University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Fogorvostudományi Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Török, Kitti
  A diabetes mellitus előfordulása drámaian megnőtt az elmúlt évtizedekben, és ez várhatóan megháromszorozódik a következő évtizedben. A fogágybetegségeket a 6. leggyakoribb komplikációnak tartják. Gyakrabban fordulnak elő ...
 • Balog, Eszter
  Az actinomycosis egy igen ritkának számító, krónikus, gennyes, granulomatosus, sipolyokat okozó, abscedáló gyulladásos megbetegedés, melyet az Actinomyces nemzetség tagjai által generált fertőzés okoz. Etiológiáját tekintve ...
 • Tőkés, Borbála
  A dolgozatomban bemutatom az endodonciai kezelésekben leggyakrabban használt adhezív anyagokat. Emellett írok a dentinadhéziót befolyásoló tényezőkről és kitérek a smear layer jelentőségére. Jellemzem a gyökércsatorna ...
 • Szakács, Dóra Fanni
  A fogorvosi és szájsebészeti gyakorlatban a csontpótlás a szöveti helyreállítás egyik legszélesebb körben tanulmányozott területe. A csontpótlók alkalmazása mára a mindennapi gyakorlat részévé vált olyan csontdefektusok ...
 • Deák, Anikó (2014-06-21)
  A hasadékos rendellenességgel született gyermekek ellátása az orvostudomány még ma is kihívásokat jelentő tárgyköre. Az elmúlt évtizedekben, évszázadokban jelentős fejlődésen mentek át a különböző sebészi és orthodonciai ...
 • Porcsin, Ármin
  Az allergológia kevésbé tanulmányozott területe a fogászati anyagokkal szembeni allergiák kialakulása. Mivel az akrilátok sokféleképpen felhasználhatók a fogászatban és sokrétű tünetegyüttes kapcsolható hozzájuk, így igen ...
 • Németh, Anikó
  Diplomamunkámat a parodontológia tárgykörébe tartozó, akut parodontális kórképekről,kezelésükről,megjelenési formáiról és klasszifikációjáról írtam. Ezen belül részletesen ismertettem a fogágy tályogot, az akut nekrotizáló ...
 • Lengyel, Viktória
  Témámban feldolgoztam az allergiás reakciók hátterét és azok kialakulását. Vizsgáltam az endodonciában használatos anyagok potneciális allergén hatását és a leggyakoribb komplikációkat. Végezetül kitértem a megelőzés ...
 • Hamid, Leila
  Diplomamunkámban feldolgoztam a fogorvosi gyakorlatban hatékonyan alkalmazható alternatív fájdalomcsillapító módszereket.
 • Bezsilla, Zsófia
  A diplomamunka felhívja a figyelmet egy manapság még kevéssé ismert/feltárt rendellenességre, mely minden korosztályt érinthet. Az eddigi ismeretek alapján már most megállapítható, hogy egészen súlyos következményekkel ...
 • Jászfalussy, Szilvia Mónika
  Az alveolus prezerváció egy olyan preventív beavatkozás, amelynek segítségével minimalizálható a fogeltávolítás utáni gyógyulási idő alatt bekövetkező csontfelszívódás mértéke. Ennek célja a későbbi protetikai rehabilitációhoz ...
 • Kovács, Enikő (2014-06-21)
  Az amalgám történelme nagyon messzire nyúlik, és mondhatjuk, hogy ma is tart. Bár nem fénykorát éli már, de máig rutinszerűen alkalmazzuk a fogászatban. Természetesen a tudomány és a technika fejlődésével, az amalgám is ...
 • Kádár, Kitti
  A fogászatban széles körben alkalmazott polimerek kioldódó komponensei valamint degradációs termékei orális hiperszenzitivitási reakciók gyakori okozói lehetnek. Vizsgálatainkban az egyik legelterjedtebb fogászati polimerhez, ...
 • Felföldi, Soma István
  A diplomamunka célja, hogy ismertesse az angina pectoris jeleit, tüneteit és jellemezze azt anatómiai, fiziológiai és farmakológiai szempontok szerint. Illetve a kezelésére használatos gyógyszerek bemutatása.
 • Pap, Rita
  Az angina pectoris első klinikai feljegyzése William Heberden nevéhez köthető 1768-ból és ezt követően, majd egy évszázadra volt szükség, hogy az első vasodilatátor hatású készítményt felfedezzék és később hatékonyan ...
 • Himer, Boglárka
  Az antibiotikumok felfedezése nagy előrelépést jelentett a tudomány számára, mivel számos betegség gyógyíthatóvá vált segítségükkel. Az általános leírásuk, a fogászat szempontjából lényeges tulajdonságaik és csoportosításuk ...
 • Szabó, Zsófia
  Az fogfejlődést különböző külső és belső tényezők befolyásolják. Az egyik ilyen tényező az antibiotikumok hatása, mely fontos szerepet játszhat a fogak fejlődési rendellenességeinek kialakulásában. Az amoxicillin és a ...
 • Kustos, Laura
  Az allergiás megbetegedések száma évről évre növekvő tendenciát mutat. A fogászati anyagok sokfélesége miatt, jellemzően az alkalmazott polimerekkel és fémekkel szemben alakulnak ki túlérzékenységi reakciók. Irodalmi ...
 • Szárnya, Dániel
  A diplomamunkám elkészítése során célom volt ismertetni a csontanyagcserét befolyásoló szereket, a terápia monitorozása során használt biomarkereket és szerepüket a fogászati ellátásban, illetve felhívni a figyelmet az ...
 • Körmendi, Barbara
  Az első állcsont nekrózisról 2005-ban számoltak be. Az MRONJ kialakulásának kockázatát több tényező is befolyásolja, elsősorban az antireszorptív szer típusa és az adagolása módja. A betegség prognózisa függ a beteg általános ...
 
 

Search DEA


My Account