University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (TAN-TTK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szoták, Mihály Ádám
  Ezen tanári szakdolgozatomban a tanítási gyakorlatom alatt használtam 10. évfolyamos földrajz tankönyvet elemeztem. A szakdolgozat tartalmaz egy rövid szakirodalmi áttekintést, de a nagyobbik része az elemzés. Továbbá ...
 • Végh-Daruka, Andrea
  Az 1929-es világgazdasági válság meghatározó része a történelemnek, következményei rányomták a bélyeget az egyes nagyhatalmak közötti kereskedelmi, gazdasági, pénzügyi és politikai kapcsolatokra. A diákok a mindennapi ...
 • Hagymási, Péter Sebastián
  A gyakorlatom során az A és B kerettanterv alapján felépített fizika könyveket is használtam. A szakdolgozatomban a két kerettantervet és az ezekre épülő általam ismert két könyvet hasonlítom össze.
 • Bakó, Anett Mária
  Tanári szakdolgozatomban a hazai matematika érettségi vizsgát és az angol oktatási rendszer érettséginek megfelelő matematika vizsgáját hasonlítom össze. A gyakorlati összehasonlítás célja annak vizsgálata, hogy a magyar ...
 • Pék, Erzsébet Edit
  Szakdolgozatom témájának az atlaszok és térképek használatát választottam a modern oktatásban. Ezért szerettem volna ezzel a témával foglalkozni, mert a mai modern technikák övezte világban a tanítási módszerek is változnak, ...
 • Szikszai, György
  Szakdolgozatom során az atlaszok földrajzoktatásban betöltött szerepét kívánom bemutatni az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által, az idei tanévben kísérleti jelleggel kiadott középiskolai földrajzatlasz elemzésén ...
 • Gajdos, Dóra
  Az összefoglaló óra fontos eleme a tanításnak, hiszen ezen az órán láthatják a tanulók a több tanórán keresztül megtanult tananyagot komplex egészként, ekkor lehet a fontosabb összefüggéseket megérteni. Az összefoglalást ...
 • Szabados, Renáta
  A földrajz és biológia tízedik osztályos kísérleti tankönyvek összehasonlítása során kielemeztem módszertani sajátosságaikat, hogy mely könyv, mely módszertant részesíti előnyben, melyikre fektet nagyobb hangsúlyt, és ...
 • Koklács, Anna (2014-05-26)
  A szakdolgozatomban a biológia tanítását hasonlítottam össze Magyarországon és Németországban több szempont alapján. Ilyen szempontok voltak az oktatási rendszer, tantervek és a tankönyvek. Ennek bizonyítására egy dolgozatot ...
 • Koklács, Anna (2014-05-22)
  A szakdolgozatomban a biológia tanítását hasonlítottam össze Németországban és Magyarországon megadott szempontok alapján. Ilyen szempontok voltak az oktatási rendszer, a tantervek és a tankönyvek. A különbségek és ...
 • Malmos, Edina
  A tévképzetek olyan hibás elképzelések, amelyek mélyen gyökereznek, stabilak, így gátolhatják a további sikeres ismeretelsajátítást, az ismeretek gyakorlati alkalmazását. Kutatásunkban 392 hetedik és nyolcadik osztályos ...
 • Nagy, Jenő
  Az iskola a tudás átadásán kívül a tanulói személyiség formálásának legfőbb színtere. Éppen ezért fontos a tanulók megismerése, motiváltságuk feltérképezése. Ugyanis a teljesítmény az iskolában lejátszódó tanulási-tanítási ...
 • Kerekes, Péter
  Ez a dolgozat a tehetséggondozás témakörének vizsgálatát tűzte ki célul. Azonban nem célja a teljes terület lefedése, mindösszesen a témában megjelenő kémiaversenyek és az általam mentorált pályázatok elemzése. Három fő ...
 • Hatrágyi, Anita
  A dolgozat a Földes Ferenc Gimnázium méltán híres tudóstanáráról elnevezett verseny bemutatása. Jellemzi a mai biológia, és természettudományos oktatás helyzetét, különös tekintettel a biológiában tehetséges diákok ...
 • Szegedi, Anita
  A szakdolgozat fő célja olyan okostelefonos applikációk bemutatása, amiket a matematika tanításában fel lehet használni.
 • Debreczeni, István
  Ezen tanulmányt elsősorban a tanároknak és a témával foglalkozó szakpolitikusoknak ajánlom, valamint azoknak, akik fontosnak érzik az egészségnevelés jelenlegi helyzetének javítását.
 • Ötvösné Szücs, Aliz
  Vizsgálatom célja meghatározni, hogy a biológia tankönyvek milyen mértékben használják ki az egészségnevelés lehetőségeit. A biológia tantárgy keretében mennyire valósul meg az egészségnevelés és mennyire jelenik meg a ...
 • Piros, Nóra (2014-05-26)
  Szakdolgozatom célja, hogy az elsajátításhoz szükséges motiváció megteremtésének feltételit bemutassam, annak lehetséges kialakítási módszereit ismertessem. Munkám három részből áll. Az első fejezetben egy történeti ...
 • Marik, Mátyás
  Dolgozatomban egy erdélyi és egy magyarországi földrajz tankönyvet hasonlítok össze. A fő célom a két tankönyv - és ezáltal valamilyen szinten a két ország társadalomföldrajz oktatásának - összehasonlítása.
 • Dorogi, Balázs
  A tanári mesterképzés összefüggő egyféléves szakmai gyakorlata során a másodfokú egyenletek témakörét taníthattam 10. évfolyamos diákoknak. A tanulókkal íratott ellenőrző dolgozatban a korábbi évek középszintű matematika ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.