University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (TAN-TTK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Soós, Anita
  Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam az IKT eszközök használatának szerepét az oktatásban és a matematika tanításában. A dolgozat első részében a számítástechnika történetének rövid áttekintésére és a matematikai műveleteket ...
 • Rajtik, Zsófia Anna
  Dolgozatomban bemutatom az IKT eszközök matematika-tanításban való felhasználásának néhány lehetőségét és tapasztalatát. Arról írok, hogy a tanítási gyakorlatom során milyen eszközöket és hogyan használtam, saját példákkal ...
 • Tóthfalusiné File, Csenge Júlia
  A dolgozatban az IKT eszközök használatáról, előnyeiről és hátrányairól írtam a matematika oktatásban. Megvizsgáltam az IKT-hoz szükséges környezeti tényezőket. Írtam interaktív feladatokra példákat: Realika, ZanzaTv. ...
 • Lőrintz, Levente; Lőrintz, Levente
  Az elmúlt időkben az információs társadalom gyors fejlődésnek indult. Az információ az em-ber életében központi szerepet tölt be, ezért fontos, hogy mindig naprakész legyen. Az infor-máció megszerzését, kritikus elbírálását ...
 • Szakács, Zselyke-Noémi
  A dolgozatomban nyelvfejlesztő játékos módszereket tárgyalok és mutatom be gyakorlati tapasztalataimat, amelyek tanórai keretek közöt megvalósíthatóak.
 • Végh, Borbála Sára
  A visszatekintés, a hibák feltárása és azok javítása fontos és állandó feladata a tanároknak. Az összefüggő tanítási gyakorlatom alatt a teljes munka, energia témakört tanítottam 8. osztályos gimnazistáknak, amely kapcsán ...
 • Kiss, Orsolya Anna (2014-05-26)
  Szakdolgozatom középpontjában egy olyan kombinatorika-dolgozat elemzése áll, melyet egy szolnoki szakközépiskola nappali, intenzív tagozatos tanulói írtak meg. A dolgozattal az volt a célom, hogy betekintést nyerjek a ...
 • Helyes-Nix, Anita (2014-05-28)
  Kreatív, logikusan gondolkodó, a környezetének törvényszerűségeit értő emberekre, magasan kvalifikált természettudományos és műszaki képzettségű szakemberekre van szüksége globalizálódó világunknak. A magyar közoktatásban ...
 • Földi, Henriett
  Szakdolgozatom témája a környezeti nevelés és biológiatanítás, melyben a környezeti nevelés fontosságát és lehetőségét szeretném bemutatni. Szakdolgozatom nem ismerteti a környezeti nevelés módszereinek teljes körét, azonban ...
 • Rémiás, Flóra
  Szakdolgozatomban a környezeti szempontok, ezen belül leginkább a környezeti nevelés főbb elemeinek a tartalmi és formai megjelenését vizsgáltam, a kilencedikes és tizedikes gimnáziumi földrajz kísérleti tankönyvekben, ...
 • Kovács, Péter
  Szakdolgozatomban szakmódszertani ismereteimre, illetve gyakorlati tapasztalataimra alapozva bemutatom a középiskolai földrajzoktatás során felmerülő jelentősebb problémákat. Ennek során kitérek a tanulók földrajz tantárgyhoz ...
 • Mester, Tamás
  Ahhoz, hogy nyelvtanárként az óráimat hatékonyan tervezzem, a diákok tanulását pedig a számukra legalkalmasabb módszerekkel segítsem, ismernem kell a tanulók nyelvtanulási motivációit. Dolgozatomban németet és angolt tanuló ...
 • Iszály, Zsófia
  Szakdolgozatomban olyan különleges elektrosztatikai kísérleteket mutatok be, melyekkel a diákok az iskolai tankönyvekben nem találkozhatnak, de az általam készített videofelvételeken keresztül megismerkedhetnek. Dolgozatom ...
 • Luci, Andrea
  Szakdolgozatom témájául a tanítási gyakorlatom során általam tanított témakör, a logaritmus műveletének 11. osztályban való bevezetését választottam. Mivel a logaritmus definíciója egy összetett fogalom ezért, említést ...
 • Halász, Gergő
  Matematika szakkör, mint a tehetséggondozás színtere a középiskolában
 • Dr. Balogh, Tamás László
  A tehetséges tanulók kibontakozásának elősegítése érdekében a komplex tehetségfejlesztő programok elmélete kész „recepteket” kínál a pedagógusok számára. Azonban napjainkban a felgyorsult technológiai fejlődés, a munkaerő ...
 • Tóth, Tamás
  A környezettudatos gondolkodásmód megalapozásának, a megújuló energiaforrások megismertetésének célravezető eszköze az iskolai nevelésbe történő integrálás. Az oktató-nevelő munka egyik, kézzel fogható fontos eszközei a ...
 • Szakál, Péter
  Az oktatási reformok keretében megjelentek kísérleti tankönyvek is az iskolákban. Ez kihatással van minden iskolatípusra. Ennek keretében matematikából is találkozhatnak a diákok újdonságokkal például 9-10. osztályban. ...
 • dr. Fazekas, Mónika Éva
  A szakdolgozat a biológiáról általánosságban, a mikrobiológiáról és tanításának módszereiről, eszközeiről szól, valamint a középiskolai mikrobiológia témaköröket foglalja össze.
 • Tatár, Gabriella
  A természettudományos oktatásban mindig is fontos szerepe volt a szemléltetésnek, ám a mai világban, amikor egyre inkább eltávolodunk a természettől, egyre fontosabbá válik ez a feladat. A szemléltetés történhet közvetlen ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.