University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vizkeleti, Fanni
  Szakdolgozatom témájaként a 18. században tevékenykedő, debreceni vonatkozású tudósok, matematikusok életének és munkásságának feldolgozását választottam. Az első fejezetben egy általános összegzés olvasható először a 18. ...
 • Pénzes, Evelin
  In this Thesis we study affine and convex separation problems. First, we discuss convex separation theorems in the context of classical convexity, motivated by the result of Baron, Matkowski and Nikodem. Then, we revisit ...
 • Silye, Andrea
  A szakdolgozat első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy „Mi az algebra?”, illetve az emberek mit gondolnak erről. A dolgozat az algebra fejlődésének néhány fontos állomását mutatja be. A 2. fejezetben különös ...
 • Grünwald, Richárd
  Az első fejezetben algebrai bázis létezését tárgyaljuk. A második részben igazoljuk, hogy létezik nemzéró valós deriváció. A harmadik fejezetben általánosított derivációkkal foglalkozunk, míg a negyedikben három alkalmazást ...
 • Kiss, Fruzsina
  Szakdolgozatunkban a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium elődjének, az egykori Debreceni Állami Főreáliskola írásbeli matematikaérettségijének algebrainak nevezett feladatait gyűjtjük össze és oldjuk meg az 1892/1893-as ...
 • Batta, Gergő Péter
  A dolgozat a benzinkút problémát tárgyalja, mely egy egycélú feltételes optimalizálási probléma. A feladat során cél egy induló és egy végpont között benzinkutak egy hálózatán haladó korlátos hatósugarú járművel történő ...
 • Juhász, Gyula
  Diplomamunkám során a graceful címkézést vizsgáltam meg különböző gráfcsaládoknál. Először is ismertettem mely algoritmussal lehet könnyen belátni kevés csúcsú gráfok esetén, hogy létezik graceful címkézése a gráfoknak, ...
 • Szilágyi, Bence
  A szakdolgozatom a sportrangsorolással foglalkozik. A sportrangsoroláson belül a PageRank algoritmust és az Élő-pontrendszert (angolul Elo vagy ELO rangsorolás) és azok matematikáját mutatom be. Ehhez a Premier League ...
 • Stanga, Péter István
  A dolgozat a halmazok és függvények konvexitását illetve közelítő konvexitását mutatja be. A témához kapcsolódó fontosabb állításokat, tételeket ismerteti.
 • Kállai - Kiss, Kamilla Veronika
  A dolgozat első része a Magyarországon és a Kárpát-medencében megrendezésre kerülő matematikaversenyeket mutatja be. A második és a harmadik fejezete a Bolyai Matematika Csapatverseny 2019/20 8. évfolyam megyei illetve ...
 • Konkoly, Petra Zsuzsanna
  A leszámláló kombinatorikában alapvetőek a Stirling- és a Bell-számok, valamint ezek különféle változatai. A dolgozatban először röviden bemutatjuk a másodfajú r-Stirling- és az r-Bell-számokat. Ezt követően definiáljuk ...
 • Arnóczki, Tímea
  T. Nakahara bizonyította, hogy tetszőleges természetes számot megadva, végtelen sok olyan biciklikus bikvadratikus test létezik, melynek testindexe 1 és minimális indexe nagyobb az előre megadott számnál. A dolgozatban ...
 • Szabó, Daniella
  Dolgozatomban az érvelés és bizonyítás képességének fejlesztési lehetőségeit tártam fel két, a 9. évfolyamnak szánt matematika tankönyv elemzésével. A matematikai bizonyítások történeti bevezetője után, a bizonyítások ...
 • Reha, Arnold
  Dolgozatomban bemutatok néhány CDS árazására is használható modellt, majd a Hull-White modellt alkalmazva végzek becsléseket a CDS-felárra vonatkozóan.
 • Magyar, Nóra
  A szakdolgozat a figurális számok elemi tulajdonságairól szól. Pontosabban a síkbeli és térbeli poligonális számok, a síkbeli és térbeli centrális számok tulajdonságait mutatja be.
 • Kaszanyi, Éva
  A lineáris programozási feladatok a feltételes szélsőérték problémák igen speciális osztályát képezik. Ezek egyik sajátossága, hogy a megoldást szolgáltató szimplex módszer könnyen programozható és hatékony algoritmust ...
 • Szilágyi, Attila
  Egy újfajta gondolat arról, hogy hogyan lehetne a középiskolákba becsempészni a differenciálegyenleteket.
 • Koós, Dóra Esztella
  Ebben a dokumentumban Diophantosz életét és munkásságát mutatom be. Művének, az Arithmetikának a fennmaradt 6 könyvét elemzem. Feladatokon keresztül mutatom be a szerző gondolkodásmódját.
 • Agócs, Henrietta Viktória
  A szakdolgozat témája a diszkrét logaritmus probléma és ennek legfontosabb számelméleti és kriptográfiai alkalmazásai. A kapcsolódó definíciók és alapvető összefüggések tárgyalása mellett bemutatjuk többek között a ...
 • Dsupin, Krisztián
  A diszkrét logaritmus probléma kriptográfiai alkalmazásai egyre komolyabb szerepet kapnak a mindennapokban. A diplomamunkában Per Bak, Chao Tang és Kurt Wiesenfeld által 1987-ben bemutatott sandpile modell segítségével ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.