University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Barta, Attila
  Szürkeárnyalatos képek hasonlóságának vizsgálatára számos mutató létezik, az egyik legnépszerűbb az átlagos négyzetes eltérés. Ez a mutató azonban nem veszi figyelembe a képek strukturális tulajdonságait, mely hibát ...
 • Nagy, Daniella
  Szakdolgozatomban a divergens sorok összegzésével foglalkozunk. Az elején tisztázzuk a regularizáció axiómáit. A dolgozat folyamán négy féle összegzési eljárást hasonlítunk össze: A szokásos értelemben vett összegzést,a ...
 • Szűcs, Éva
  A szakdolgozatban néhány nevezetes kombinatorikai számsorozatból képzett determinánst tanulmányozunk. A sorozat első néhány elemét speciálisan, mellékátló-irányok mentén beírva egy négyzetes mátrixba, az ún. Hankel-mátrixot ...
 • Herendi, Orsolya
  A dolgozat témája n dimenziós rácsokban néhány szabályos test felületén lévő rácspontok számát leíró polinomok vizsgálata. Megvizsgáljuk ezeknek a polinomoknak a gyökszerkezetét és eredményeket közlünk az ezekből képzett ...
 • Kiss, László
  Szakdolgozatom témája a matematika története. Célom egy választott iskolai tankönyvcsalád tankönyveiben, munkafüzeteiben szereplő matematikatörténeti érdekességek részletesebb bemutatása.
 • Ocsovai, Anett
  Egy speciális típusú Thue egyenlet valamennyi megoldása által generált számtestek vizsgálata 3,4,5 és 6 fokszámok esetén, ezen belül is hatvány egész bázist generáló elemek keresése. Az eredmény, hogy mind a négy esetben ...
 • Beregi-Kovács, Marcell
  A Gromov–Hausdorff-távolság a Hausdorff-távolság általánosítása, mely a metrikus terek hasonlóságát méri. A témában fontos szerepet kapnak a kompakt metrikus terek, mivel két kompakt metrikus tér izometriája és az, hogy a ...
 • Turányi, Attila
  A dolgozat bevezetésében az Olvasó megismerkedhet néhány nevezetes számelméleti függvénnyel, és ezek alapvető tulajdonságaival. Ilyen például az Euler-függvény, illetve a Möbius-függvény, amelyek a kongruenciáknál, illetve ...
 • Szűcs, Noémi
  Bemutatjuk a hálózatok modellezésére leggyakrabban alkalmazott véletlen gráfmodelleket: az Erdős-Rényi modellt, a Barabási-Albert modellt és a véletlen hiperbolikus gráfmodelleket. Elvégezzük az egyes véletlen gráfmodellek ...
 • Arnóczki, Tímea
  T. Nakahara bizonyította, hogy tetszőleges természetes számot megadva, végtelen sok olyan biciklikus bikvadratikus test létezik, melynek testindexe 1 és minimális indexe nagyobb az előre megadott számnál. A dolgozatban ...
 • Balás, Zita
  Képesitő fordítás Fukagawa Hidetoshi és Tony Rothman Sacred Mathematics: Japanese Temple Geometry c. könyvének 7. fejezetéből
 • Molnár, Gábor Marcell
  A világon mindenhol számtalan szélsőrték-feladat vesz bennünket körül. A természet játszi könnyedséggel oldja meg a nehezebbnél-nehezebb problémákat: miért henger alakú a növények szára? Miért kör alakban feszíti ki a ...
 • Mozga, Mónika
  Dolgozatomban a sík geometriai transzformációit adom meg a komplex számtest műveleteivel. Ezáltal a síkbeli geometriai feladatok a komplex számtestben megfogalmazható algebrai feladattá redukálhatók. Olyan feladatokat ...
 • Ceglédi, Viktória
  Szakdolgozatom témája a számírás fejlődése. A fő fejezeteim a hieroglifikus, az alfabetikus, és a helyi értékes számírás, illetve kitérek a magyarok számírására is. Az előbb említett témákat a számírásra legjobban jellemző ...
 • Oláh, Márk
  A dolgozatban a távolságmérés különböző módjaival és ahhoz kapcsolódó konstrukciókkal foglalkozunk. Az első fejezetben bemutatjuk az infimum-metrikát és a Hausdorff-metrikát, ismertetjük ezek alapvető tulajdonságait, ...
 • Németh, Bence
  Dolgozatom témája a felfedeztető matematikatanítás középiskolában. A második fejezetben rövid elméleti összefoglalóban mutatom be a felfedeztető tanítás és az aktív tanulás kapcsolatát, ehhez több ismert matematika ...
 • Magyar, Nóra
  A szakdolgozat a figurális számok elemi tulajdonságairól szól. Pontosabban a síkbeli és térbeli poligonális számok, a síkbeli és térbeli centrális számok tulajdonságait mutatja be.
 • Tóth, Norbert
  Szakdolgozatom témáját az optimális portfóliók Markowitz-féle modellje motiválta. Ez a modell azért jelentős, mert a kockázatot a tapasztalatokkal jól egybevágó módon építi be a piaci befektetések várható hozamának ...
 • Fórián, László
  A dolgozat első részében áttekintjük a többrétegű perceptron felépítését, működését, illetve a tanítására szolgáló error back-propagation algoritmust. Ezután a konvolúciós hálózat rétegeit mutatjuk be és részletesen kifejtjük ...
 • Silye, Andrea
  A szakdolgozat első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy „Mi az algebra?”, illetve az emberek mit gondolnak erről. A dolgozat az algebra fejlődésének néhány fontos állomását mutatja be. A 2. fejezetben különös ...
 
 

Search DEA


My Account