Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet) - Böngészés - cím:

Rendezés: Sorrend: Találatok:

 • Silye, Andrea
  A szakdolgozat első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy „Mi az algebra?”, illetve az emberek mit gondolnak erről. A dolgozat az algebra fejlődésének néhány fontos állomását mutatja be. A 2. fejezetben különös ...
 • Grünwald, Richárd
  Az első fejezetben algebrai bázis létezését tárgyaljuk. A második részben igazoljuk, hogy létezik nemzéró valós deriváció. A harmadik fejezetben általánosított derivációkkal foglalkozunk, míg a negyedikben három alkalmazást ...
 • Arnóczki, Tímea
  T. Nakahara bizonyította, hogy tetszőleges természetes számot megadva, végtelen sok olyan biciklikus bikvadratikus test létezik, melynek testindexe 1 és minimális indexe nagyobb az előre megadott számnál. A dolgozatban ...
 • Reha, Arnold
  Dolgozatomban bemutatok néhány CDS árazására is használható modellt, majd a Hull-White modellt alkalmazva végzek becsléseket a CDS-felárra vonatkozóan.
 • Szilágyi, Attila
  Egy újfajta gondolat arról, hogy hogyan lehetne a középiskolákba becsempészni a differenciálegyenleteket.
 • Ocsovai, Anett
  Egy speciális típusú Thue egyenlet valamennyi megoldása által generált számtestek vizsgálata 3,4,5 és 6 fokszámok esetén, ezen belül is hatvány egész bázist generáló elemek keresése. Az eredmény, hogy mind a négy esetben ...
 • Szűcs, Noémi
  Bemutatjuk a hálózatok modellezésére leggyakrabban alkalmazott véletlen gráfmodelleket: az Erdős-Rényi modellt, a Barabási-Albert modellt és a véletlen hiperbolikus gráfmodelleket. Elvégezzük az egyes véletlen gráfmodellek ...
 • Pénzes, Evelin
  Konvex függvényekkel kapcsolatban jól ismert eredmény az Hermite-Hadamard egyenlőtlenség, amely konvex függvények integrálátlagára ad alsó és felső becslést. Valójában ez az egyenlőtlenség nem csupán következménye, hanem ...
 • Félegyházi, Dávid
  A szakdolgozatom témája a TeamRanking algoritmusokkal és azok matematikájával foglalkozik. A TeamRanking egy rangsorolt táblázat, amely a csapatokat hasonlítja össze és egy rangsort állít fel, a csapat sikerességétől ...
 • Molnár, Gábor Marcell
  A világon mindenhol számtalan szélsőrték-feladat vesz bennünket körül. A természet játszi könnyedséggel oldja meg a nehezebbnél-nehezebb problémákat: miért henger alakú a növények szára? Miért kör alakban feszíti ki a ...
 • Herendi, Orsolya
  A dolgozat témája n dimenziós rácsokban néhány szabályos test felületén lévő rácspontok számát leíró polinomok vizsgálata. Megvizsgáljuk ezeknek a polinomoknak a gyökszerkezetét és eredményeket közlünk az ezekből képzett ...
 • Ilyés, Eszter-Ida-Kincső
  Dolgozatom a matematika két különálló ágát kombinálja össze, mégpedig a komplex számokat és a geometriát. Minden részben felmerül egy-egy geometriai probléma, melyeket a komplex számok alkalmazásával oldok meg. Az első ...
 • Mozga, Mónika
  Dolgozatomban a sík geometriai transzformációit adom meg a komplex számtest műveleteivel. Ezáltal a síkbeli geometriai feladatok a komplex számtestben megfogalmazható algebrai feladattá redukálhatók. Olyan feladatokat ...
 • Csizmár, Botond
  A dolgozatban Gauss egyik olyan témája kerül ismertetésre, amelyet huszas éveiben oldott meg. A közepek kompozíciójának rövid történelmi áttekintése után a számtani-mértani közép felépítésével indítunk, amit egy ...
 • Silye, Gábor
  A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (közismert rövidítése: KöMaL) egy országszerte, több mint 100 éve ismert folyóirat, melyben matematikai, fizikai, később informatikai problémák jelennek meg. A dolgozat első ...
 • Papp, Dóra Ildikó
  Gyakran tapasztalt jelenség, hogy a matematika tantárgy számos diákban kelt negatív érzeteket. Ezen érzetek mellé sajnos gyakran járul hozzá a tárgy hasznosságának kétes megítélése is. A fentiekben leírt érzetek, gondolatok ...
 • Dsupin, Krisztián
  Több ma ismert kriptorendszer biztonsága egy matematikailag nehezen számítható problémán alapszik. Ebben a dolgozatban véges csoportokban definiált diszkrét logaritmus probléma kap kiemelt figyelmet.
 • Virovec, Viktória
  A matematikai tanulmányaink során különböző középértékkel találkozhatunk. Két jól ismert példája a középértékeknek a geometriai, és a számtani középértékek. Ezek speciális esetei az úgynevezett kvázi-aritmetikai középértékeknek. ...
 • Vajkó, Zsófia
  A dolgozatban alkalmazásokat mutattam be arra vonatkozóan, hogy a robotika témakörében hogyan használhatók csoportelméleti és Lie elméleti eszközök. Ezekben az alkalmazásokban a robot direkt kinematikájával foglalkoztam. ...
 • Kiss, Márton
  Kutatásunk középpontjába a megértést és a memóriát helyeztük, amelyhez kapcsolódóan egy négy feladatból álló felmérést állítottunk össze. A dolgozatunk elkészítéséhez abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a középiskolai ...
 
 

Keresés a DEA-ban


Felhasználói adataim