University of Debrecen Electronic Archive

Humán Tudományok Doktori Iskola: Recent submissions

 • Harsányiné Petneházi, Ágnes
  Kutatásunk annak a kérdésnek a megválaszolására irányult, hogy egy középiskolai, ötéves komplex tehetséggondozó programba beválogatott hátrányos helyzetű, alacsony szocioökonomiai státusszal bíró tanulók szociometriai ...
 • Kenyeres, Attila Zoltán
  A tömegkommunikáció hatásait és a médiaüzenetek valóságtartalmát vizsgáló transzmissziós elméletek ma már nem alkalmasak arra, hogy megfelelően leírják a média, a realitás és a közönség viszonyát. Az újabb médiaelméleti ...
 • Kovács, Karolina Eszter
  Az egészségtudatosság fejlesztése, az egészségre nevelés szerepe s relevanciája napjainkban vitathatatlan, amelynek problémaköre tükröződni látszik hazai és nemzetközi kutatások eredményeiben: az inaktivitás magas aránya ...
 • Inántsy-Pap, Ágnes
  A 21. században az egyházi fenntartású oktatási intézmények társadalmi funkciója átrendeződőben van. A nemzetközi összehasonlítás alapján megfogalmazható, hogy három szempont határozza meg, hogy az egyházak/felekezetek ...
 • Stark, Gabriella Mária
  Értekezésemben az erdélyi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalait körvonalazom összehasonlító szemléletben, illetve a romániai (magyar) pedagógusképzés rendszerét és kontextusát vázolom föl a 2011–2016-os időszakban. ...
 
 

Search DEA


My Account