University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (TAN-TTK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bihari, Marianna
  A fehérgyarmati Öveges-laboratórium kialakulása. Megépülése és az eszközök beszerzése. Kötelező programok megvalósítása. Használati módjai a gimnáziumi tanulók és általános iskolai tanulók számára.
 • Pap, Ágnes (2014-05-26)
  A szakdolgozat két nagy fejezetre tagolódik. Az első fejezetben bemutatom, hogyan épül fel a témakör az általános iskolában. A második fejezetben pedig az általam tanított osztályban megíratott témazáró dolgozat elemzésével ...
 • Pásztor, István
  A szakdolgozat a fizika helyzetét boncolgatja a középfokú oktatásban. Miután tisztázom a tantárgyi attitűd fogalmát, az általam készített és használt kérdőív segítségével megpróbálok választ találni egyes hipotézisekre, ...
 • Szabó, Zsolt
  Ezt a dolgozatot abból a célból írtam, hogy rámutassak két tantárgy, a földrajz és történelem kapcsolatára, ezen belül is két-két témakört dolgozva fel. A tudományos szinteken már vannak összefonódások, viszont a kapcsolat ...
 • Jász, Erzsébet
  A közoktatási helyzet változásai a földrajz tantárgyat is érintik. Dolgozatom fő célkitűzése az volt, hogy különböző tényezőket figyelembe véve kialakítsak egy képet a földrajz helyzetének alakulásáról. Ehhez tantervek, ...
 • Kelemen, Dávid
  A szakdolgozatban a földrajz tantárgy megváltozott szerepkörének, a tananyag mennyiségi és minőségi átalakulásának bemutatását tűztem ki célul, kiemelten a szakképzésben, a szakgimnáziumi oktatásban. Vizsgálataim másik ...
 • Hegedűs, Roland (2014-05-27)
  A dolgozat témája, hogy információt kapjunk arról, hogy az egyes évfolyamokon lévő fizika kerettantervekben mennyi földrajzzal kapcsolatba hozható ismeretanyag szerepel.
 • Hegedűs, Roland (2014-05-27)
  A szakdolgozat célja, hogy megvizsgálja a fizika kerettanterveiben, mennyi földrajzzal rokonítható, kapcsolatba hozható tartalom található. Ilyen tekintetben kutatás még nem történt, ezért bevezetésként a földrajz tanításának ...
 • Jenei, Ilona Edina
  Dolgozatomban a földrajzoktatást szerettem volna bemutatni történelmi áttekintéssel. Évszázadok során megfigyelhetjük, hogyan nőtte ki az asztronómiából és a geometria segédtárgyából önálló tantárggyá magát. Köszönhetően ...
 • Balogh, Csaba
  Dolgozatom központi témája a függvény-transzformációk oktatása, a GeoGebraTube-on elérhető, szabadon felhasználható alkalmazások segítségével, elsősorban interaktív táblán, de legalább számítógép és projektor felhasználá ...
 • Szabó, Márta
  A szakdolgozatomban bemutatom a Sprego programozás lényegét. A táblázatkezelés során nem szükséges az összes létező függvényt megtanulnunk, ismernünk, elegendő csupán tizenkét darab függvény ismerete majd ezek bővítése ...
 • Szabó, Erwin
  A dolgozatom a hatávnyozás tanítását foglalja össze az általános iskolában. Több tankönyvbeli utmutatást is bemutatok, összehasonlítok. A dolgozat tartalmazza az összefüggő tanítási gyakorlatom alatt szerzett tapasztalatokat is.
 • Soós, Anita
  Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam az IKT eszközök használatának szerepét az oktatásban és a matematika tanításában. A dolgozat első részében a számítástechnika történetének rövid áttekintésére és a matematikai műveleteket ...
 • Rajtik, Zsófia Anna
  Dolgozatomban bemutatom az IKT eszközök matematika-tanításban való felhasználásának néhány lehetőségét és tapasztalatát. Arról írok, hogy a tanítási gyakorlatom során milyen eszközöket és hogyan használtam, saját példákkal ...
 • Tóthfalusiné File, Csenge Júlia
  A dolgozatban az IKT eszközök használatáról, előnyeiről és hátrányairól írtam a matematika oktatásban. Megvizsgáltam az IKT-hoz szükséges környezeti tényezőket. Írtam interaktív feladatokra példákat: Realika, ZanzaTv. ...
 • Lőrintz, Levente; Lőrintz, Levente
  Az elmúlt időkben az információs társadalom gyors fejlődésnek indult. Az információ az em-ber életében központi szerepet tölt be, ezért fontos, hogy mindig naprakész legyen. Az infor-máció megszerzését, kritikus elbírálását ...
 • Szakács, Zselyke-Noémi
  A dolgozatomban nyelvfejlesztő játékos módszereket tárgyalok és mutatom be gyakorlati tapasztalataimat, amelyek tanórai keretek közöt megvalósíthatóak.
 • Végh, Borbála Sára
  A visszatekintés, a hibák feltárása és azok javítása fontos és állandó feladata a tanároknak. Az összefüggő tanítási gyakorlatom alatt a teljes munka, energia témakört tanítottam 8. osztályos gimnazistáknak, amely kapcsán ...
 • Kiss, Orsolya Anna (2014-05-26)
  Szakdolgozatom középpontjában egy olyan kombinatorika-dolgozat elemzése áll, melyet egy szolnoki szakközépiskola nappali, intenzív tagozatos tanulói írtak meg. A dolgozattal az volt a célom, hogy betekintést nyerjek a ...
 • Helyes-Nix, Anita (2014-05-28)
  Kreatív, logikusan gondolkodó, a környezetének törvényszerűségeit értő emberekre, magasan kvalifikált természettudományos és műszaki képzettségű szakemberekre van szüksége globalizálódó világunknak. A magyar közoktatásban ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.