University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "oxon"

Sort by: Order: Results:

 • Varga, Lilla
  Részletes kinetikai vizsgálatokat végeztünk az 1,10-fenantrolin-5,6-dion (PD) és a peroxomonoszulfát-ion (PMS) között lejátszódó oxidációs reakció esetében. A kinetikai és sztöchiometriai vizsgálatok elsődleges forrása az ...
 • Simonyák, Szabolcs
  Analitikai HPLC technika segítségével módszert fejlesztettünk ki a phen, phenO és phenO2 egymástól való elválasztásához melyet alkalmaztuk preparatív HPLC technikán. Golyósmalmok használatával új és könnyen kivitelezhető ...
 • Sánta, Szófia Otília
  2,9-dimetil-1,10-fentrolin (DMP) és peroxomonoszulfát-ion (oxon) között lejátszódó reakció pH-függésének részletes vizsgálata.
 • Timár, Tamás
  Szakdolgozatomban a 4-metil-1,10-fenantrolin és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakciót tanulmányoztam. A reakció savas közegben lassú, egylépéses míg semleges közegben gyors, többlépéses. Savas közegben két mono-N-oxid ...
 • Katonka, Gábor
  Szakdolgozatom célja az 6-metil-triptofán és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció mechanizmusának feltárása, továbbá az oxidációs rendszer kinetikai sajátságaira és az ehhez kapcsolódó pH-függésre vonatkozó következtetések ...
 • Kurucz, Júlia
  Bipiridin és oxon reakciójának kinetikai vizsgálata spektrofotometriásan. A keletkezett terméket APCI-MS módszerrel azonosítottuk. Vizsgáltuk a pH és hőmérsékletfüggést erősen és gyengén savas közegben is.
 • Girincsi, Evelin
  A vas(II)bisz-terpiridin komplex és a peroxomonoszulfát-ion redoxireakcióját tanulmányoztuk szabad Fe(II)-ion jelenlétében és hiányában UV-látható spektroszkópiás módszerrel. A Fe(II)-mentes körülmények közt tapasztalható ...
 • Najóczki, Ferenc
  Savas körülmények között, közel sztöchiometrikus mennyiségű oxidálószert alkalmazva ál-lítottunk elő jó hozammal mono-N-oxidokat, melyeket alapvető spektroszkópiai módszerekkel (APCI-MS, 1H-NMR, UV-Vis) jellemeztünk. As ...
 • Barsi, Máté Zsolt
  Szakdolgozati munkám során az imidazol fotokémiai és oxidációs reakcióit tanulmányoztam. A fotoreakció vizsgálatát diódasoros fotométerben, mint fotoreaktorban végeztük, míg az oxidációs reakciókat peroxotípusú oxidálószerekkel ...
 • Szilágyi, Mariann
  Kutatómunkám célja az imidazol oxidációs reakcióinak vizsgálata volt két peroxo típusú oxidálószerrel: a fiziológiás körülmények között releváns hidrogén-peroxiddal, valamint oxonnal. Kutatásom elsősorban kinetikai jellegű: ...
 • Halász, Zoltán
  Ezen szakdolgozat tárgya az izoniazid és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikai vizsgálata. Előkísérleteimben megállapítottam, hogy a két reaktáns között a várakozásoknak megfelelően valóban végbemegy a ...
 • Görög, Ádám
  A reakció során egy alfa-aminosav, a metionin kinetikáját vizsgáltuk úgy, hogy az oxidálószer peroxomonoszulfát-ion volt. A kutatás során hangsúlyt fektettük a reakció kinetikai feltérképezésére, különböző paraméterek ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.