University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (GYGYK) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kozmáné Rácz, Olga
  A szakdolgozatom célja a beszédészlelés és a beszédmegértés felmérése egy adott gyermekcsoportban. Napjainkban nagy problémát jelent a beszédészlelés és a beszédmegértés elmaradása, amely hátráltatja az iskolai eredményességet. ...
 • Kolláthné Puskás, Éva
  Az 1997. évi XXXI. tv. szerint a gyermeknek joga van kapcsolatot tartani a vér szerinti családjával akkor is, ha kiemelésre került onnan. Ennek mikéntjét a gyámhivatal szabályozza. A nevelőszülő feladata felkészíteni a ...
 • Bereczné Papp, Ibolya
  A gyámhatósági munka speciális terület. Specialitása abban is rejlik, hogy az ügyfélnek csak személyes ügyintézésre van lehetősége, tehát elkerülhetetlen az ügyféllel való személyes találkozás. Jogszabályi előírás a ...
 • Mónusné Ruszin, Anna Mária
  Évek óta egyre inkább azt tapasztaltam, hogy tanítóink, a képzőművészeti nevelés során, a papírtechnikák területén egyre tapasztalatlanabbak, nincsenek alapvető készségeik kialakulva. Az ilyen jellegű tevékenységet nem ...
 • Faragó, Éva
  A mediáció mint konfliktuskezelés egy olyan eszköz, amit minden vezető mindennap alkalmaz munkája során vagy a partnerrel vagy munkatársakkal szemben. Szakdolgozatomban arra kerestem a választ, hogy nagyobb külföldi cégeknél, ...
 • Berettyán, Lívia
  Az első részben bemutatására kerül a Waldorf pedagógia törekvéseiben megnyilvánuló élménypedagógiai szemlélet, maga az élmény befogadásának és feldolgozásának Waldorf szellemiségű megközelítése. Az élménypedagógiai ...
 • Szűcs, Viktória
  Az egyházi iskolák történeti áttekintése. Történeti áttekintése Mátészalkán. A mátészalkai Református Iskola bemutatása. Mátészalka bemutatása. A Kálvin János Általános Iskola jellemzői. Szülők által kitöltött kérdőív ...
 • Demeter, Csilla
  Témaválasztásom azért esett az iskolaérettségre, mert úgy gondolom azzal a megállapítással, hogy iskolaérett-e egy gyerek elég nagy kockázat lehet a továbbiakban. Nemcsak az óvodapedagógusok, vagy ...
 • Rákóczy, Zsuzsanna
  A dolgozatban a közigazgatási eljárások során fellépő konfliktusok esetében alkalmazott vitarendezési módszerek eszközeit, intézményeit és szabályait vizsgálom, különös tekintettel az állam által biztosított oktatásügyi ...
 • Szabó, Lajos
  Fontosnak tartottam a gyermekvédelem és a rendszerének a rövid bemutatását, feladatait, együttműködését különböző jelzőrendszer tagjaival kapcsolatban álló társintézményekkel.Egy esettanulmányon keresztül, az együttműködés ...
 • Berettyán, Lívia
  E dolgozat első felébe a család és óvoda kapcsolatára vonatkozó külföldi és hazai szakirodalmi összefüggések eredményét igyekeztem összegyűjteni. Megosztottam a szakirodalomban említett, a felgyorsult gazdasági, társadalmi, ...
 • Boros, Sándor
  Szakdolgozatom témája a Hajdúböszörmény vonzáskörzetében, azon belül is a Kis Bocskai és Nagy Bocskai szőlőskertben, a Petőfi szőlőskertben és a Homokkertben lakó iskoláskorú gyermekek alapfokú oktatási intézményekben ...
 • Ugyan, Attila
  A Nyírség Táncegyüttes Magyarország kiemelkedően sikeres művészeti közössége. A több évtizedes működés a szakmai kompetenciákon túl nem nélkülözheti a vezetői, gazdasági és marketing kompetenciákat sem. A környezet és ...
 • Szántóné Szabó, Edit
  A különböző iskolafokokon tanító pedagógusok módszertani nyitottságának vizsgálata.Kérdésem az volt, hogy a pedagógusok ragaszkodnak-e a bevált tanítási gyakorlatukhoz, vagy pedig szívesen vonnak be ettől eltérő módszereket ...
 • Mata, Enikő Mária
  A vállalati stratégia és stratégiai vezetés álltalános ismertetése. Egy Kft. üzleti és stratégiai terve. Miért van szükség a vállalati stratégiára? Vállalat feltételrendszerének elemzése. Marketing terv. Pénzügyi terv. ...
 • Garaj, Ágnes
  A szakdolgozatomban sikerült számtalan embert foglalkoztató, életre szóló, mégis nem teljesen megértett témát választani: a párkapcsolati mediációt. A párkapcsolat és a család változatlanul nagyon fontos és meghatározó ...
 • Czap, Zsuzsanna
  A dolgozatom a gyakorlati helyem sajátosságait,gyámi feladatok ellátást taglalja. Az antiszociális személyiség kialakulását egy kliens élettörténetén keresztül mutattam be. Már a hétköznapi életben is felmerülhetnek ...
 • Belényesi, Lilla
  A szakdolgozatban a két és többnyelvűség hatásának bemutatására kerül sor a kisgyermekek beszédfejlődésének kialakulásában. Az első részben az elméleti háttér bemutatására kerül sor. Itt leginkább a kisgyermekek beszédfejlődése ...
 • Berényi, Katalin Mónika
  Családok Átmeneti Otthona.Út az otthonba,azaz krízishelyzet bárkinél előfordulhat. A bizalom határai:gyerekkori barát aki hajléktalanná tett egy családot. Akit szeretünk azt bántalmazzuk? Életképek a családon belüli erőszak ...
 • Béres, Tamás
  Szakdolgozatom abból a célból készült, hogy átfogó képet adjak az alkoholizmusról és a családon belüli hatásairól. Ismertettem a deviancia, szenvedélybetegség illetve az alkoholizmus fogalmát. Megvizsgáltam az alkoholizmus ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.