University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "phenomenology"

Sort by: Order: Results:

 • Matolcsy, Kálmán (2011-02-10)
  A disszertáció Howard Phillips Lovecraft prózáját elemzi, az „ismeretlen” felderítésével kísérletező szövegi stratégiákra összpontosítva. Az ismeretlen itt alapvető anomáliaként értendő, ami a kuhni paradigmaváltás elméletén ...
 • Szabó, Gergely Sándor
  Bevezetés: A binaurális ütemek akkor jönnek létre, ha a két kissé eltérő frekvenciájú hangot egyszerre hallunk. A pszichológiai hatásaik miatt a binaurális ütemek növekvő fogyasztó és médiaérdekelődésre tettek szert. A ...
 • Széplaki, Irén Gerda (2011-04-13)
  A testnek a szellemmel, a romlandónak az örökkévalóval való szembeállítása a görög-keresztény filozófiai tradíció régóta ható, közismert koncepciója. Ebből a szembeállításból természetszerűleg következik a test elértéktelenítése ...
 • Farkas, Henrik (2011-11-15)
  Az értekezés elsődleges célja a filozófiai gondolkodás körülhatárolása. Mivel a gondolkodásról kizárólag tapasztalati úton szerezhetünk tudomást, elemzésünk alapvetően a filozófiai gondolkodás tapasztalati leírása. Ezt ...
 • Deczki, Sarolta (2011-11-30)
  Husserl a folytonos újrakezdés filozófusa. A jelen archeológusa, aki cikk-cakkban halad, egyik fenoméntől a másikig. Egyik kérdéstől a másikig – de úgy, hogy soha nem ér a végére. Soha nem jutunk el sem az eredetekig, sem ...
 • Rónai, András (2011-06-06)
  Az értekezés célja a kifejezés leírása, elsősorban a kifejezés tapasztalatának fenomenológiai elemzésével, felhasználva a hétköznapi nyelv filozófiájának módszereit is. Filozófiatörténeti kiindulópontból, Emmanuel Lévinas ...
 • Szabó, Attila
  A disszertáció célja a pszichoszomatika főbb filozófiai aspektusainak bemutatása a kortárs fenomenológia és analitikus pszichológia eszköztárainak felhasználásával. A tudat kérdéskörének rövid filozófia- és tudománytörténeti ...
 • Szabó, Zoltán
  This paper explores the intersection of landscape painting and neo-avantgarde cinema, collectively referred to as landscape film. Through examining selected works from three different filmmakers (James Benning, Stan Brakhage, ...
 • Moise, Gabriella (2012-10-01)
  Virginia Woolf 1927-ben írt, A világítótorony című regényének poétikája kétségkívül számos kritikai megközelítést tesz indokolttá, melyek közül a regény posztimpresszionista és formalista elköteleződéséből fakadó vizualitás ...
 • Szilágyi, Ildikó Erzsébet (2013-10-04)
  My main concern is to show the variety of ways in which the passing of time and the perception of temporal reality are represented in the two novels of Ali Smith, and I also aim to prove that the key motif in the novels ...
 • Drimál, István (2008-12-12)
  Az értekezés fő célkitűzése megmutatni, milyen alapvető különbség van a hegeli és a heideggeri filozófia között. Ezt filozófiatörténeti szempontból a két filozófus közös kiindulópontjának befogadása révén mutathatjuk meg. ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.