University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (GVK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Csoma, Ferenc (2012-11-15)
  Szakdolgozatomban egy logisztikai vállalkozás raktárépület beruházásának gazdaságossági vizsgálatát tűztem ki célul. A beruházás-gazdaságossági vizsgálatához egy beruházás elemzési modellt állítottam össze, melyhez ...
 • Pápai, Gábor (2008-01-11)
  A dolgozatomban egy adott mezőgazdasági gépkereskedő vállalkozás elemzését végzem el. Derecskei lakosként, valamint családi kötődés révén lehetőségem volt évről-évre figyelemmel kísérnem a térség egyik legjelentősebb ...
 • Szilágyi, Nóra (2010-05-28)
  A mezőgazdasági vállalatok pénzügyi, gazdasági, szervezési kérdései.Magas színvonalon való zöldségfélék termesztése.A paradicsom iránti igény a piacon. Az üvegház létesítésének kérdésének a fontossága.
 • Medgyesi, Noémi (2013-10-24)
  A 2008-ban jelentkező gazdasági válság egyre kisebb mértékben, de még máig is érezteti hatását. Hajdú-Bihar megyében, ezen belül is Pocsajban és térségében számos, az általam elemzett sörözőhöz hasonló jellegű vendéglátóipari ...
 • Lipécz, Gyöngyi (2010-07-07)
  A szakdolgozatomat elsőként az adóhivatal bemutatásával kezdtem. Másodszor pedig fő témaként egy vagyonosodási vizsgálat részletes bemutatását választottam. A vagyonosodási vizsgálatom Kiss Péter adózóval szemben 2006. ...
 • Rácz, Anita (2012-10-24)
  A szakdolgozat elkészítése közben egy vállalkozás gazdasági elemzését végeztem el. Célom a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének átfogó, alapos megismerése és a bemutatása volt, valamint a kft. ...
 • Sotus, Róbert (2010-11-05)
  A szakdolgozat első fejezete az adóhatósági eljárások megértéshez elengedhetetlen, adózás általános szabályait ismerteti. Bemutatásra kerül az adó és annak megfizetésének határideje, az adókötelezettség, mint gyűjtőfogalom, ...
 • Albert, Zsófia (2009-03-04)
  Témaválasztásommal arra vállalkozom, hogy lépésről lépésre, időrendben haladva tekintem át a különböző adónemekkel kapcsolatos uniós előírásokat, valamint az adóigazgatás által részben már megvalósított, részben tervezett ...
 • Bácsi, Boglárka Tünde (2012-11-06)
  A végrehajtás adóhatósági és bírósági végrehajtás közötti kapcsolatot mutatom be a dolgozatomban. A vállalat elemzéshez egy olyan vállalkozást mutatok be, mely a válság hatására mindkét végrehajtással van érintve. A pénzügyi ...
 • Szilágyi, Ferenc (2013-05-23)
  A dolgozatom témája az adózás Magyarországon. Az első részben a honfoglaló magyaroktól egészen napjainkig egy történelmi áttekintést adok. A munkám második részében a mai magyar adórendszerről írok, továbbá meghatározott ...
 • Szilágyi, Ferenc (2012-11-22)
  Dolgozatom a magyarországi adózásról szól. Az első részben a magyarországi adózás történetét mutatom be, az államalapítástól napjainkig. A történelmi fejezetekben a dolgozat végigjárja az adózásban történt legjelentősebb ...
 • Csicsószki, Dóra (2013-05-24)
  Dolgozatom az Adu cégnek a marketing stratégiáját mutatja be.Az első részében bemutatom a marketing és a stratégia kapcsolatát. Ezt követően ismertetem a vállalatot, és a termékek leírása után a marketing-mix elemeit a ...
 • Bartalisné Surányi, Mariann (2009-08-10)
  Szakdolgozatom témájaként a közösségi mezőgazdasági finanszírozási gyakorlat megvalósulását választottam, annak is hazai vonatkozását. Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozásával nem csak a mezőgazdaságot érintő – ...
 • Papp, Ildikó (2010-05-26)
  Napjaink egyik jelentős problémája a hosszú távon nem fenntartható gazdálkodás következtében a természeti erőforrások egyre gyorsuló felhasználása, továbbá a kedvezőtlen gazdálkodás következtében a környezetbe kijuttatott ...
 • György, Gergő Dániel (2010-11-03)
  A mezőgazdaság a nemzetgazdaság primer szektorába tartozik, legalapvetőbb feladata az emberiség élelmezése. A biztonságos élelmiszerellátás mellett azonban elvárás a természeti erőforrások fenntarthatóságának biztosítása ...
 • Erdélyi, Rita (2010-05-28)
  Manapság, ha mezőgazdaságról beszélünk, biztos szóba kerül az agrár-környezetvédelem fogalma, módszerei és annak alkalmazási lehetőségei. Magyarországon az elmúlt években az agrárpolitika céljai között teret kapott, az ...
 • Könnyű, Eta (2011-11-28)
  Dolgozatom fő célkitűzése, hogy bemutassam a hibridkukorica vetőmag ágazati helyzetét egy konkrét vállalkozáson keresztül. A dolgozatom során az Agrárgazdaság Kft. hibridüzemének kapacitás-kihasználtságának vizsgálatát, ...
 • Pór, Petra (2009-01-13)
  Diplomadolgozatom keretében az online agrárgazdasági adatbázisok jelentőségére, elemzésére helyeztem a figyelmet. Célom elsősorban a hazai adatbázisok csoportosítása volt. Öt csoportba soroltam ezen adatbázisokat, az ...
 • Csapó, Zsolt (2011-06-01)
  Diplomadolgozatom témájául Magyarország egyik vezető kártevő irtó cégének romániai piacalapítását választottam. Marketing szakirányos hallgatóként érdekesnek találtam azt a folyamatot, amely egy új cég megalakításához ...
 
 

Search DEA


My Account