University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "novella"

Sort by: Order: Results:

 • Dobos, István (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1995)
  Dobos István munkája a témakör eddigi legteljesebb feldolgozása a magyar irodalomtudományban. Másfél évtizeddel ezelőtt megkezdett prózapoétikai vizsgálódásaim óta továbbra is csak résztanulmányokkal bővült a korszak ...
 • Szabó, Dóra Mariann
  Szakdolgozatom zárásaként egy rövidebb összefoglalást kísérelek meg a dolgozatommal kapcsolatban. Szakdolgozatom a dekadens életérzést hivatott bemutatni Ady Endre költészetében és novelláiban. Ehhez először a dekadencia ...
 • Lajtos, Nóra (2013-11-25)
  Az értekezés Sánta Ferenc rövidprózájának korszerű újraolvasására tett kísérletet. Gyakorlati-műelemző fejezeteiben arra vállalkozott, hogy tudatos korpuszválogatás és az elméleti keretek megalkotása után ablakot nyisson ...
 • Kapitány, Zsófia Bianka
  A jelen szakdolgozat Giovanni Verga szicíliai verista író négy novelláját elemzi, a fő elemzési pont pedig az erőszak és a halál jelenléte ezekben a realista művekben.
 • Détár, Fanni
  Szakdolgozatomban Juliette Jourdan Voyage de noce ímű novelláját fordítom le, illetve elemzem. A forrásszövegre konzulensem által találtam rá. Azért esett a választásom egy novellára, mert egy olyan irodalmi szöveget ...
 • Bihary, Gábor (2014-04-30)
  A dolgozat elején áttekintem a Gozsdu Elekre vonatkozó szakirodalmat. Aztán vázolom saját elméleti keretemet, a maszkulinitást, mely a novellák újraolvasását irányítja. Ezután szorosabb szövegolvasatokat adok tematikus ...
 • Márkus, Béla; Görömbei, András; Bódis, Zoltán; Szirák, Péter; Dobos, István; Tamás, Attila (Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Sokszorosító Üzeme Debrecen , 1997)
 • Petelei, István (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2007)
  Petelei István (1852-1910) marosvásárhelyi születésű novellista és hírlapíró. Novellisztikáját, számos kortársához hasonlóan, hírlapírói tevékenysége és a 19. század második felének sajtóirodalma befolyásolta. A különböző ...
 • Petelei, István (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2007)
  Petelei István (1852-1910) marosvásárhelyi születésű novellista és hírlapíró. Novellisztikáját, számos kortársához hasonlóan, hírlapírói tevékenysége és a 19. század második felének sajtóirodalma befolyásolta. A különböző ...
 • Petelei, István (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2014-12)
  A Csokonai Könyvtár Források sorozatában 2007-ben jelent meg Petelei István Összes novelláinak I–II. kötete, amely a szerző életében kiadott hét autográf novelláskönyv anyagát tartalmazza. Petelei Összes novelláinak III–IV. ...
 • Petelei, István (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2014-12)
  A Csokonai Könyvtár Források sorozatában 2007-ben jelent meg Petelei István Összes novelláinak I–II. kötete, amely a szerző életében kiadott hét autográf novelláskönyv anyagát tartalmazza. Petelei Összes novelláinak III–IV. ...
 • Szilágyi, Orsolya Izabella (2013-12-19)
  A diplomamunkám Csáth Géza két novellájának, A kis Emmának és az Anyagyilkosságnak a narratopoétikai, illetve összehasonlító elemzését tartalmazza; felfedve a két, közel azonos időben keletkezett elbeszélés hasonlóságait ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.