University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Zeneművészeti Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Veres, Anett (2013-06-07)
  Az általános zenetörténeti szemlélet szerint a zenei időszakok konkrét korszakokra különülnek el. Ily módon egy-egy évszám közé behatárolva megkülönböztetjük például a barokk és a bécsi klasszicizmus korát, azonban kevesebb ...
 • Boczán, Zsófia (2013-06-07)
  Szinte valamennyi jelentős zenei szakirodalmi munka, mikor az ún. affektustan vagy affektuselmélet tárgyalásába kezd, már az adott fejezet első soraiban felbukkan René Descartes (1596-1650) neve. Nem véletlen, mivel a téma ...
 • Derecskei, Zsolt (2013-06-07)
  Fontos, hogy egy zenetanár észrevegye a javítható, és ugyanakkor a javíthatatlan problémákat is. Ahhoz, hogy valaki klarinétozhasson, rengeteg kritériumnak kell megfelelnie. Minden ember nem lesz alkalmas, ezt kell időben ...
 • Figyász, Éva (2013-05-10)
  A zene egyéniségfejlesztő, olyan emberformáló erővel bír, amely kihat az egész személyiségre, érzelmileg kiegyensúlyozottabbá tesz, feloldja a belső feszültségeket, szorongást. Értelmi képességeket, képzeteket, gondolkodást ...
 • Molnár, Ildikó (2013-05-13)
  A klarinét a fafúvós hangszerek családjába tartozik. Megalkotása Johann Christian Denner nürnbergi hangszerkészítő mester nevéhez köthető az 1700-as években. Készítője számára az ötletet valószínűleg a chalumeau egyszerű ...
 • Csejtei-Varga, Júlia
  Alexander módszere számomra a tudatosságot, a rossz berögződésektől való szabadulást és a természetes úthoz való visszatérést jelenti. Tulajdonképpen nem csak zenélés, éneklés vagy szónoklás közben használjuk, hanem életünk ...
 • Héjja, Bella Emerencia (2013-06-07)
  Dolgozatomban a magyar népdalokban megjelenő alkalmazkodó ritmus jelenségére szeretném felhívni a figyelmet, illetve annak a tanítás során fellépő problémáira. Szeretnék támpontot, ötleteket adni ezeknek a nehézségeknek ...
 • Mészáros, Béla
  Számomra nagyon lényeges és érdekes a tanítás és a pszichológia összefonódása. Elmondhatatlanul fontosnak tartom, hogy minden tanár a lehető legnagyobb jártassággal rendelkezzen a pszichológia területén és természetesen a ...
 • Boruzs, László (2013-06-07)
  A zene legkisebb alkotó egysége a hang, amit valamilyen rugalmas, rezgésre képes közeg rezgésbehozatalakor a levegő közvetítésével, hallószervünk által érzékelünk. Fizikai jelenségként tekintve, rezgő mozgásról van szó, ...
 • Dudás, Nóra (2013-06-07)
  A mai liturgiákon az imádság, a hívek szemszögéből megközelítve legtöbbször egy énekléssel vagy szövegmondással kifejezett aktív mozzanat. A liturgia szerkezeti felépítésének mai fázisa a lehető legjobban vonja be a ...
 • Sramkóné Gáspár, Izabella (2013-05-10)
  André Jolivet fuvolaművei a fuvolairodalom ma már nélkülözhetetlen darabjai. Alkotásai ott szerepelnek a legrangosabb versenyek repertoárjában és egyre több előadóművész tűzi őket műsorára. Bármelyik fuvolaművéhez ...
 • Fejszés, Dániel
  Az antifóna tanítása zenetörténeti jelentősége
 • Tetézi, Noémi Boróka (2013-05-13)
  Az arab zene mindentől független, élő kultúra, melynek története magába foglalja a különböző arab és a szomszédos országok népeinek regionális, egymással kölcsönhatásban lévő zenei stílusát (például egyiptomi, ciprusi, ...
 • Farkas, Alíz (2013-06-07)
  Dolgozatomban zenepedagógiai munkásságát emeltem ki. Leend szolfézstanárként elengedhetetlen alapm nek tartom Ádám Jen módszertankönyvét, melyet oly nagy szaktudással és szeretettel írt a jöv pedagógusainak. A következ ...
 • Ács, Gyula
  Választásom azért esett a zenetörténet és a klarinét irodalom e kis szeletét magába foglaló témára, mert szerettem volna pontosabb korhű képet látni magam előtt, mind hangszertörténetben, mind a zenei életben, valamint a ...
 • Kozma, Ádám
  Tanulmányi éveim alatt mindig is foglalkoztatott a bal kéz technikájának rendkívül összetett kérdésköre.
 • Svéd, Fanni Virág
  Dolgozatomban a balkezességet és a zenét tanuló balkezes gyermekek speciális helyzetét mutatom be. Ez máig a tehetséggondozás kibontakozásának egy rejtett problémája, amelyre a zeneoktatás nem fordít kellő figyelmet. A ...
 • Kecskeméti, Alexandra
  A német rendszerű furulya hátrányaira szeretném felhívni a figyelmet.
 • Molnár, Andrea (2013-05-13)
  A barokk gondolkodásmód legmeghatározóbb eleme az a gondolat, mely szerint a zenén keresztül a hallgatót egy előre meghatározott lelki állapotba kell eljuttatni. A barokk felfogás szerint ezt „tudatos” eszközökkel érhették ...
 • Veres, Anett
  Szakdolgozatom megírásához különféle zeneiskolai hangszergyűjteményeket tanulmányoztam. Nem zenetudományi célú forráselemzést végeztem, hanem a zeneiskolai gyakorlatban használt szolfézs és hangszeres iskolák összegző ...
 
 

Search DEA


My Account