University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "radon"

Sort by: Order: Results:

 • Győrfi, Tamás (2011-06-14)
  Tudományos munkám során kapott eredményeket az alábbi tézispontokban foglalom össze: 1. Meghatároztam a PHYWE gyártmányú diffúziós ködkamra működésének jellemzőit, a nyomkialakulás folyamatát. A háttér¬sugárzásban és ...
 • Búzás, Eszter Bíborka
  Ennek a munkának a célkitűzése a pinceklíma vizsgálata a radonnak és a toronnak, mint természetes nyomjelzőnek az alkalmazása a pince szellőzési viszonyainak a megismerésére. Továbbá célom volt egyszerű matematikai modellek ...
 • Koroknai, Róbert (2012-05-21)
  Felszín alatti vizek radontartalmának a nyomonkövetése az Egri Török Fürdőben egy matematikai modell segítségével.
 • Czesznák, Pál Attila (2014-05-05)
  A lakosság természetes forrásokból eredő sugárterhelésének legnagyobb része a lakások levegőjében található radon gáz rövid életű bomlástermékeinek a belégzéséből ered. Bizonyított tény, hogy ez a sugárterhelés megnöveli ...
 • Rák, Sándor (2012-05-03)
  Mátraderecske egy festői palóc település a Mátra északi oldalán, amelynek az életét a mai napig meghatározzák az egykor a hegységet a földtörténeti múltban létrehozó gigászi erők. A XX. század utolsó évtizedében különös ...
 • Béres, Krisztina (2014-04-29)
  Ebben a dolgozatban bemutattam Az Aggteleki Nemzeti Park területén található Esztramos-hegyet és annak belsejében található Rákóczi-barlangot. A barlangban radon-aktivitáskoncentráció mérést végeztem.
 • Fekete, Zoltán
  A szakdolgozatom célja, hogy lakóépületekben mérjem a radon aktivitáskoncentráció időbeli változását, és ezt a kapott eredményt próbáljam összevetni az időjárási változókkal, valamint a lakók szokásaival.
 • Dankó, Edina
  Diplomamunkám célja megvizsgálni, hogy hogyan változott az Európai Unióban és Magyarországon a radon expozíció okozta betegségteher az 1990-es évektől egészen 2019-ig. Továbbá elemzem, hogy a különböző országokat tekintve ...
 • Lipusz, Norbert
  Debrecen keleti, lakott felének főként homokos talajjal rendelkező telkeinek radonpotenciálja került felmérésre. A diplomamunka irodalmi áttekintése a radon általánosságban tárgyalja az emberre gyakorolt hatására kissé ...
 • Bálint, Nóra (2012-12-05)
  A barlangok légterében jelentős mennyiségben fordul elő az urán bomlási sorában keletkező radioaktív nemesgáz, a radon. A radon levegőben lévő rövid életű bomlástermékei révén egyrészt egészségügyi kockázatot jelent a ...
 • Benkőházi, István (2010-01-07)
  A szabadtéri radon aktivitáskoncentrációjának változása az időjárási tényezők függvényében
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.