University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Csokonai Könyvtár. Források by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szerdahelyi, György Alajos (Debreceni Egyetemi Kiadó / Debrecen University Press Debrecen , 2012-12)
  E kötetben Szerdahely György Alajos, az első magyarországi esztétikaprofesszor 1778-as művészetelméleti monográfiájának első teljes magyar fordítását tartja kezében az olvasó. A jezsuita professzor esztétikai írásai a maga ...
 • Schedius, Lajos János (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2005-12)
  A magyar irodalomtörténeti hagyomány Schedius Lajos János mint író fó' minőségeként az „esztéta”, illetve „esztétika professzora” megjelölést alkalmazza. E megjelölés azonban gyakorta szociokulturális státusminősítéssé ...
 • Drámák 
  Bolyai, Farkas (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1998)
  A múlt század második felében a Bolyaiak iránti érdeklődést Bolyai Jánosnak némileg megkésett, külföldi felfedezése indította el. Ez a figyelem irányította rá a vizsgálódásokat a Bolyaiak matematikai teljesítményének ...
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Debreczeni, Attila; Gyimesi, Krisztina; Harsányi, Ildikó; Sike, Erika; Szabó G., Zoltán (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  A Magyar Museum az első magyar nyelvű folyóirat, amely 1788 és 1793 között jelent meg Pesten és Kassán. A lapalapítás Baróti Szabó Dávid, Batsányi János és Kazinczy Ferenc nevéhez fűződik, ők hozták létre a kassai magyar ...
 • Debreczeni, Attila (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  A Magyar Museum az első magyar nyelvű folyóirat, amely 1788 és 1793 között jelent meg Pesten és Kassán. A lapalapítás Baróti Szabó Dávid, Batsányi János és Kazinczy Ferenc nevéhez fűződik, ők hozták létre a kassai magyar ...
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Debreczeni, Attila; Szabó G., Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója Debrecen , 2001)
  Kazinczy Ferenc folyóirata 1790 és 1792 között nyolc számot ért meg, s terjedelmét tekintve ma az egész elfér egy testesebb kötetben. A későbbi idők kiterjedt hírlap- és folyóirat-irodalma felől nézve ez igen szerény ...
 • Kármán, József; Pajor, Gáspár (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1999)
  A XVIII. század végének magyar nyelvű sajtójában különleges helye van az 1794-95-ben megjelent Urániának. Sajtótörténeti jelentőségéről már eddig is többször megemlékeztek, ám fontosságához képest mégis hézagosnak tűnik a ...
 • Etelka 
  Dugonics, András (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2002)
  Dugonics András Etelkája az első eredetinek tekinthető magyar regény, amely a nagy közönségsikernek köszönhetően az 1788-as első kiadást követően rövid időn belül újra megjelent 1791-ben. Harmadik kiadására, amelyet ...
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Szalisznyó, Lilla; Deák, Ágnes; Rajnai, Edit (Debreceni Egyetemi Kiadó : Debrecen University Press Debrecen , 2017-12)
  Jelen kötet Egressy Gábornak (1808–1866), a 19. század közepe talán legjelentősebb színészének, színházi szakírójának, az 1837-ben megnyílt Pesti Magyar, később Nemzeti Színház egyik alapító tagjának a kéziratos hagyatékából ...
 • Debreczeni, Attila; Imre, Mihály; S. Varga, Pál; Szalisznyó, Lilla; Deák, Ágnes; Rajnai, Edit (Debreceni Egyetemi Kiadó : Debrecen University Press Debrecen , 2017-12)
  Jelen kötet Egressy Gábornak (1808–1866), a 19. század közepe talán legjelentősebb színészének, színházi szakírójának, az 1837-ben megnyílt Pesti Magyar, később Nemzeti Színház egyik alapító tagjának a kéziratos hagyatékából ...
 • Kemény, Zsigmond (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1997)
  Kemény Zsigmond szépirodalmi munkásságának megítélése sohasem volt nagyobb viták tárgya a magyar irodalomtörténetben. Mint a modern magyar regényirodalom és regényelmélet egyik első kezdeményezőjének és megalapozójának, a ...
 • Nagyari, József (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2002)
  Nagyari József tábori prédikációinak világa teológia- és homiletikatörténeti szempontból egyaránt eklektikusnak nevezhető, ami a 17. század utolsó harmadában korjelenségnek számít az európai protestantizmus életében. ...
 • Pántzél, Pál (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen Debrecen , 2010-12)
  Pántzél Pálnak (1755-1831), a Kolozsvár melletti Kendilóna református lelkipásztorának nyelvtudományi munkája második díjat nyert az 1804-ben meghirdetett Kultsár-Prónay-féle pályázaton, és két évvel később nyomtatásban ...
 • Fazakas, Gergely Tamás (Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen , 2010)
 • Petelei, István (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2007)
  Petelei István (1852-1910) marosvásárhelyi születésű novellista és hírlapíró. Novellisztikáját, számos kortársához hasonlóan, hírlapírói tevékenysége és a 19. század második felének sajtóirodalma befolyásolta. A különböző ...
 • Petelei, István (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2007)
  Petelei István (1852-1910) marosvásárhelyi születésű novellista és hírlapíró. Novellisztikáját, számos kortársához hasonlóan, hírlapírói tevékenysége és a 19. század második felének sajtóirodalma befolyásolta. A különböző ...
 • Petelei, István (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2014-12)
  A Csokonai Könyvtár Források sorozatában 2007-ben jelent meg Petelei István Összes novelláinak I–II. kötete, amely a szerző életében kiadott hét autográf novelláskönyv anyagát tartalmazza. Petelei Összes novelláinak III–IV. ...
 • Petelei, István (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2014-12)
  A Csokonai Könyvtár Források sorozatában 2007-ben jelent meg Petelei István Összes novelláinak I–II. kötete, amely a szerző életében kiadott hét autográf novelláskönyv anyagát tartalmazza. Petelei Összes novelláinak III–IV. ...
 • Bitskey, István; Soarius, Cyprianus; Granatensis, Ludovicus; Voellus, Johannes; Regius, Carolus; Tesauro, Emanuele; Pomeius, Franciscus; Pázmány, Péter (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  Az antikvitásban magas szintre emelkedett görög-római szónoklattani hagyomány (hé rhétoriké tekhné) a kora újkori Európában újra befogadókra talált, előbb a humanizmus, majd ennek nyomán a reformáció asszimilálta eredményeit. ...
 • Melanchthon, Philipp; Dresserus, Matthias; Ramus, Petrus; Sturm, Johann; Keckermann, Bartholomaeus; Pécseli Király Imre, Imre; Beckher, Georgius; Buzinkai, Mihály (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2003)
  A régi magyar irodalom jelentős része latin nyelvű, vagy szorosan kapcsolódik az ókori és a későbbi európai neolatin irodalomhoz. A reneszánszban lényegesen megújulva, a barokk vegéig az irodalmi műveltség meghatározó ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.