University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Csörgő, Viktória
  Dolgozatomban Maurice Mignotte cikkében szereplő harmadfokú polinom gyöke által generált számtest családjával foglalkoztam. Az volt a célom, hogy ezen számtest egész bázisait megtaláljam és megvizsgáljam. Itt azt tapasztaltam, ...
 • Popovics, Anett
  A dolgozatom első fejezetében néhány kaotikus mozgásra mutatok példát. A második részben mozgásegyenletek stabilitás vizsgálatát mutatom be, ezen belül csak autonóm rendszerekkel foglalkozom. Az utolsó fejezet a Lorenz-modell ...
 • Molnárné Geszti, Tünde
  Képesítő fordítás a statisztika és valószínűségszámítás témakörében angol nyelvről magyarra.
 • Ősz, Petra
  Egy negyedfokú, kétparaméteres polinom gyöke által generált számtestekben vizsgáltuk. Valamint az egész bázis szerkezetét, abban a két speciális esetben, amikor az egyik paraméter 0-val egyenlő.
 • Oláh, Károly
  A szakdolgozatban a következőkről esett szó: Az első fejezetben tisztáztuk mi is az a lineáris programozás, valamint részletesen ismertettük az alapfeladatait, legfontosabb tételeit és az alapfeladatok megoldására ...
 • Szabó, Angéla
  A szakdolgozatom célja áttekintést adni arról, hogy a projektív geometriai ismereteket miként tudjuk alkalmazni kúpszeletekkel kapcsolatos magasabb szintű feladatok megoldására, illetve hogyan tudjuk felhasználni őket az ...
 • Grünwald, Richárd
  Először nemzéró valós derivációk létezésének kérdését tárgyaljuk. Ezt követően bevezetjük az általánosított deriváció fogalmát. Megfogalmazzuk az alábbi problémát: mely függvényekre nézve kell deriváció legyen egy függvény, ...
 • Konkoly, Petra Zsuzsanna
  A leszámláló kombinatorikában alapvetőek a Stirling- és a Bell-számok, valamint ezek különféle változatai. A dolgozatban először röviden bemutatjuk a másodfajú r-Stirling- és az r-Bell-számokat. Ezt követően definiáljuk ...
 • Dsupin, Krisztián
  A diszkrét logaritmus probléma kriptográfiai alkalmazásai egyre komolyabb szerepet kapnak a mindennapokban. A diplomamunkában Per Bak, Chao Tang és Kurt Wiesenfeld által 1987-ben bemutatott sandpile modell segítségével ...
 • Toma, Ákos
  A dolgozat során ismertetjük a neurális hálózatok főbb típusait: a többrétegű perceptront és a konvolúciós hálózatot. Betekintünk a történetükbe, felépítésükbe, és a tanításuk módszerébe, amely mindkét esetben a hiba ...
 • Koós, Dóra Esztella
  Ebben a dokumentumban Diophantosz életét és munkásságát mutatom be. Művének, az Arithmetikának a fennmaradt 6 könyvét elemzem. Feladatokon keresztül mutatom be a szerző gondolkodásmódját.
 • Ficzere, Kornélia
  A dolgozatom alapvetően a topologikus hurkok témakörével foglalkozik. Az egyik fő célja a dolgozatnak, annak megmutatása volt, hogy a legfeljebb 3-dimenziós összefüggő topologikus valódi hurkok, melyek szorzáscsoportja egy ...
 • Szász, Bettina Rebeka
  Manapság egyre inkább előtérbe kerülnek a digitális oktatás elemei. Dolgozatomban röviden összefoglalom a tesztelmélettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, kifejtem az online tesztelés előnyeit, hátrányait. Összegyűjtök ...
 • Svecz, Vivien
  Matematikai dolgozatomat két fő részre osztottam. Az első fejezetben az általános iskolában tanultakat tárgyalom, ahol főként az elméleti ismeretekre helyeztem a hangsúlyt, de már egy-két feladat (ami a kisebb korosztálynak ...
 • Fábián, Ivett
  Szakdolgozatomban betekintést nyerhetünk a három ókori probléma és az algebra alaptételének történetébe, valamint néhány bizonyítást közelebbről is megvizsgálunk.
 • Szabó, Nikolett
  A dolgozat témája a duplán sztochasztikus és ciklikus mátrixok. Az első fejezetben bevezetem a majorizálás fogalmát, és definiálom a duplán sztochasztikus és permutációs mátrixokat, kimondva e két mátrix egymáshoz viszonyuló ...
 • Szűcs, Éva
  A dolgozatban hatványösszegekkel és általánosításaikkal foglalkozunk. Egyrészt elemi eszközök segítségével, másrészt Stirling-típusú számok felhasználásával igazoljuk, hogy az n-edik általánosított hatványösszegek n-ben ...
 • Sáringer, Martin
  A szakdolgozatban a szerző olyan elemi módszereket ismertet, amelyek felhasználhatók diofantikus egyenletek megoldására.
 • Herendi, Orsolya
  A dolgozatomban n-dimenziós szabályos testek (rendre kocka, piramis és szimplex) felszínén található rácspontok számlálópolinomjainak polinomértékeit, azaz az $F_n(x)=g(y),$ $G_n(x)=g(y),$ illetve $H_n(x)=g(y)$ szeparábilis ...
 • Tóth, Péter
  A szakdolgozatban megvizsgáljuk rendezett testek néhány speciális tulajdonságát, illetve ezek logikai kapcsolatát. Elsősorban a Cantor-féle metszettulajdonság, az archimédeszi tulajdonság, és a k-adik gyökvonás kérdéskörével ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.