University of Debrecen Electronic Archive

Hittudományok Doktori Iskola: Recent submissions

 • Steiner, József
  1.A Rick Warren által vezetett Céltudatos Gyülekezet Mozgalom egy gyakorlatorientált, a keresztyén gyülekezetek egészséges működését elősegíteni kívánó gyülekezetépítési modell, melynek célja a gyülekezetek küldetés-betöltő ...
 • Székely, József
  A lelkipásztori hivatáskép változásának vizsgálatára több tényező is késztetett. Ezek közül meghatározó, hogy a rendszerváltást1 követő első évekre esett a teológiai tanulmányaim ideje, majd az ezt követő negyedévszázados ...
 • Retkes, Attila
  A doktori értekezés az egyes fejezetekben vizsgált részterületek alapján rámutat: a választott korszakban (1869–1949) a Budapest központú magyarországi unitarizmus számarányának megfelelően, sőt, azt olykor felülmúlóan ...
 • Pótor, Áron
  A teljes életmű feltárása nyomán olyan új megállapításokra hívtam fel a figyelmet, miszerint Czeglédy Sándor maga is tevékenyen részt vett ösztön-díjasként a német hitvalló egyház harcában, valamint a szocializmus idején ...
 • Petró, László
  A doktori értekezés a különböző korszakok úrvacsorai tanításának eredményeit felhasználva rámutat a Szentlélek által jelen lévő Krisztus múltat megbocsátó, jelenben örömet hozó, a jövő felé pedig reménységet keltő hatalmára. ...
 
 

Search DEA


My Account