University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Filozófia) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Reichert, Dániel (2013-05-02)
  Dolgozatomban azt vizsgálom, Orwell hogyan képzelte el egy totális állam berendezkedését az 1984-ben. Az 1984 egy fiktív világot ír le a jövőben, tehát társadalomkritikai vonulata mellett tudományos fantasztikus elemeket ...
 • Rádi, Géza Zsolt
  A XXI. század legnagyobb kihívása a technológiai munkanélküliség. A feltétel nélküli alapjövedelem ezen kihívás egyik lehetséges megoldása. Milyen esélye és lehetősége van az alapjövedelem bevezetésének? Mik az alapjövedelem ...
 • Markovits, Gabriella (2013-04-30)
  Richard Rorty Achieving Our Country című művének bemutatása
 • Simon, Dóra
  Szakdolgozatom témája az amerikai slasher filmek. Szót ejtek a műfaji besorolásról, hiszen egyes teoretikusok a horrorfilmek alműfajaként értelmezik, míg mások a pszichothrillerrel vonják párhuzamba. Ezen kívül felvázolom ...
 • Papp, Anita
  A szakdolgozatomban megpróbálom összefoglalni és bemutatni a hagyományos római értékeket, erényeket. Ilyen értékeknek tekinthetők az ősök iránti tisztelet,a vallásosság, az egyszerűség, a mértékletesség, a bátorság, ... ...
 • Kaszonyi, Eszter Zsuzsanna
  Dolgozatomban a lélek halál utáni sorsával, valamint az Apollón-vallás Phaidónban megjelenő vonatkozásaival foglalkozom.
 • Horváth, Zsófia
  Madách Imre Tragédiája megjelenése óta mit sem veszített értékéből. Sokféle filozófiai értelmezése létezik és lehetséges. Mivel önmagában is az élet kérdéseivel, egzisztenciális felvetésekkel dolgozik, érdemesnek tartottam ...
 • Tóth, Flóra
  Különböző álomelméletek és a zsidó hitvilági álmok és példázatok bemutatása, a két téma közti párhuzamok megismertetése.
 • Gődény, Jonatán
  A szubjektív idealizmus alapvető szempontjainak feltárása Böhm Károly munkásságán keresztül.
 • Puhl, Antal
  A reneszánszig a falfestményeket az épületek hordozták, mintegy "Gesamtkunstwerk" A reneszánszban a képek lekerültek a falról és mozgatható műtárgyakká váltak. A kép a barokkban "megszabadul" a reneszánsz perspektívából ...
 • Blahó, Péter Attila (2014-05-20)
  A dolgozat magyar filmtörténetben megjelenő beatkorszakot vizsgálja . A korszakhoz való közelítést a kultúrpolitika, a zene elbeszélésben betöltött helye, valamint a beatzene és a film műfaji alakváltozatai határozzák meg.
 • Fehér, Beáta
  Dolgozatom célja Henri Bergson és Jean-Paul Sartre tudatfelfogásának összevetése az általuk tárgyalt azonos fogalmak alapján. Mindkettejük filozófiája a folyamat fontosságát, a szabadság lehetőségét a szubjektum szerepét ...
 • Donáth, Béla
  A dolgozat a boldogság és az erkölcs közötti összefüggésekről szól.
 • Hadi, Nikolett (2014-05-20)
  A szakdolgozatomban a bolondság és intézményének kialakulását, valamint annak kezelését tanulmányoztam a korai középkortól a XIX. századig. Írásomhoz gyűjtött irodalmak mellé olyan filmeket néztem, melyek jól reprezentálják ...
 • Dézsma, Ágnes
  Szakdolgozatomban a poszthumanizmus fogalmát járom körül különböző szempontok alapján. Előkerül az antropológia, humanizmus, horrorfilmek és a posztmodern is. Két kiállítás kapcsán mutatom be, hogy ma a magyar művészek, ...
 • Takács, Brigitta
  A dolgozat az erények illetve a vétkek létrejöttével kapcsolatban buzdításul valamint vigasztalásul fellelhető érveket ismerteti az antik római bölcselet szellemében.
 • Besenyei, Csilla (2013-05-02)
  A bűn és bűnhődés témájának végigvezetése néhány kiválasztott magyar dokumentumfilmen. Vizsgálva a szabad akarat, a bebukás, az önreflexió, a bűnhődés és az ismételt bűnbeesés, valamint a vallás, a megtérés kérdéskörét. ...
 • Balázs, Katalin (2013-05-15)
  „Ki mondja meg, miképpen vagyunk bűnösök, és mit jelent a bűn?” Ezt a kérdést egy dán filozófus; Soren Aaby Kierkegaard is feltette, és a maga sajátos módján meg is válaszolta. Ezt a választ vizsgálom a címben szereplő ...
 • Kovács, Ildikó Erzsébet
  A dolgozat a magyar társadalom egy jelentős kérdését - egy több százezres réteg: a cigányság - szociológiai minősítését mutatja be. A szociológiai feltáró kutatások megállapításait vizsgálom a filmvásznon. Bemutatom a ...
 • Meggyesi, Kata Virág
  A dolgozat kiindulási, alapvető állítása Sigmund Freudtól származik, miszerint:"(...)a tudattalan lelki réteg, főleg szexuális komplexusok ábrázolására, sokszor veszi igénybe a szimbolika egy nemét, amely részben egyénenként ...
 
 

Search DEA


My Account