University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Történelmi Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Keller, Anikó, Zsófia
  1632-ben a Rákóczi György udvari élete Erdélyben,a fejdelem asztaltársaságában megjelenő személyek, levél váltások, követségek. Abafi Lajos által közölt Naplókönyv alapján. A kapcsolati hálók amelyek a fejdelem felé ...
 • Jakab, József
  Nagykárolyban 1745-ben tizennyolc tanú vallomása alapján elítéltek és máglyán elégettek két császlói asszonyt Rekettye Pilát és Varga Annát. Szakdolgozatom célja volt, hogy ennek a pernek a hátterét megvizsgáljam és ...
 • Horváth, Ágnes
  A 18. századi Velencében élt Giacomo Casanova Histoire de ma Vie című munkáján keresztül foglalja össze az akkori velencei társadalom, gazdaság, vallás, államberendezkedés, kalandorok és eszmei-erkölcsi rendszerét a dolgozat.
 • Nagy, Kristóf
  Dolgozatom az 1849. március elején, Tiszafüreden lezajló tiszti lázadással, valamint annak előzményeivel és következményeivel foglalkozik. Azt vizsgáltam, hogy hogy jelenik meg a részvevők visszaemlékezéseiben a tiszti ...
 • Berecz-Szepesi, Petronella
  Dolgozatomban az 1914. február 23-án elkövetett debreceni bombamerénylet körülményeit vizsgálom, továbbá azt, hogy miként reagált a sajtó az esetre. A gyilkosság közvetlen előzményeit figyelembe véve általános képet kívánok ...
 • Vitelki, Péter
  A szakdolgozatom célja az 1931-es választásoknak a sajtó részéről történő bemutatása. A kutatásom során törekedtem a témát érintő legfontosabb szakirodalmakat feldolgozni mind a szakirodalmi és mind az empirikus részben ...
 • Hajdu, Tibor
  Két világháború közötti választási rendszer elemzése, és egy konkrét választási év megvizsgálása, helyi választástörténet bemutatása
 • Nagy, Ádám
  A Darányi-éra alatt, 1937 végén egy, a sajtóban nagy visszhangot kiváltó parlamenti affér történt. Két főszereplője Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter és Eckhardt Tibor, a Kisgazdapárt elnöke voltak. Dolgozatomban ...
 • Dobozi, Petra
  Az 1939-es titkos választások Hajdúszoboszlón lefolyásának és propagandájának összefoglalása és elemzése.
 • Pálfalvi, Ákos
  Célom, hogy dolgozatomban ismertessem az általam kiválasztott tíz személy munkásságát a kiugrási kísérlet létrejöttének érdekében, valamint egy összefoglalást adjon a témáról. Ezt a tíz személyt az alapján választottam ki, ...
 • Dávid, Attila
  A dolgozatom fő témája az 1954-es svájci labdarúgó világbajnokság bemutatása a magyar sajtó tükrében. Kutatásom fő forrása a Szabad Nép, valamint a Népsport ami által elemezetem a világbajnokság mérkőzéseit. A döntőre külön ...
 • Czentye, Nelli
  Dolgozatomban az 1956-os magyar forradalmat vizsgálom meg. Első fejezetben bemutatom, hogy az Amerikai Egyesült Államok 1945 után milyen kapcsolatokat ápolt Magyarországgal. Második fejezetben részletezem, hogy a forradalom ...
 • Gönczi, Gábor
  Dolgozatomban az 1956-os forradalom debreceni eseményeit dolgoztam fel. Vizsgálataimat leginkább Filep Tibor történész munkáira alapoztam, az ő munkáit és feljegyzéseit használtam leginkább. Ezenkívül fontosnak tartottam ...
 • Pilishegyi, Péter
  Az 1956-os forradalom eseményeiről már nagyon sok történeti feldolgozás jelent meg. Az évek során sok kutatómunkával sikerült fényt deríteni a Budapesten zajló forradalomra, azonban a vidéki települések történéseiről még ...
 • Balogh, Tamás Zoltán
  Szakdolgozatomban a dr. Csanádi György közlekedésügyi miniszter (1956, 1963−1974) által kidolgozott 1968-as közlekedéspolitikai koncepciót mutatom be, valamint ennek végrehajtását Magyarországon, különösképpen Debrecen ...
 • Jánvári, Tibor (2014-05-12)
  A dolgozat az 1973-as októberi háború történetével foglalkozik, úgy ahogy az a korabeli magyar sajtóban megjelent, összevetve a szakirodalommal és a forrásokkal. Elsősorban a Népszabadság napilap és a Magyarország hetilap ...
 • Ónadi, Sándor
  Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy miképp vettek részt a klerikusok az első keresztes hadjáratban (1095-1099), kezdve Nikaia 1097 májusában megkezdett ostromától Jeruzsálem 1099. július 15-i elfoglalásáig. ...
 • Török, Barbara
  A rabszolgakérdés tárgykörének bemutatása után, Alexander Hamilton és James Madison életpályájának összehasonlítása. Az ő elképzeléseik a rabszolgaság problémájának megoldására, ezen elképzelések hátterének elemzése.
 • Pártai, Klaudia Rebaka
  Alexander Hamilton és Thomas Jefferson az Egyesült Államok első elnökének, Washingtonnak kabinetjében élénken részt vettek, az előző, mint pénzügyminiszter, az utóbbi, mint államtitkár. A két államférfi eltérő nézeteket ...
 • Gergely, Aletta (2014-05-12)
  A záródolgozatomban arra keresek választ, hogy Almásy László az utazásai során az 1920-as és 1930-as években milyennek ismerte meg Afrika országait, városait, hogyan látta a közelmúltban lezajló történelmi eseményeket.
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.