Fiatalkorú bűnelkövetők nevelési folyamatának vizsgálata az EMMI Debreceni Javítóintézetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a javítóintézetek pedagógiai folyamatát vizsgálja, szakirodalmi vonatkozásban bemutatjuk azokat kriminológiai, kriminálpedagógiai elveket, és jogszabályi keretet, amik alapján az intézeti nevelés szerveződik. Az empíria oldaláról pedig kvalitatív módszerrel igyekszünk vizsgálni a javítóintézeti nevelés eredményességét, egyrészt a növendékek tapasztalatai, másrészt a nevelők, tanárok, szakoktatók, és a pszichológus tapasztalatai alapján. A kutatás fő célja, hogy a növendékek intézetben töltött idejét olyan módon vizsgáljuk, ami alapján mérni tudjuk a nevelés hatékonyságát. Ennek érdekében elemezzük a növendékek intézetben eltöltött éveit saját meglátásuk, és nevelőik szempontja alapján.

Leírás
Kulcsszavak
javítóintézet, fiatalkorú, bűnelkövetők, pedagógia, kriminológia, kriminálpedagógia
Forrás