University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Égerházi, Zsuzsanna (2014-01-15)
  A szakdolgozat a kötelezettségszegési eljárásokról szól. A vonatkozó szabályok áttekintése után foglalkoztam az ezeket kezelő magyar szervekkel. Ezt követően a dolgozatban két fő kérdést vetettem fel. Az egyik az volt, ...
 • Nagy, Zsolt (2010-03-25)
  A szakdolgozat témája a tanácsok jellemzése és fejlődése Magyarországon, valamint, hogy ez mennyiben befolyásolta a mai helyi igazgatás kialakulását.
 • Pásztor, Ibolya
  A tanácsok, illetve a tanácsrendszer (1950-1990) – mint a szocializmus politikájának helyi megnyilvánulása – lassan kivész a magyar történeti emlékezetből. Dolgozatom ezt az időszakot öleli fel, áttekintve a tanácsrendszer ...
 • Antal, Gergő (2012-03-30)
  A tanácsrendszer egy sokat vitatott és kritizált formája volt a magyar közigazgatásnak, fontos részét képezi Kelet- Közép- Európa és Magyarország 20. századi történelmének.Ezért fontos tanulmányozni őket a jogtörténet ...
 • Halászné Papp, Ildikó (2013-05-14)
  Az új szakképzési törvény a gyakorlati képzőhely számára az új elvárások széles vertikumát hozta magával. A szigorodó dokumentációs rendszer, az egyre növekvő anyagi, tárgyi és személyi feltételek megjelenése, a képzésben ...
 • Papp, Tünde (2014-04-15)
  A bizonyítási rendszer a magyar büntetőeljárásban lényeges változásokon ment keresztül az elmúlt évszázadok alatt. A jelenlegi bizonyítási rendszer hazánkban meglehetősen komplex jelenségekből áll, kialakulása a történelem ...
 • Scholtz, Ádám (2013-03-26)
  Tanú szerepe a büntetőeljárásban illetve jogai kötelezettségei. Tanú megfelelő védelme vallomás megtétele során. Tanúvédelem felépítése Magyarországon és Nemzetközi szinten.Megfelelő technikák alkalmazása a kihallgatás ...
 • Fodor, Réka (2013-03-20)
  A dolgozat megírásakor elsőként a tanú fogalmát igyekeztem tisztázni, bemutatva annak hazai és nemzetközi alakulását is, ezt követően pedig ismertettem a tanú jogállását, valamint vallomástételének akadályait. A következőkben ...
 • Hancsovszki, Zsanett
  A dolgozat témája a tanú a büntetőeljárásban. Bemutatja a tanú szerepét egy büntetőeljárás során, tisztázza a tanú fogalmát, jogait és kötelezetségeit, valamint a tanúvallomásra mint bizonyítási eszközre összpontosít, ...
 • Kima, Csenge
  Dolgozatom célja, bemutatni a tanú büntetőeljárásban betöltött szerepét, ismertetni a tanú fogalmát és annak a történelmi változásait a korábbi törvények alapján. Továbbá nagy részletességgel tanulmányozom a tanúvédelmet ...
 • Németh, Éva
  A büntetőeljárásban a tanú vallomása olyan kiemelkedő jelentőségű bizonyítási eszköz, amely a bizonyításba bevonult új technikai és tudományos módszerek ellenére a büntető ügyekben rendszerint mással nem pótolható. Ha a ...
 • Novák, Brigitta
  A bizonyítási rendszer a magyar büntetőeljárásban lényeges változásokon ment keresztül az elmúlt évszázadok alatt. A jelenlegi bizonyítási rendszer kialakulása a történelem fejlődésének, a társadalmi változásoknak, a ...
 • Balatoni, Ágnes
  Szakdolgozatom témaválasztásánál olyan kérdéskört választottam, ami az eddigi tanulmányaim során, az előadásokon elhangzottak a tanáraim elmondása alapján, és a jognak egyik legalapvetőbb megindító része a tanú, a tanúvallomás ...
 • Mészáros, Petra
  Az igazságszolgáltatás legfontosabb feladata az objektív igazság feltárása. Ebben kiemelt szerepe van a bizonyításnak, azon belül is a tanúvallomásnak, hiszen az ő vallomása lendítheti előre az eljárást, segíthet lezárni ...
 • Kovács, Anikó
  A büntetőeljárásról szóló törvény a bizonyítás eszközei között első helyen említi a tanúvallomást, mely nem véletlen, hiszen ez az egyik leggyakrabban igénybe vett bizonyítási eszköz. A szakdolgozatban a tanú fogalmának, ...
 • Papp, László
  Dolgozatomban elsőként a kriminalisztika alapkérdéseivel kívánok foglalkozni, különös figyelemmel a tanú személyében rejlő egyedi jellemzőkre, melyek a bűncselekmények felderítése során jelentőséggel bírhatnak. Ezt követően ...
 • Tóth, Anita
  A diplomamunkámat a személyi bizonyítási eszközök tárgykörébe tartozó tanúról és szakértőről írtam. Szakdolgozatomban először a polgári per célját igyekeztem bemutatni rávilágítva ezzel arra, hogy valóban igaznak tekinthető-e ...
 • Deli, Csilla Andrea (2014-04-01)
  Szakdolgozatom során a polgári eljárásjogban a tanút, mint bizonyítási eszközt és a tanúvallomást, mint bizonyítékot szeretném ismertetni, hiszen a legfontosabb és leggyakrabban alkalmazott bizonyítási módszerek egyike. ...
 • Juhász, László
  A bizonyítás az egyik legérdekesebb és legfontosabb része a polgári peres és nemperes eljárásoknak. Ezen belül is a személyi bizonyítási eszközöket választottam, épp a személyből adódó szubjektumuk miatt. Ez egy még inkább ...
 • Szakál, Dorka
  Szakdolgozatom témájául a tanú és szakértő szerepének bemutatását választottam a polgári peres eljárások során. Ahogy a címben is olvasható, a peres eljárások ezen szereplőit, mint bizonyítási eszközt kívánom bemutatni. ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.