A vállalati társadalmi felelősségvállalás elmélete, és gyakorlata a médiában

Dátum
2011-10-28T08:30:08Z
Szerzők
Bihari, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a vállalati társadalmi felelősségvállalás elméleti hátterét vizsgáltam, illetve a gyakorlati megvalósulását TCH-eken keresztül a médiában. Kutatásom első lépéseként, szakirodalmi áttekintést hajtottam végre. Ezt követően vizsgáltam a vállalati társadalmi felelősségvállalás kapcsolatát a marketinggel, illetve a fenntarthatósággal. Mind vállalati, mind fogyasztói oldalról elemeztem a CSR megítélését és alkalmazását. Ezt követően anyag és módszer fejezetében a szakdolgozatomnak kérdőíves kutatásom hátterét és körülményeit fejtettem ki. Dolgozatom tárgyalás részében, kérdőívemben is megjelenő öt legismertebb magyarországi társadalmi célú kampányt mutattam be, vizsgálva a kampányok erősségit és gyengeségeit, ezt követően egy összehasonlító elemzést végeztem. Fejezetem zárásaként kérdőívem eredményeit vizsgáltam. Végezetül saját kutatásom eredményének következtetését vontam le. A vizsgálatom célkitűzését, miszerint mi a fogyasztók megítélése a médiában közölt társadalmi célú hirdetésekről és egyéni társadalmi felelősségvállalásról, továbbá, hogy milyen típusú társadalmi célú hirdetéseket kellene közölniük a vállalatoknak ahhoz, hogy felkeltsék a fogyasztók figyelmét a hipotézisek felállításával segítettem. Úgy gondolom, úgy érhetnénk el legnagyobb változást, ha a rendszer alapját képező törvényszabályozás módosításra kerülne. Vállalati oldalról két megoldást látok a CSR kommunikációját jövőt illetően, az első megoldásként a megfelelő kampánytéma kiválasztása, a téma kellő kidolgozása, amely képes a fogyasztókra hatást gyakorolni és média megjelenést érhet el. Második megoldásként az elsőre alapozva, más vállalattal együttesen indítani a kampányt. Fogyasztói oldalról a társadalmi célú reklámokkal szemben teljes szemléletváltásra lenne szükség az évtizedek óta belénk rögzült passzivitás levetkőzésére. Egy kampány sikerének vizsgálatakor fel kell tennünk magunknak az a kérdést, hogy mi hogyan járultunk hozzá a felhívás sikerességéhez.
Leírás
Kulcsszavak
CSR, társadalmi felelősségvállalás, társadalmi célú hírdetések
Forrás