University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Olasz Tanszék) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koszta, Tamás
  Szakdolgozatom első fele a sziciliai maffia jellemzőjét, történelmi korszakait, felépítését és az ellene történő a harcokat mutatja be. Második felében Catania városát vázolja fel a 60-as és 80-as évek között, hogy milyen ...
 • Szitkó-Kovács, Judit
  A dolgozat témája a Szent István Kerektemplom, amely a magyarok nemzeti templomaként ismert Rómában. Az első protomártír tiszteletére felszentelt ókeresztény bazilika az V. században épült és a legtöbb magyar emléket őrzi ...
 • Pintér, Viktória Enikő
  A dolgozat Lucrezia Borgia alakját járja körül irodalmi példák és Maria Bellonci meglátása alapján. Maria Bellonci Lucrezia Borgia című művének részletes elemzése olvasható benne. A mű elemzéséhez szükséges történelmi és ...
 • Molnár, Nóra
  Szakdolgozatom témája Mussolini és a nők. A szakdolgozat három fejezetre tagolódik: Rachele Guidi, Gli amori di Mussolini és végül Claretta Petacci. Részletesen megismerhetjük Mussolini magánéletét, feleségét, szeretőit. ...
 • Szalontai, Gréta (2014-04-28)
  Nápoly társadalma és kutlúrája a 150 éves spanyol fennhatóság idején (1559-1714).
 • Béres, Anett Zsófia
  Szakdolgozatom célja a nők politikai és közéleti szerepvállalásának bemutatása az olasz Risorgimento korában. Két fontos női szereplő, Clara Maffei és Cristina Trivulzio di Belgioioso életét és munkásságát ismertetem, ...
 • Simon, Boglárka
  Az 1900-as évek olasz divattörténetét mutatja be. Bevezetésként tudomást kapunk a divat fogalmáról majd jobban belelátunk a divat kialakulásába és fejlődésebe. Giorgio Armani, Gianni Versace és Gianfranco Ferré nagy szerepet ...
 • Gyurján, Fanni
  A dolgozatomban két neolatin nyelvet; az olasz és a spanyol nyelv elterjedését vizsgáltam.Illetve,kitértem az olasz és a spanyol nyelven megjelenő első írásokra, fontosabb személyekre, könyvekre és eseményekre is. Megvizsgáltam ...
 • Deák, Dániel
  A dolgozatom az Olasz kivándorlás nyelvészeti helyzetével foglalkozik. Általánosságban ismertetem a migrációs folyamatokat, majd specifikusabban az Egyesült Államokban és Németországban.
 • Molnár, Bettina
  A szakdolgozat Vittorio Alfieri tragédiaköltészetét vizsgálja. Emellett ismerteti a róla alkotott kritikákat a 18-19. században. Magyarországi jelenlétét 1836-tól 2019-ig vizsgálom.
 • Szabó, Dávid Róbert
  A dolgozatban Olaszország politikai helyzetét elemezzük a második világháború utáni években. Időrendi sorrendben haladunk megnézve a különböző kormányokat. Megnézzük hogy a hidegháborús időkben miként változott a helyzet ...
 • Taliga, Nóra (2013-05-13)
  A dokumentum Olaszország színes kultúrájának protokollját, protokolljait hivatott bemutatni.
 • Biró, Anita
  Dolgozatomban Oriana Fallaci, olasz írőnő, újságírőnő művein keresztül mutatom be a keleti és a nyugati kultúra kapcsoltait, a keresztény és az iszlám világ viszonyát. Tárgyalom az orientalizmus fogalmát, majd a két fél ...
 • Kosina, Zsolt
  Róma Trullo negyedében található street art csoport verseinek a pszichoanalitikus vonatkozásait keresem. Emiatt történelmi kitekintést vetünk a múltra és a jelenbe az identitás kérdésével kell foglalkozunk, hogy a ...
 • Csóka, Sándor
  La presente tesi ha come oggetto lo sviluppo dei rapporti dinastici tra l’Ungheria e Napoli a partire dal secolo XIII fino alla seconda parte del secolo XIV. Presenta degli avvenimenti, degli interessi e delle ambizioni ...
 • Pap-Kiss, Borbála Mónika
  La mia tesi de laurea presenta e analizza lo sviluppo politico, e la storia in Italia. Mostra un nuovo partito a base regionale. Questo partito è la Lega Nord. Il sistema partitico prova rinnovare. Presenta il primo governo ...
 • Sepsi, Timea Dorina
  Un saggio comparatistico basato sul romanzo epistolare di Goethe e di Foscolo.
 • Czifra, Anna (2013-05-13)
  A szakdolgozat női sorsokat és szerepeket mutat be, Giovanni Verga néhány novelláján keresztül.
 • Máté, Ágnes
  Szent Benedek élete és munkássága, a Regula Benedicti elemzése.
 • Jeremiás, Fruzsina
  Dolgozatomban a sportnyelvet, leginkább a labdarúgás nyelvét vizsgálom, mint szaknyelv. Mennyire elterjedt? Mennyire jellemzőek a kölcsönszavak?
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.