Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) - Böngészés - megjelenés dátuma:

Rendezés: Sorrend: Találatok:

 • Barta, Attila
  Szürkeárnyalatos képek hasonlóságának vizsgálatára számos mutató létezik, az egyik legnépszerűbb az átlagos négyzetes eltérés. Ez a mutató azonban nem veszi figyelembe a képek strukturális tulajdonságait, mely hibát ...
 • Nagy, Daniella
  Szakdolgozatomban a divergens sorok összegzésével foglalkozunk. Az elején tisztázzuk a regularizáció axiómáit. A dolgozat folyamán négy féle összegzési eljárást hasonlítunk össze: A szokásos értelemben vett összegzést,a ...
 • Ilyés, Eszter-Ida-Kincső
  Dolgozatom a matematika két különálló ágát kombinálja össze, mégpedig a komplex számokat és a geometriát. Minden részben felmerül egy-egy geometriai probléma, melyeket a komplex számok alkalmazásával oldok meg. Az első ...
 • Félegyházi, Dávid
  A szakdolgozatom témája a TeamRanking algoritmusokkal és azok matematikájával foglalkozik. A TeamRanking egy rangsorolt táblázat, amely a csapatokat hasonlítja össze és egy rangsort állít fel, a csapat sikerességétől ...
 • Dsupin, Krisztián
  Több ma ismert kriptorendszer biztonsága egy matematikailag nehezen számítható problémán alapszik. Ebben a dolgozatban véges csoportokban definiált diszkrét logaritmus probléma kap kiemelt figyelmet.
 • Virovec, Viktória
  A matematikai tanulmányaink során különböző középértékkel találkozhatunk. Két jól ismert példája a középértékeknek a geometriai, és a számtani középértékek. Ezek speciális esetei az úgynevezett kvázi-aritmetikai középértékeknek. ...
 • Molnár, Nóra
  Dolgozatomban néhány származtatott értékpapír árát szimulálom a Vasicek- és a Hull-White-modellben.
 • Reha, Arnold
  Dolgozatomban bemutatok néhány CDS árazására is használható modellt, majd a Hull-White modellt alkalmazva végzek becsléseket a CDS-felárra vonatkozóan.
 • Szűcs, Éva
  A szakdolgozatban néhány nevezetes kombinatorikai számsorozatból képzett determinánst tanulmányozunk. A sorozat első néhány elemét speciálisan, mellékátló-irányok mentén beírva egy négyzetes mátrixba, az ún. Hankel-mátrixot ...
 • Bokor, Patricia
  Szakdolgozatommal a matematika egyik területét, a számelmélet fejlődésének történetét igyekeztem bemutatni, felvázolni. Azért esett a választásom erre a tudományágra, mert egyetemi tanulmányaim során, a matematikának ezen ...
 • Herendi, Orsolya
  A dolgozat témája n dimenziós rácsokban néhány szabályos test felületén lévő rácspontok számát leíró polinomok vizsgálata. Megvizsgáljuk ezeknek a polinomoknak a gyökszerkezetét és eredményeket közlünk az ezekből képzett ...
 • Grünwald, Richárd
  Az első fejezetben algebrai bázis létezését tárgyaljuk. A második részben igazoljuk, hogy létezik nemzéró valós deriváció. A harmadik fejezetben általánosított derivációkkal foglalkozunk, míg a negyedikben három alkalmazást ...
 • Silye, Andrea
  A szakdolgozat első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy „Mi az algebra?”, illetve az emberek mit gondolnak erről. A dolgozat az algebra fejlődésének néhány fontos állomását mutatja be. A 2. fejezetben különös ...
 • Szilágyi, Attila
  Egy újfajta gondolat arról, hogy hogyan lehetne a középiskolákba becsempészni a differenciálegyenleteket.
 • Kiss, László
  Szakdolgozatom témája a matematika története. Célom egy választott iskolai tankönyvcsalád tankönyveiben, munkafüzeteiben szereplő matematikatörténeti érdekességek részletesebb bemutatása.
 • Silye, Gábor
  A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (közismert rövidítése: KöMaL) egy országszerte, több mint 100 éve ismert folyóirat, melyben matematikai, fizikai, később informatikai problémák jelennek meg. A dolgozat első ...
 • Pénzes, Evelin
  Konvex függvényekkel kapcsolatban jól ismert eredmény az Hermite-Hadamard egyenlőtlenség, amely konvex függvények integrálátlagára ad alsó és felső becslést. Valójában ez az egyenlőtlenség nem csupán következménye, hanem ...
 • Csizmár, Botond
  A dolgozatban Gauss egyik olyan témája kerül ismertetésre, amelyet huszas éveiben oldott meg. A közepek kompozíciójának rövid történelmi áttekintése után a számtani-mértani közép felépítésével indítunk, amit egy ...
 • Ocsovai, Anett
  Egy speciális típusú Thue egyenlet valamennyi megoldása által generált számtestek vizsgálata 3,4,5 és 6 fokszámok esetén, ezen belül is hatvány egész bázist generáló elemek keresése. Az eredmény, hogy mind a négy esetben ...
 • Beregi-Kovács, Marcell
  A Gromov–Hausdorff-távolság a Hausdorff-távolság általánosítása, mely a metrikus terek hasonlóságát méri. A témában fontos szerepet kapnak a kompakt metrikus terek, mivel két kompakt metrikus tér izometriája és az, hogy a ...
 
 

Keresés a DEA-ban


Felhasználói adataim