Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola: Legfrissebb tételek

 • Alabdulsada, Layth Muhsin Habeeb
  A disszertáció két fő részből áll. Az első rész célja, hogy tisztázzuk, mi a kapcsolat a nem-pozitív görbületi fogalmak között, különösen a Hilbert metrika esetében. A második rész – a ráfordított kutatási idő, és az elért ...
 • Nagy, Noémi
  A disszertációban olyan függvények vizsgálataival foglalkozunk, amelyek bizonyos megengedett hibával teljesítik a konvexitási egyenlőtlenséget a súlyokra vonatkozó megszorítások mellett (például közelítő Jensen-konvexitás, ...
 • Glavosits, Tamás
  A disszertáció témája rendezett algebrai struktúrákon, illetve ezek részhalmazain értelmezett függvények és relációk vizsgálata. A dolgozat két részből áll. Az első rész az 1.-9. fejezeteket foglalja magába és függvényegyenletek ...
 • Lukácsné Porvázsnyik, Bettina Lívia
  Ezen disszertációban egy N csúcs interakcióján alapuló általános gráffejlődési mechanizmust definiálunk és a folyamat eredményeként létrejövő véletlen gráf modellt tanulmányozzuk. Célunk a modellt jellemző mennyiségek ...
 • Milkovszki, Tamás
  A projektív metrizálhatósági vizsgálatok célja az olyan közönséges másodrendű differenciálegyenlet-⁠rendszerek leírása, melyek geodetikusai, mint ponthalmazok, megegyeznek egy Finsler- vagy Riemann-sokaság geodetikusaiva ...
 
 

Keresés a DEA-ban


Felhasználói adataim