Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hallgatói dolgozatok (Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet) - Böngészés - cím:

Rendezés: Sorrend: Találatok:

 • Szihalmi, Csilla (2013-04-16)
  A szakdolgozat Bartók Béla irodalmi, azon belül is magyar költészetben megjelenő recepcióját vizsgálja. Három antológia korpuszát áttekintve (Csak tiszta forrásból, 1965; A szarvassá változott fiú, 1981; A mindenség zenéje, ...
 • Juhász, Márió
  Peer Krisztián költészetének vizsgálata, különös figyelemmel a lírai én pozicionálására a poétikai térben, és az interperszonális viszonyok feltérképezhetőségére
 • Arany, Szilárd
  A dolgozat Marcus Tullius Cicero Marcus Antonius ellen írt tizennégy filippikája közül kettő értelmezésével foglalkozik. A dolgozatban a terjedelmi korlátoknak megfelelően az első és a tizennegyedik filippika retorikai ...
 • Gesztelyi, Hermina (2014-04-22)
  Dolgozatom Bethlen Kata személyén keresztül igyekszik megmutatni, hogy a kora újkorban milyen lehetőségei adódtak egy nemes asszonynak az önmegjelenítésre, illetve milyen elvárások irányították ennek formáit. Elsődlegesen ...
 • Sándor, Attila (2014-06-10)
  Dolgozatomban a Kispál és a Borz dalszövegeket elemeztem a bibliai hagyomány tükrében, ezentúl a dalszöveg mint irodalmi produktum mivoltát igyekeztem bebizonyítani.
 • Deme, Felícia Blanka
  Dolgozatomban Kosztolányi Dezső A bolgár kalauz című novellájának kortárs parafrázisaiban fellelhető toposzokat és kulcsmotívumokat vizsgáltam, úgymint Esti Kornél és Kosztolányi Dezső analógiáját, az idegenség-ábrázolását, ...
 • Kiss, Klaudia Enikő
  Borbély Szilárd regényének elemzése, többféle szempont alapján.
 • Feke, Mónika
  A Jókai-kutatás aktuális feladata az eddig háttérbe szorult művek értelmezése. Jókai Mór 1889-ben írta A tengerszemű hölgy című regényét. Központi hősét több modell alapján mintázta meg. Szakdolgozatomban a hősnő karakterét, ...
 • Tilki, Polett (2014-06-05)
  Dolgozatomban két kimagasló regény (Szilágyi István - Kő hull apadó kútba, Németh László - Iszony)főhősnőit vizsgálom olyan perspektívából mellyel szakirodalom még részletesen nem foglalkozott.
 • Lesovics, István
  A Kr. u. 4. század fordulóján alkotó költő, Claudius Claudianus egyik (latin nyelven, hexameterekben megírt) panegyricusának ‒ mellyel Honorius császár negyedik consulságát dicsőítette Kr. u. 398-ban ‒ egy terjedelmes ...
 • Facsar, Lilla (2014-04-15)
  Dolgozatom tárgya Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez című versének elemzése. A korabeli létmód problémakörétől indulva az egyéni értelmezésen át a mai kisiskolás gyerekek befogadásának vizsgálatáig jutok el.
 • Dókus, Angéla
  Dolgozatomban a Dante előtti szerelemtanokat vizsgálom meg és azt, hogy ezek hogyan folytatódnak Az új életben. Valamint azt,hogy a dolce stil nuovo milyen újításokkal rendelkezik.
 • Szalóczy, Bettina
  Szakdolgozatomban Oscar Wilde Dorian Gray képmása című művét elemzem. Ezen beül pedig külön hangsúlyt fektetek a dekadens elemekre, a test és lélek kapcsolatára valamint a három főszereplő között lévő kapcsolatra. A regényben ...
 • Szabó, Dóra Mariann
  Szakdolgozatom zárásaként egy rövidebb összefoglalást kísérelek meg a dolgozatommal kapcsolatban. Szakdolgozatom a dekadens életérzést hivatott bemutatni Ady Endre költészetében és novelláiban. Ehhez először a dekadencia ...
 • Oláh, Evelin (2014-04-30)
  Záródolgozatomban William Shakespeare Rómeó és Júlia, Othello, a velencei mór, Szentivánéji álom és A makrancos hölgy című műveit vizsgálom, a deviancia különféle megjelenésének aspektusából. Egy definíciós, illetve egy ...
 • Aranyi, Fruzsina (2012-12-19)
  Mindig izgalmas kérdés, hogy ki milyennek lát bennünket, és mi milyennek látunk másokat. De még izgalmasabb, hogy az írói fantázia által megteremtett alakok milyen érzéseket keltenek bennünk, hogy hatnak ránk, olvasókra. ...
 • Szabó, Dániel
  A dolgozat Don Juan karakterének változását mutatja be Tirso de Molina, Molière, Lorenzo da Ponte, Prosper Mérimée és Max Frisch szövegein keresztül végül kitekintve XX. és XXI. század filmtermésére is.
 • Nagy, Júlia (2013-04-16)
  A dolgozat elsősorban Németh László társadalmi drámáit vizsgálja. A dolgozatom bemutatja Németh László emberképének és világképének folyamatos változását néhány társadalmi drámáján keresztül. A három választott társadalmi ...
 • Markovics, Soma (2014-04-22)
  Dolgozatomban Dsida Jenő lázadóbb hangvételű verseit vizsgáltam, a középpontban a Psalmus Hungaricus című művével. Trianon és az erdélyiség kérdéseit is körüljártam, valamint a lázadás okára és módjára kerestem válaszokat. ...
 • Tóth, Alexandra
  Dolgozatom vizsgálatának homlokterében a háború, mint kollektív trauma reprezentálhatósága áll. A 20.század fordulatai, a háborús stratégia megváltozása és a haditechnika fejlődése olyan események sorozatát indította el, ...
 
 

Keresés a DEA-ban


Felhasználói adataim