University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Mozga, Mónika
  Dolgozatomban a sík geometriai transzformációit adom meg a komplex számtest műveleteivel. Ezáltal a síkbeli geometriai feladatok a komplex számtestben megfogalmazható algebrai feladattá redukálhatók. Olyan feladatokat ...
 • Grünwald, Richárd
  Az első fejezetben algebrai bázis létezését tárgyaljuk. A második részben igazoljuk, hogy létezik nemzéró valós deriváció. A harmadik fejezetben általánosított derivációkkal foglalkozunk, míg a negyedikben három alkalmazást ...
 • Szilágyi, Attila
  Egy újfajta gondolat arról, hogy hogyan lehetne a középiskolákba becsempészni a differenciálegyenleteket.
 • Turányi, Attila
  A dolgozat bevezetésében az Olvasó megismerkedhet néhány nevezetes számelméleti függvénnyel, és ezek alapvető tulajdonságaival. Ilyen például az Euler-függvény, illetve a Möbius-függvény, amelyek a kongruenciáknál, illetve ...
 • Cseke, Máté Dániel
  A színezett Carathéodory tétel bizonyítása, valamint néhány hozzá kapcsolódó tétel, bizonyítás, alkalmazás bemutatása.
 • Tóth, Norbert
  Szakdolgozatom témáját az optimális portfóliók Markowitz-féle modellje motiválta. Ez a modell azért jelentős, mert a kockázatot a tapasztalatokkal jól egybevágó módon építi be a piaci befektetések várható hozamának ...
 • Herendi, Zsolt
  A szövetgeometria gyökerei már fellelhetőek voltak a 19. században is. A két matematikai ág, amelyből kifejlődött a projektív differenciálgeometria, ez játszott nagyobb szerepet, és a nomográfia.A dolgozatban a szövetgeometria ...
 • Szakony, Éva
  Szakdolgozatomban arról írok, hogy a – középiskolában igen kevés szerepet kapó – logika témakörét trükkös, furfangos, játékos fejtörők segítségével is be lehetne vezetni. A fejezetek két részből tevődnek össze: az első ...
 • Fórián, László
  A dolgozat első részében áttekintjük a többrétegű perceptron felépítését, működését, illetve a tanítására szolgáló error back-propagation algoritmust. Ezután a konvolúciós hálózat rétegeit mutatjuk be és részletesen kifejtjük ...
 • Korponai, Edina
  A dolgozatom első részében a volatilitás fogalmát és ennek historikus becslését ismertetem. Majd bemutatom azokat a jellegzetességeket, amiket a pénzügyi idősorok empirikus kutatásai során megfigyeltek, más néven a stilizált ...
 • Szabó, Daniella
  Dolgozatomban az érvelés és bizonyítás képességének fejlesztési lehetőségeit tártam fel két, a 9. évfolyamnak szánt matematika tankönyv elemzésével. A matematikai bizonyítások történeti bevezetője után, a bizonyítások ...
 • Kovács, Evelin Csilla
  Az egyetemi évek alatt nagy érdeklődést keltett bennem a matematikai szakmódszertan illetve a digitális oktatás népszerűsítése. A népszerűsítés egy olyan útját választottam, ahol egy digitális szerkesztőprogrammal (GeoGebra), ...
 • Kiss, László
  Szakdolgozatom témája a matematika története. Célom egy választott iskolai tankönyvcsalád tankönyveiben, munkafüzeteiben szereplő matematikatörténeti érdekességek részletesebb bemutatása.
 • Silye, Andrea
  A szakdolgozat első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy „Mi az algebra?”, illetve az emberek mit gondolnak erről. A dolgozat az algebra fejlődésének néhány fontos állomását mutatja be. A 2. fejezetben különös ...
 • Papp, Dóra Ildikó
  Gyakran tapasztalt jelenség, hogy a matematika tantárgy számos diákban kelt negatív érzeteket. Ezen érzetek mellé sajnos gyakran járul hozzá a tárgy hasznosságának kétes megítélése is. A fentiekben leírt érzetek, gondolatok ...
 • Nagy, Barbara Ketrin
  Dolgozatomban a tesztelmélettel foglalkozom, azon belül is a legegyszerűbben megérthető és az életben legtöbbet használt Rasch-modellel. Bemutatom, hogy mik azok a logisztikus modellek illetve, hogyan tudjuk becsülni ezeket. ...
 • Herendi, Orsolya
  A dolgozat témája n dimenziós rácsokban néhány szabályos test felületén lévő rácspontok számát leíró polinomok vizsgálata. Megvizsgáljuk ezeknek a polinomoknak a gyökszerkezetét és eredményeket közlünk az ezekből képzett ...
 • Barta, Attila
  Szürkeárnyalatos képek hasonlóságának vizsgálatára számos mutató létezik, az egyik legnépszerűbb az átlagos négyzetes eltérés. Ez a mutató azonban nem veszi figyelembe a képek strukturális tulajdonságait, mely hibát ...
 • Vaskóné Sási, Teodóra
  A dolgozat bemutatja a kooperatív tanulást, annak előnyeit és hátrányait, a kooperatív struktúrákat és azok óratervbe illesztését. Általánosan ismertet néhány kooperatív struktúrát (villámkártyák, edzés párban, füllentős, ...
 • Börcsök, Zsuzsa
  Dolgozatomban röviden bemutatom a Six Sigma folyamatfejlesztés lépéseit, majd összefoglalom az ipari folyamatfejlesztések során leggyakrabban alkalmazott matematikai statisztikai eszközöket, fókuszba helyezve a várható ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.