PPP: Kicsi többlet?- „Kicsit több lett. Maradhat?” PPP: Kicsi többlet?- „Kicsit több lett. Maradhat?”

Dátum
Szerzők
Varga, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
In this paper the past and present of public private partnership (PPP) was discussed in Hungary. The primal source-strings were reported of Interdepartmental Committee of PPP, which was been abolished at last year. Committee was more governmental and less professional. Instructive information was held by its bulletin. Amount which was applied for PPP’s projects was increased by actual government year to year. The growth reason was not overspend of central government. Financial limit was not exploited. The reason: more and more public functions were materialized in PPP. Nowadays PPP’s support has been left off. New attitude is shown by modification of act, institution cessation (vide: Interdepartmental Committee of PPP) and realignment of departments. This form is refused by new political theory. Its negative attributes are emphasized without real disquisition. PPP has advantageous qualities too what are underplayed. Potential positive qualities could be prominently useful to manage financial problems. PPP’s categorical refused without any monitoring would be a thoughtless decision. Have to take into account several factors to make deliberate verdict. For example: · PPP could take up as credence. · Post socialist countries are had special characteristics, like Hungary. (for instance: high national debt) · PPP is an administrative contract, which mixes element of public and private law. ·  It came from a foreign legal system. Its use is not been trouble free in continental system. More experiences, information, professionals are needed to create a final scientific notion about PPP.
A közfeladat-ellátásban megjelenő új eszközök válaszul szolgálnak napjainkban bekövetkező gazdasági, társadalmi változásokra, oly módon, hogy közben a megelőző időszakban megjelent igényeket továbbra is képesek legyenek kiszolgálni. Beszéljünk akár a jóléti, vagy az egykori szocialista blokk országairól mindkét kormányzati berendezkedésben közös vonás: az állam igyekezet a tőle telhető legmagasabb színvonalon, a lehető legtöbb közszolgáltatást biztosítani polgárainak. A társadalomnak volt elvárása, vagy ha nem volt, lett a közszféra által nyújtott szolgáltatásokra nézve. Azonban ezeknek az igényeknek a kielégítése egyre költségesebbé vált. A színvonal növelése, illetve az intézményrendszer fenntartása már önmagában véve is rengeteg forrást emészt fel. A globalizáció, a „világ felgyorsulása” hatására a ciklikusan kirobbanó válságok egyre gyorsabb egymás utániban bukkantak fel, a rohanó gazdasági változásokra az államszervezet csak később, utóbb tud reagálni. A gazdasági változások mellett a társadalmi szerkezetben bekövetkező átrendeződés, kiemelten a nyugati társadalmakban jelentkező népességfogyás további nehézséget jelentett. Összegezve: a meglévő közszolgáltatások iránti igény megmaradt, ehhez társult a színvonallal, ellátás javításával kapcsolatos elvárások. Azonban ezeket a kormányzatok a korábbi eszközkészletük, jogintézményeik útján nem voltak képesek a megváltozott gazdasági, társadalmi környezetben biztosítani. Új megoldásokra volt szükség. A fenti kihívásokra adott válaszként több másik eszközzel egyetemben megjelent, elsőként az angolszász országokban, egy jogintézmény, amelyet public private parnership-nek neveztek, azaz a köz- és magánszféra közötti együttműködés.
Kulcsszavak
Forrás