University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vizkeleti, Fanni
  Szakdolgozatom témájaként a 18. században tevékenykedő, debreceni vonatkozású tudósok, matematikusok életének és munkásságának feldolgozását választottam. Az első fejezetben egy általános összegzés olvasható először a 18. ...
 • Silye, Andrea
  A szakdolgozat első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy „Mi az algebra?”, illetve az emberek mit gondolnak erről. A dolgozat az algebra fejlődésének néhány fontos állomását mutatja be. A 2. fejezetben különös ...
 • Grünwald, Richárd
  Az első fejezetben algebrai bázis létezését tárgyaljuk. A második részben igazoljuk, hogy létezik nemzéró valós deriváció. A harmadik fejezetben általánosított derivációkkal foglalkozunk, míg a negyedikben három alkalmazást ...
 • Arnóczki, Tímea
  T. Nakahara bizonyította, hogy tetszőleges természetes számot megadva, végtelen sok olyan biciklikus bikvadratikus test létezik, melynek testindexe 1 és minimális indexe nagyobb az előre megadott számnál. A dolgozatban ...
 • Szabó, Daniella
  Dolgozatomban az érvelés és bizonyítás képességének fejlesztési lehetőségeit tártam fel két, a 9. évfolyamnak szánt matematika tankönyv elemzésével. A matematikai bizonyítások történeti bevezetője után, a bizonyítások ...
 • Reha, Arnold
  Dolgozatomban bemutatok néhány CDS árazására is használható modellt, majd a Hull-White modellt alkalmazva végzek becsléseket a CDS-felárra vonatkozóan.
 • Magyar, Nóra
  A szakdolgozat a figurális számok elemi tulajdonságairól szól. Pontosabban a síkbeli és térbeli poligonális számok, a síkbeli és térbeli centrális számok tulajdonságait mutatja be.
 • Szilágyi, Attila
  Egy újfajta gondolat arról, hogy hogyan lehetne a középiskolákba becsempészni a differenciálegyenleteket.
 • Sidó, Dániel
  Szakdolgozatomban az Euler-sor összegének kiszámításával foglalkozom. Az Euler-sor összegének első levezetése 1954-ben jelent meg Akiva és Isaak Yaglom ikertestvérpár feladatgyűjteményében, ahol több feladatból álló ...
 • Szilágyi, Kristóf
  Ezen szakdolgozatban különböző tulajdonságokat kielégítő relációs struktúrák előfordulásának aszimptotikus valószínűségét vizsgáljuk. Definiáljuk a véges véletlen gráfok modelljét és a véletlen gráfot. Kimondjuk R. Fagin ...
 • Németh, Bence
  Dolgozatom témája a felfedeztető matematikatanítás középiskolában. A második fejezetben rövid elméleti összefoglalóban mutatom be a felfedeztető tanítás és az aktív tanulás kapcsolatát, ehhez több ismert matematika ...
 • Kiss, Noémi-Maria
  Ebben a szakdolgozatban a matematika elméletének és alkalmazásainak kölcsönhatásait mutatjuk be egy függvényegyenlet-rendszer vizsgálatán keresztül.
 • Csörgő, Viktória
  Dolgozatomban Maurice Mignotte cikkében szereplő harmadfokú polinom gyöke által generált számtest családjával foglalkoztam. Az volt a célom, hogy ezen számtest egész bázisait megtaláljam és megvizsgáljam. Itt azt tapasztaltam, ...
 • Ocsovai, Anett
  Egy speciális típusú Thue egyenlet valamennyi megoldása által generált számtestek vizsgálata 3,4,5 és 6 fokszámok esetén, ezen belül is hatvány egész bázist generáló elemek keresése. Az eredmény, hogy mind a négy esetben ...
 • Ősz, Petra
  Egy negyedfokú, kétparaméteres polinom gyöke által generált számtestekben vizsgáltuk. Valamint az egész bázis szerkezetét, abban a két speciális esetben, amikor az egyik paraméter 0-val egyenlő.
 • Szűcs, Noémi
  Bemutatjuk a hálózatok modellezésére leggyakrabban alkalmazott véletlen gráfmodelleket: az Erdős-Rényi modellt, a Barabási-Albert modellt és a véletlen hiperbolikus gráfmodelleket. Elvégezzük az egyes véletlen gráfmodellek ...
 • Pénzes, Evelin
  Konvex függvényekkel kapcsolatban jól ismert eredmény az Hermite-Hadamard egyenlőtlenség, amely konvex függvények integrálátlagára ad alsó és felső becslést. Valójában ez az egyenlőtlenség nem csupán következménye, hanem ...
 • Mészáros, Ágnes
  Diplomamunkám témájának választásában befolyásolt az érdeklődés a pénzügy - szinte már az egész világ mozgatórugója - témaköre iránt. Mindig is izgalmas szakterületnek találtam ezt a részét a matematikának, és nagy örömmel ...
 • Félegyházi, Dávid
  A szakdolgozatom témája a TeamRanking algoritmusokkal és azok matematikájával foglalkozik. A TeamRanking egy rangsorolt táblázat, amely a csapatokat hasonlítja össze és egy rangsort állít fel, a csapat sikerességétől ...
 • Molnár, Gábor Marcell
  A világon mindenhol számtalan szélsőrték-feladat vesz bennünket körül. A természet játszi könnyedséggel oldja meg a nehezebbnél-nehezebb problémákat: miért henger alakú a növények szára? Miért kör alakban feszíti ki a ...
 
 

Search DEA


My Account