Coaching szemlélet a nyelvoktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a nyelvtanulás nélkülözhetetlen szerepét, szépségeit és kihívásait szeretném feltárni a tanulási folyamatok súlypontjainak, hátráltató tényezőinek, pszichológiai és pszicholingvisztikai hátterének, illetve komplexitásának vizsgálatával. Feltevésem szerint a kudarcok okait a rendszerszintű hibákban, a téves beidegződésekben, a célok hiányában és az emberi természet sajátos jellegének mellőzésében kell keresni, amelyekből van kiút. A reménytelenségre és az örök újrakezdésre a coaching szemléletet kínálom válaszként, mint olyan lehetőséget, ami nagy horderejű változást hozhat a nyelvi kompetenciák fejlesztésének területén.

Leírás
Kulcsszavak
coaching, nyelvoktatás
Forrás