University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sidó, Dániel
  Szakdolgozatomban az Euler-sor összegének kiszámításával foglalkozom. Az Euler-sor összegének első levezetése 1954-ben jelent meg Akiva és Isaak Yaglom ikertestvérpár feladatgyűjteményében, ahol több feladatból álló ...
 • Bagdi, Enikő
  Szakdolgozatom fő forrásaként Martin Aigner és Günter M. Ziegler Bizonyítások a könyvből című könyvét használtam. Dolgozatom középpontjában az egyik talán legismertebb probléma áll, amelyet Sylvester mondott ki 1893-ban, ...
 • Hodosi, Kata
  A szakdolgozatom a számelmélettel, illetve matematika történettel foglalkozik. Azt mutatom meg benne, hogy az általános iskolai és középiskolai kerettantervhez, illetve érettségi tételekhez hogyan kapcsolódnak különböző ...
 • Herendi, Zsolt
  A szövetgeometria gyökerei már fellelhetőek voltak a 19. században is. A két matematikai ág, amelyből kifejlődött a projektív differenciálgeometria, ez játszott nagyobb szerepet, és a nomográfia.A dolgozatban a szövetgeometria ...
 • Sárközi, Gyopárka
  A dolgozatban öt olyan projektív geometriai szakköri foglalkozás szerepel, amellyel középiskolás tanulók képet kaphatnak a geometria ezen ágáról. A projektív sík kerül bevezetésre a lehető legegyszerűbb, mégis korrekt ...
 • Mihics, Dóra Ágnes
  A dolgozatom, elsősorban Pierre de Fermat és Leonhard Euler számelméleti örökségéről szól. Az utolsó fejezetben a matematika célját és a számelmélet megjelenését összegeztem az oktatásban.
 • Bokor, Patricia
  Szakdolgozatommal a matematika egyik területét, a számelmélet fejlődésének történetét igyekeztem bemutatni, felvázolni. Azért esett a választásom erre a tudományágra, mert egyetemi tanulmányaim során, a matematikának ezen ...
 • Szászi, Gergő
  Az Élő-pontrendszer a sakkban, és más sportágban használt pontrendszer, amely a versenyzők játékerejét becsli. A rendszer mögött levő statisztikai modellt, a Bradley-Terry modellt mutatjuk be, valamint az erre épülő ...
 • Cseke, Máté Dániel
  A színezett Carathéodory tétel bizonyítása, valamint néhány hozzá kapcsolódó tétel, bizonyítás, alkalmazás bemutatása.
 • Papp, Dóra Ildikó
  Gyakran tapasztalt jelenség, hogy a matematika tantárgy számos diákban kelt negatív érzeteket. Ezen érzetek mellé sajnos gyakran járul hozzá a tárgy hasznosságának kétes megítélése is. A fentiekben leírt érzetek, gondolatok ...
 • Papp, János
  Ebben a dolgozatban a kriptovaluta konstrukciók alapját képező technológia elemeit tárgyaljuk. Szó esik többek között az ütközésrezisztens hash függvényekről, a biztonságos digitális aláírás sémákról, illetve hitelesített ...
 • Szakony, Éva
  Szakdolgozatomban arról írok, hogy a – középiskolában igen kevés szerepet kapó – logika témakörét trükkös, furfangos, játékos fejtörők segítségével is be lehetne vezetni. A fejezetek két részből tevődnek össze: az első ...
 • Virovec, Viktória
  A matematikai tanulmányaink során különböző középértékkel találkozhatunk. Két jól ismert példája a középértékeknek a geometriai, és a számtani középértékek. Ezek speciális esetei az úgynevezett kvázi-aritmetikai középértékeknek. ...
 • Silye, Gábor
  A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (közismert rövidítése: KöMaL) egy országszerte, több mint 100 éve ismert folyóirat, melyben matematikai, fizikai, később informatikai problémák jelennek meg. A dolgozat első ...
 • Vajkó, Zsófia
  A dolgozatban alkalmazásokat mutattam be arra vonatkozóan, hogy a robotika témakörében hogyan használhatók csoportelméleti és Lie elméleti eszközök. Ezekben az alkalmazásokban a robot direkt kinematikájával foglalkoztam. ...
 • Dsupin, Krisztián
  Több ma ismert kriptorendszer biztonsága egy matematikailag nehezen számítható problémán alapszik. Ebben a dolgozatban véges csoportokban definiált diszkrét logaritmus probléma kap kiemelt figyelmet.
 • Popovics, Anett
  A dolgozatom első fejezetében néhány kaotikus mozgásra mutatok példát. A második részben mozgásegyenletek stabilitás vizsgálatát mutatom be, ezen belül csak autonóm rendszerekkel foglalkozom. Az utolsó fejezet a Lorenz-modell ...
 • Molnárné Geszti, Tünde
  Képesítő fordítás a statisztika és valószínűségszámítás témakörében angol nyelvről magyarra.
 • Szabó, Daniella
  Dolgozatomban az érvelés és bizonyítás képességének fejlesztési lehetőségeit tártam fel két, a 9. évfolyamnak szánt matematika tankönyv elemzésével. A matematikai bizonyítások történeti bevezetője után, a bizonyítások ...
 • Vizkeleti, Fanni
  Szakdolgozatom témájaként a 18. században tevékenykedő, debreceni vonatkozású tudósok, matematikusok életének és munkásságának feldolgozását választottam. Az első fejezetben egy általános összegzés olvasható először a 18. ...
 
 

Search DEA


My Account