Vendéglátó egységek működésének komplex elemzése a Texas BBQ Étterem példája alapján

Dátum
Szerzők
Major, Boglárka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a vendéglátó alaptevékenység folytatásához szükséges alapfeltételek, munkafolyamatok leírását taglalja. Választott témám kifejtése során kitérek a vendéglátás fogalmának definiálására, a gyakorlati helyem bemutatására, az árubeszerzés és áruátvétel lépéseire, a raktározás tárgyi és személyi feltételeire, a termelés előkészítő folyamataira és az ehhez szükséges tárgyi feltételekre, a termelés folyamatára, illetve feltételeire, az árképzés menetére, az értékesítés formáira, módjára, valamint az értékesítés hatékonyságát segítő marketingstratégia fontosságára.
Leírás
Kulcsszavak
vendéglátás, értékesítés, termelés, árubeszerzés, raktározás
Forrás