Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Humán tudományok doktori iskola: Legfrissebb tételek

 • Sipeki, Irén
  Disszertációmban a pályaválasztás egyéni, kulturális és társadalmi hátterének az elemzésén keresztül közelítem meg a pályaorientáció során megvalósuló munkaerőpiaci kompetenciák fejlődését a középiskolások körében. A ...
 • Galán, Anita
  Doktori értekezésünkben az elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségeket vizsgáljuk az 1995 után született, Z generációs fiatalokon. A célcsoport sajátossága, hogy beleszületett a digitális világba, ezért elvileg ...
 • Ceglédi, Tímea
  Értekezésünk fő kérdése az volt, hogy a reziliencia ígérete beteljesül-e a felsőoktatásban vagy a társadalmi egyenlőtlenségek élesedése miatt csak ígéret marad. Olyan hallgatók álltak az értekezés fókuszában, akik az ...
 • Urbinné Borbély, Szilvia
  Az értekezésemben arra keresem a választ, hogy milyen szerepet játszanak a hivatástudat, a presztízs a különböző értékpreferenciák illetve az intézményi hatások szerepe a pedagógusok szupportív attitűdjeinek kialakulásában. ...
 • Szűcs, Tímea
  A disszertációban az alapfokú művészeti iskolák működését, szerepét, funkcióját vizsgáljuk, valamint annak a társadalmi közegnek a jellemvonásait tárjuk fel, amely közvetlen-közvetett részese ennek az extrakurrikuláris ...
 
 

Keresés a DEA-ban


Felhasználói adataim