A szülés megélésének vizsgálata a szülés körülményeinek, a pszichés jóllét és az érzelemszabályozási nehézségek tükrében

dc.contributor.advisorMolnár, Judit
dc.contributor.advisordeptDebreceni Egyetem::Népegészségügyi Karhu_HU
dc.contributor.authorNagyné Forgács, Ildikó
dc.contributor.departmentDE--Népegészségügyi Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-06-24T10:04:20Z
dc.date.available2021-06-24T10:04:20Z
dc.date.created2021-04-28
dc.description.abstractBevezetés: A szülés valamennyi emberi kultúrában jelentős és különösen örömteli esemény. Éppen ezért megdöbbentőek a traumatikus és negatív szülésélmény prevalenciájára vonatkozó adatok. A szülések 5,1-30,1%-a traumatizáló (Mackinnon és mts., 2018), azaz kimeríti a PTSD diagnosztikus kritériumait, és 6,8-44% közé tehető a negatív szülésélmények előfordulása (Tabaghdehi és mts., 2020). Módszer: Az adatgyűjtésre 2020. december és 2021. február között került sor. Az önkitöltő kérdőív online módon került kitöltésre, a vizsgálat célcsoportja az egy éven belül szült nők voltak (N=595). A vizsgálat célja kvantitatív feltáró elemzés volt, melynek során deskriptív és összehasonlító módszereket is alkalmaztunk. Vizsgáltuk a szülés megélését és annak körülményeit két, saját készítésű kérdőívvel, és igyekeztünk pszichológiai jellemzőket feltárni a Pszichológiai Jóllét és az Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív segítségével. A saját fejlesztésű szülés megélését vizsgáló kérdőíven faktoranalízist hajtottunk végre, az azonosított 8 faktorból 2 (szülésélmény, bánásmód) valamennyi hipotézisünk alapjául szolgált. Eredmények: Az eredmények a legtöbb esetben elvárásainknak megfelelően alakultak. Azok a nők, akiknek megterhelő volt az elviselhetetlen mértékű fájdalom, a több mint 10 órás vajúdás, vagy a fájdalom érvénytelenítése, negatívabb szülésélménnyel (p<0,001) rendelkeztek az előbbi jellemzőkkel nem bíró társaikhoz képest. Szintén negatív szülésélményre hajlamosít a több beavatkozás (U=29635, p<0,05, Med(negatív-normál=5-4)). Minél kedvezőtlenebb kórházi bánásmódot tapasztal a szülő nő, annál negatívabb szülésélményben lesz része (rho(595)=-0,566, p<0,001). A pozitív pszichológiai működés pozitívabb szülésélménnyel jár együtt (rho(595)=-0,238, p<0,001), viszont várakozásainkkal ellentétben, akiknek megterhelő volt az elviselhetetlen mértékű fájdalom, nem rendelkeztek szignifikáns mértékben alacsonyabb pszichés jóllét mutatóval (U=33272, p=0,411, Med(megterhelő-nem megterhelő=84-85)) a fájdalom mértékétől nem szenvedő csoporthoz képest. Az érzelemszabályozás terén a várt eredmények születtek. Akik érzelemszabályozási nehézségekkel küzdenek, megrázkódtatóbb szülésben volt részük (rho(595)=0,242, p<0,001). Azok a nők, akiknek megterhelő volt az elviselhetetlen mértékű fájdalom, több érzelemszabályozási nehézséggel küzdenek, mint akiknek nem volt megterhelő (U=38604, p=0,041, Med(megterhelő-nem megterhelő=82,5-77)). Következtetés: Számos, nemcsak medikális tényező vezethet negatív szülésélményhez. Az alacsony pszichés jóllét korai prevenciója és az időben felismert érzelemszabályozási nehézségek kezelésébe nyújtott intervenciók megakadályozhatják, hogy e tényezők a negatív szülésélmény etiológiai faktorává váljanak.hu_HU
dc.description.courseegészségpszichológiahu_HU
dc.description.courseactlevelezőhu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent78hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/312889
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectszüléshu_HU
dc.subjectpszichés jólléthu_HU
dc.subjectérzelemszabályozási nehézségekhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Pszichológiahu_HU
dc.titleA szülés megélésének vizsgálata a szülés körülményeinek, a pszichés jóllét és az érzelemszabályozási nehézségek tükrébenhu_HU
Fájlok