University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "nemzet"

Sort by: Order: Results:

 • Imre, László; Taxner-Tóth, Ernő; Kondor, Tamás; Bényei, Péter; Gönczy, Monika; S. Varga, Pál; Blaskó, Katalin; Ács, Gábor; Szabó, Levente; Nagy, Miklós; Szeredi, Orsolya; Kunkli, Enikő (KLTE Könyvtárának sokszorosító üzeme Debrecen , 2000)
 • Bitskey, István; Jankovits, László; Csehy, Zoltán; Kovács, Zsuzsa; Utasi, Csilla; Tóth-Mihala, Veronika; Kőszeghy, Péter; Tüskés, Gábor; Knapp, Éva; Teszelszky, Kees; Guszarova, Tatjana; Imre, Mihály; Szabó, András; Petrőczi, Éva; Oláh, Szabolcs; Fazakas, Gergely Tamás; Gáti, Magdolna; Gábor, Csilla; Száraz, Orsolya; Nagy, Levente (DEENK Kossuth Egyetemi Kiadója Debrecen , 2007)
 • Angyalosi, Gergely; Takács, Miklós; Babus, Antal; Dobos, István; Tverdota, György; Pomogáts, Béla; Szirák, Péter; Márkus, Béla; Tamás, Attila; Jánosi, Zoltán; Bertha, Zoltán; Görömbei, András; Matúz, Viktória (Debreceni Egyetem sokszorosító üzeme Debrecen , 2002)
 • Markush, Zhuzhanna (2010-05-09)
  A kisebbségek megmaradásáért folytatott mindennapi küzdelemben három, egymással szorosan összefüggő, de egyenként is kulcsfontosságú tényező játszik döntő szerepet: a nyelv, az oktatás és a politika. Dolgozatomban e három ...
 • Králik, Dávid
  E szakdolgozat célja megismertetni a nemzet és a nacionalizmus fogalmát, amivel a dolgozatom első részében foglalkozom. A második rész foglalkozik Európával és az európai nemzetértelmezéssel. Európát kettéosztva keleti és ...
 • Móré, Bendegúz
  Dolgozatom témája futballközösségekhez kapcsolódik. Napjainkban egyre szélesebb körben kezdenek elterjedni az olyan labdarúgó válogatottak, amelyek a FIFÁ-n kívüli országok szervezetéhez, a CONIFA-hoz tartoznak. Ehhez a ...
 • Györke, Ágnes (2009-11-06)
  A disszertáció célja az, hogy rákérdezzen: hogyan egyeztethető össze a posztmodern, ez a cinikus, kétkedő jelenség a nemzet céltudatos, magabiztos kategóriájával? Milyen helyük van a nemzeteknek a posztmodern irodalmi ...
 • Bitskey, István; Oláh, Szabolcs; Imre, Mihály; Gábor, Csilla; Csorba, Dávid; Petrőczi, Éva; Debreczeni, Attila; Onder, Csaba; Borbély, Szilárd; Jászberényi, József (- Debrecen , 1998)
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.