University of Debrecen Electronic Archive

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola: Recent submissions

 • Szabó-Gyimesi, Eszter
  A doktori értekezésben Stirling- és Bell-típusú számok különböző általánosításaival foglalkozunk. A 2. fejezetben megmutatjuk, hogy a másodfajú r-Stirling-számok segítségével miként adható meg a kombinatorikus alterek ...
 • Kiss, Tibor
  A disszertáció első része bővített valós értékű függvények általánosított konvexitására vonatkozó Jensen- és Kuhn-típusú eredményekkel foglalkozik. Megvizsgáljuk, hogy, konvexitási tulajdonságok egy adott családjából, ...
 • Bertók, Csanád
  Disszertációmban egyrészt exponenciális Diofantikus egyenletek megoldásainak meghatározásával foglalkozom, másrészt egészeket, illetve algebrai számokat érintő reprezentációs problémákat vizsgálok. Bemutatásra kerül egy ...
 • Alabdulsada, Layth Muhsin Habeeb
  A disszertáció két fő részből áll. Az első rész célja, hogy tisztázzuk, mi a kapcsolat a nem-pozitív görbületi fogalmak között, különösen a Hilbert metrika esetében. A második rész – a ráfordított kutatási idő, és az elért ...
 • Nagy, Noémi
  A disszertációban olyan függvények vizsgálataival foglalkozunk, amelyek bizonyos megengedett hibával teljesítik a konvexitási egyenlőtlenséget a súlyokra vonatkozó megszorítások mellett (például közelítő Jensen-konvexitás, ...
 
 

Search DEA


My Account