Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Humán tudományok doktori iskola: Legfrissebb tételek

 • Berei, Emese Beáta
  Az oktatási méltányosság és befogadás fogalma, különböző értelmezései szorosan összefonódnak az éppen domináns társadalmi, oktatáspolitikai irányzatokkal, trendekkel. Neoliberális korunk az előző jóléti korszakhoz képest ...
 • Morvai, Laura
  Az egyházi iskolák rekrutációjának és eredményességének kérdése a nemzetközi szakirodalom sokat vitatott, bonyolult témája. Általában elmondható a nem állami szektorról, hogy az eltérő történelmi hagyományok miatt országonként ...
 • Mező, Katalin
  Háttér és célkitűzések: Noha az alkotó, kreatív folyamatok mindegyikében megjelenik nyílt vagy látens tényezőként az idő; az idő szerepének direkt vizsgálatára ritkábban kerül sor a kreativitáskutatások terén (Mainemelis, ...
 • Bordás, Andrea
  A pedagógusok az eredményes oktatási rendszerek kulcsfigurái (Day et al., 2007; Hermann és mtsai., 2009). A disszertáció szociális konstruktivista megvilágításból vizsgálja a pedagógusok szakmai fejlődését a munkahelyi ...
 • Deákné Dusa, Ágnes Réka
  Az értekezés kitűzött célja az volt, hogy a tanulási célú hallgatói mobilitást a felsőoktatás nemzetköziesedésének kiemelt elemeként vizsgálja. Mindenekelőtt a nemzetköziesedés fogalmát értelmeztük, majd az azon belüli ...
 
 

Keresés a DEA-ban


Felhasználói adataim