University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mező, Friderika
  Dolgozatomban irodalom és az abból készült film kapcsolatát mutatom be. Adaptációelméleti kérdések,elméletek segítségével. Egy konkrét irodalmi alkotást és annak adaptációját elemzem.
 • Katona, Beatrix
  Lewis Carroll Alice Csodaországban című világhírű meseregényét számtalan keretben próbálták már értelmezni, melyek közül a két legelterjedtebb a felnőtté válás allegóriájaként vagy a tudattalan tartalmak felszínre ...
 • Mándi, Ádám
  Dolgozatomban a videojátékok sajátos narratív megoldásait kívánom vizsgálni. Írásomban kiemelt kérdés, hogy egy adott videojátékról hogyan, milyen formában végezhető szakszerű műelemzés, és hogy milyen nehézségekbe ütközhet ...
 • Lesovics, Erzsébet
  Bret Easton Ellis első regénye 1985-ben jelent meg Less Than Zero (Nullánál is kevesebb) címen. Újszerű stílusával hirtelen sikert aratott az akkor még csak 21 éves szerző. A regény az évek alatt regényfolyammá terebélyesedett, ...
 • Hajlingné Szmolár, Tünde (2014-04-28)
  A dolgozat Mikszáth Kálmán A jó palócok című művével foglalkozik,a kötet bemutatását és elemzését a következő szempontok szerint követi:a keletkezéstörténeti adatok ismertetése után a darabok viszonyrendszerét,kohéziós ...
 • Linkecs, Enikő
  A dolgozat József Attila életének, munkásságának megítéléséről ad áttekintést, majd betekintést nyújt abba, hogyan jelenik meg a költő pályája tananyagként a közoktatásban. Azt vizsgálja, hogy a közéletben és a politikában ...
 • Komlósi, Kornél (2012-12-20)
  A dolgozat Tamkó Sirató Károly Dimenzionista manifesztum című munkájával,Kassák Lajos teoretikus írásaival foglalkozik,valamint ezen kiáltványoknak a magyar és az európai avantgárdba való illeszkedésével.
 • Bodnár, Csilla
  Kányádi Sándor hommage verseinek feldolgozása, értelmezése és elemzése volt a célom. A dolgozatban hommage- és portréverseit vettem sorra. Több szempont alapján elemeztem, miszerint, hogyan hatottak a nagy elődök és jelentős ...
 • Váradi, Fruzsina (2013-06-04)
  Dolgozatommal Kemény Henrik leghíresebb bábjátékának szövegét kívánom feltárni, olvashatóvá tenni, minthogy a darab szövege eddig csak kéziratokban létezett.
 • Heller, Ákos
  Dolgozatomban a kettős kódolás mentén mutatom be James Smythe A felfedező című science-ficton regényét. Rávilágítok arra is, hogy a reményvesztett főhőssel történő események a modernség végének allegóriái is lehetnek.
 • G. Nemesné Pongor, Judit Anita
  Mikszáth Kálmán utolsó éveit elkomoruló hangnem, a kiábrándultság jellemzi. Dolgozatomban a mikszáthi derűs-játékos elbeszélői hangnem és az utolsó három nagy regény befejezésének ellentmondását vizsgálom.
 • Pótor, Barnabás (2014-04-22)
  Dolgozatomban a két háború közötti Csokonai-regényeket vizsgálom az irodalmi kultuszkutatás módszertani és elméleti megfontolásai alapján.
 • Ivancsó, Mária (2013-04-17)
  A 18. századi halotti prédikációk vizsgálata – mind a református, mind a katolikus beszédeket illetően – eddig nem volt túl jelentős. A legújabb kutatások közül elsősorban V. László Zsófia tanulmányait, valamint doktori ...
 • Szalai, Borbála
  Tolkien több karakterét is szembeállítja az Egy Gyűrű használatának kísértésével, különböző reakciókat bemutatva a hatalom csábítására. Különböző karakterjegyeik eredményezik különböző döntéseiket, így tehát a kulcs a ...
 • Rozsályi, Anna
  Dolgozatomban Klütaimnésztrának mint többféle szerepben megjelenő nőnek az ábrázolását igyekszem értelmezni a feminista irodalomkritika és a gender studies szempontjait bevonva Aiszkhülosz Agamemnón (Oreszteia) és Szophoklész ...
 • Czeglédi, István
  A dolgozatom alapvetően Márai Sándor 1948-as naplójáról szól. Vizsgálom a Napló és más regények kapcsolatát. Álláspontom, hogy a Napló is műalkotás. Vizsgálom Márai Sándor viszonyulását a korszak társadalmi berendezkedéseihez. ...
 • Baranyi, Gergely (2013-04-16)
  A 2005-ben létrehozott Telep-blog körül csoportosuló költők tekinthetők a legsikeresebbnek a kortárs fiatal líra képviselői között. Szerzői az internetes nyilvánosság körében érték el első áttörő sikereiket, amit a szövegeiket ...
 • Bartha, Kitti
  Dolgozatomban bemutatom a kortárs irodalmat, fontosságát, szerepét a diákok és tanárok életében.Egy kérdőíves vizsgálat eredményeivel próbálok rámutatni arra, mennyire fontos, hogy már kiskortól kezdve megismerkedjenek a ...
 • Somi, Anett (2014-04-22)
  Kosztolányi Dezső 1923-ban megírt regénye és Ranódy László 1963-ban megjelent filmjének összehasonlítása. Hogyan jelenik meg a regény a vásznon. Történet egy család tragédiájáról szól, a lány elutazásáról, hazatéréséről. ...
 • Molnár, Richárd
  Szakdolgozatomban a manapság sokat emlegetett kötelező szépirodalmi olvasmányok problémakörét járom végig két mű, egy a kánonban lévő és egy hazánkban nem kötelezőként számon tartott olvasmány párhuzamos elemzésével. Az ...
 
 

Search DEA


My Account