A falusi és vadászati turizmus lehetőségei Létavértes térségében

Dátum
2012-05-24T10:19:45Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a turizmus két ágazatát: a falusi (vidéki) turizmust és a vadászati turizmust szeretném bemutatni Létavértes térségében, illetve, hogy a két ágazatot miként lehet egymásra építeni. A két turisztikai ágazat egymással szoros kapcsolatban van. Jellegükből fakadóan beszélhetünk egyfajta egymásra utaltságról is. Konkrétan egy vadászati közösségen keresztül vizsgáltam a turizmus e két válfaját, miként kapcsolódnak egymáshoz, hogyan egészítik ki egymást.

Leírás
Kulcsszavak
falusi turizmus, vadászati turizmus
Forrás