University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Olasz Tanszék) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hallók, Petra
  La tesi è divisa in due parti principali. La prima parte è un'elaborazione teorica della riforma della commedia e del teatro. La seconda parte è il lavoro selezionato dalla voluminosa opera omnia, la presentazione analitica ...
 • Smajda, Anita (2014-04-28)
  A dolgozatom a II.világháború nyugati frontjának eseményeit tárgyalja 1943 és 1945 között. Cassino városának stratégiai jelentőségét, és a város lakosainak megpróbáltatásait taglalja.
 • Balogh, Krisztina
  A disszertáció célja, hogy megvizsgálja a felvilágosodás egyik legmeghatározóbb alakját, Cesare Beccaria személyében. Életművével, a Dei delitti e delle pene című alkotásával sikerült a mai modern büntetési jogok alapján ...
 • Ágoston, Fanni Judit (2013-05-13)
  Az igeidő egyeztetés generatív szintaktikai vizsgálata a mai és a régi olasz nyelvben. A vizsgálat során különös figyelem irányul a két igeidő egyeztetési rendszer között esetlegesen felmerülő különbségekre.
 • Tankó, Judit (2014-05-08)
  Célom a reneszánsz kori udvarok megismerése, jellemzése és az azokon belül élő társadalmi normák ismertetése. Két választott mű szolgált segítségül, Giovanni Della Casa: Galateo és Baldassare Castiglione: Il Cortegiano c. művek.
 • Sándor, Zsuzsanna
  A "Decadentismo, estetismo ed erotismo nel romanzo Il Piacere di Gabriele D'Annunzio" című szakdolgozatom célja az olasz dekadentizmus legjelentősebb alakjának, Gabriele D'Annunzionak a bemutatása, az esztéta első regénye, ...
 • Gólya, Friderika
  A szakdolgozat az olasz labdarúgás kultúráját vizsgálja a főváros két ellenséges csapata között. Részletesen olvashatunk az S.S. Lazio és az A.S. Roma szurkolótáborairól, rigmusairól illetve két kiemelkedő játékosról.
 • Détár, Anna
  A dolgozat témája a magyar és európai machiavellizmus és antimachiavellizmus ismertetése. Európán belül a francia,angol és német kritikákat emeltem ki,Magyarországon pedig 1848-ig követtem a Machiavelli-kritikákat.
 • Szendrei, Ivett
  Az olasz nyelvben mivel két nem létezik, a hímnem és nőnem, ez sok esetben jelentős nehézségekhez, bizonyos esetekben diszkriminációhoz vezet. Másik fontos kérdés, ami a szakdolgozatban kifejtésre és elemzésre kerül a nők ...
 • Oszonics, Vera Kitti
  A szakdologozat Paolo Giordano: A prímszámok magánya című regényét dolgozza fel, a két főszereplő lelki betegségeinek kialakulásán keresztül.
 • Tóth, Ádám
  Dolgozatomban a fasizmus időszaka alatti nevelést és oktatást elemzem több szempontból. Elsőként egy nemzetközi szervezetet mutatok be, az Opera Nazionale Balillát, majd az iskolai tankönyvről, a Libro unico di Stató-ról ...
 • Tóth, Réka
  Diplomamunkám egyfajta irodalmi és kulturális kitekintés, kirándulás az olasz népmesék színes, energikus világában. Oldalai "elmesélik", miként született meg Olaszországban az első egységes olasz nyelvű nemzeti mesekönyv ...
 • Balogh, Zsófia
  A dolgozat fő célja a fekete test ábrázolásának elemzése az olasz gyarmatosítás során. Az elemzések fényképekre, reklámokra koncentrálódnak.
 • Nyárádi, Izabel (2012-12-11)
  Szakdolgozatom témája Garibaldi élete, útja, mérföldkövei a kezdetektől 1861-ig.
 • Kis, Eszter Erzsébet
  Faccio presente la crisi del primo dopoguerra e Gli Arditi del popolo che fu il primo movimento armato contro il fascismo la cua storia datata dalla Prima Guerra Mondiale.
 • Konczos, Ágnes
  A szakdolgozat témája Szicília a görög uralom alatt. A dolgozat az antik Szicíliát mutatja be, a görögök partraszállásától kezdve egészen a szigeten mai napig megtalálható görög örökségig.
 • Vaskó, Lenke (2014-04-28)
  Cecco Angiolieri élete, költészete és költői hitvallása.
 • Gogolák, Petra Júlia
  A következő szakdolgozat a pápaválasztás menetének főbb változtatásait taglalja a XI. századtól a XX. századig, illetve kitér II. János Pál pápa 1996-ban kiadott Universi Dominici Gregis című bullájában megfogalmazott ...
 • Kiss, Rita
  Jelen szakdolgozat a legnagyobb olasz komédiaírónak, Carlo Goldoninak állít emléket, bemutatva életét, munkásságát, színház reformját, elemezve két leghíresebb komédiáját. Ahogy a dolgozat címe is kiemeli „Halhatatlan ...
 • Oláh, Gréta
  Az olasz gazdasági írott sajtó nyelvészeti analízise különös tekintettel a 2008 óta történt változásokra. Az elemzett corpus az Il Sole 24 Ore című gazdasági lap online archívuma. Általános leírás a szaknyelvekről, különös ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.