A települési önkormányzatok szervei, különös tekintettel a polgármesterre

Dátum
2014-04-11T08:46:08Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a települési önkormányzatok szerveit mutatom be. Részletesebben kitérek a polgármester főbb vonásainak, jellegzetességeinek, feladatainak bemutatására. A polgármester egyes szervekhez fűződő kapcsolata szintén nagyon fontos részét képezi a dolgozatomnak. A hatályos jogszabályok alapján rámutatok a polgármester sajátos jogviszonyára és ennek tartalmára. Választ keresek arra vonatkozóan, hogy a szervekre, különös tekintettel a polgármesterre vonatkozó szabályozás mennyire részletes.

Leírás
Kulcsszavak
polgármester, települési önkormányzatok szervei
Forrás