University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "szimmetria"

Sort by: Order: Results:

 • Szatmári, Roland
  Dolgozatomban a 32S atommag energiaspektrumának sokcsatornás dinamikai szimmetriára alapozott leírására teszek kísérletet. Teszem ezt oly módon, hogy a kisenergiás spektrumot algebrai kvartettmodellel leírva prediktálom a ...
 • Ferenczi, Attila
  A feladatom egy komplex összehasonlító rendszer elkészítéséhez vezető módszer első lépésének kifejlesztése volt. Olyan rendszer létrehozása volt a cél, amely a CSM segítségével lehetővé teszi, hogy adott fémkomplex esetén ...
 • Szeredi, Éva (2012-02-03)
  A magyar tantervekben a sík egybevágósági transzformációinak tanítása meghatározó szerepet játszik az egybevágóság-fogalom kialakításában. Dolgozatomban az egybevágósági transzformációk bevezetésével foglalkozom, elsősorban ...
 • Szilágyiné Szinger, Ibolya (2010-04-12)
  A dolgozat az alsó tagozatos tanulók négyzet, téglalap, párhuzamosság, merőlegesség és szimmetria fogalmának fejlődését, illetve fejlesztési lehetőségeit mutatja be. Negyedik osztályos fejlesztő oktatási kísérlet keretében ...
 • Veress, László Antal (2010-01-18)
  A kölcsönhatás értelmezése tisztán matematikai eszközökkel. Szimmetria, szélsőérték kapcsolatának vizsgálata.
 • Sas, Nándor (2014-05-08)
  Dolgozatomban az alapvető globális szimmetriák következményeivel foglalkoztam a klasszikus mechanika és kvantummechanika világában. Érintettem a lokális szimmetriákból következő kölcsönhatásokat. Foglalkoztam diszkrét ...
 • Orosz, Melinda
  A harmonikus oszcillátor példáján keresztül vizsgáltam a különböző U(3) bázisállapotkészleteket a magszerkezetben. Négy különböző bázisállapotkészletnek vizsgáltam az egymáshoz való viszonyát, melyek a következők: derékszögű, ...
 • Riczu, Gábor (2012-05-04)
  Szakdolgozatom első részében betekintést nyújtok a csoportelmélet és a fizika kapcsolatába, valamint a magmodellekbe. Ezután rátérek az U(4)-es szimmetria, a magfizika, és a Young-ábrák szorzásának az összefüggéseire. ...
 • Kecskés-Kovács, Krisztina
  A vizuális eltérési negativitás (vEN) agyi eseményhez kötött potenciál (EKP) komponens a környezeti ingerlésben bekövetkező valamilyen változás következtében jelenik meg. Az értekezés központi témája e komponens és a ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.