A hazai és a nemzetközi szervezetek szerepe a környezetvédelemben

Dátum
2013-03-22T09:59:27Z
Szerzők
Tamás, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám első részében a mai környezetvédelemi jog kialakulásának legfőbb állomásait mutatom be, helyenként fogalmi meghatározásokkal, hogy a laikusok számára is érthető legyen. Kielemzem az egyes nemzetközi környezetvédelmi konferenciák célkitűzéseit és eredményeit, azok hatékonyságát. Majd ezt követően a nemzetközi szervezetek környezetvédelmi tevékenységeit elemzem. Melyek a legjelentősebb nemzetközi szervezetek a környezetvédelem területén? Pontosan milyen tevékenységeket is végeznek? Mekkora volt a szerepük a környezetvédelmi jog fejlődésében? A harmadik részben a legjelentősebb hazai szerveket szeretném bemutatni, melyeknek fő tevékenysége a természet- és környezetvédelem területére koncentrálódik.
Leírás
Kulcsszavak
környezetvédelem, nemzetközi szervezetek
Forrás