozom. A szakirodalom ismertetése után, saját kutatási eredményeimet fogom ismertetni, mely a munkavédelemmel, munkabiztonsággal kapcsolatos emberi tényezők ...
 • Maroska, Anikó
  A modern szemléletű humánpolitika egyre nagyobb figyelmet fordít a munkavállalók fizikai és mentális egészségének megőrzésére, mivel a munkavállalók egészségét és így maximális teljesítményét a gazdasági célok eléréséhez ...
 • Görög, Demeter
  Szakdolgozatom keretében egy eszközkiadó automata vezérlőprogramját készítettem el és mutatom be. A programot C# nyelven írtam, illetve az adatbázist is én terveztem hozzá. Indoklom, hogy miért kellett ezt a projektet ...
 • Negyedes, Mária Magdolna
  A foglalkozás-egészségügyi ellátást minden szervezett munkavégzés keretében munkát végző munkavállaló számára a munkáltatónak biztosítani kell. A munkabalesetek és a foglalkozási betegségek kialakulása tekintetében a ...
 • Szűcs, Annamária (2008-10-28)
  Dolgozatom témájának a kockázatértékelést választottam. A kockázatértékelés a munkavégzés és az azzal összefüggésben álló körülmények, állapotok és a munkakörnyezet kialakításának specifikus elemző módon történő ...
 • Toldi, Sándor (2009-03-16)
  A dolgozatom témájául a kockázatértékelés szerepének és annak jelentőségének bemutatását választottam. Ebben kívánok mutatni milyen részekből, egységekből épül fel a kockázatértékelés folyamata, milyen fontos meghatározó ...
 • Lengyel-Fuchs, Evelin (2011-12-20)
  A dolgozat a balesetek köré épül, annak bekövetkezésének okait próbálja feltárni, a balesetek típusait írja le és csoportosítja is őket. Rávilágít, melyek azok a tényezők, melyek a balesetek bekövetkezésének okai lehetnek, ...
 • Molnár, Nikolett
  Diplomamunkám célja a hazai foglalkozás-egészségügy szervezeti felépítésének és jogszabályi hátterének rövid bemutatása, a foglalkozás-egészségtan, mint tudományterület ismertetése, a foglalkozási- és a foglalkozással ...
 • Sipka, Péter Máté (2014-03-27)
  Az értekezés témájának az aktualitása több oldalú. Egyrészt az új munkajogi szabályozás miatt a bíróságok „keresik” a megoldásokat bizonyos élethelyzetekre (pl. Meddig tart a munkáltató előreláthatósága? Mi az ellenőrzési ...
 • Tardi, Anita
  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) becslése alapján világszerte 317 millió munkabaleset és 2,3 millió munkahelyi haláleset történik évente. Ezen esetszám csökkentése érdekében napjainkban egyre inkább terjedőben vannak ...
 • Kelemen, János (2009-03-16)
  Dolgozatomban a munkavédelemmel, illetve azon belül néhány mezőgazdasági vállalkozásnál megtörtént munkabaleset vizsgálatával foglalkoztam
 • Baksa, Gyula (2009-03-16)
  Dolgozatomban a munkavédelem, ezen belül pedig a mezőgazdasági munkavédelemmel foglalkoztam. Fő célom az volt, hogy rávilágítsak arra, hogy a rohanó világunkban, a modern gépek megjelenésével, egyre nagyobb szerepe van a ...
 • Csepei, Norbert (2009-07-27)
  Dolgozatom témájául a munkavédelmet választottam, ezen belül, mint ahogyan a cím is jelöli a munkavédelem alapjának helyzetének és törvényi szabályozásának áttekintését fejtettem ki részletesebben.A dolgozatom terjedelmét ...
 • Nagy, Borbála (2007-11-27)
  Szakdolgozatom témájául a munkavédelmet választottam. A dolgozat a munkavédelem európai és magyarországi helyzetével, előírásaival és legfontosabb követelményeivel kíván foglalkozni. Már most az elején érdemes rögzíteni, ...
 • Szilvási, László
  A dolgozat általános, átfogó jelleggel hasonlítja össze a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés büntetőjogi és a munkáltató kártérítési felelősségének munkajogi tényállásait, amelyeket a munkavédelem területén ...
 • Módos, Annamária (2009-02-11)
  Az egész világon nagy hangsúlyt fordítanak a munkavédelem és munkabiztonság megfelelő színvonalának elérésére. Ezt különböző szabályozási rendszerekkel próbálják elősegíteni. Egységes összefogásra van szükség. Bár az ...
 • Tóth, Andrea
  Dolgozatomban a munkavédelem tárgyát, feladatait, részterületeit mutattam be, valamint az ehhez tartozó hatósági felügyeletet. Szemléltetésként egy olyan szakmán keresztül mutattam be érvényesülését, amely rengeteg ...
 • Tóth, Zsuzsa Beáta (2013-05-06)
  Munkavégzés közben a munkavállalók egészségét, testi épségét – kellő védelem, vagy védőintézkedés hiányában – különféle károsodás érheti. A munkavédelem feladata a munkavállalók testi épségének védelme, egészségének megóvása ...
 • Kisznyér, Péter István (2008-04-18)
  A dolgozat címe: „A munkavédelem helyzete Magyarországon és az Európai Unióban”; ez arra utal, hogy a dolgozat témája annyiban tér el egy munkajogi tankönyv témájától, hogy nem jogszabály értelmezést, gyakorlati információkat ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.