Kéklámpával az áramlatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatommal igyekeztem feltárni azokat a tényezőket, melyek fontos szerepet játszanak a mentődolgozók munkájában. Azt szerettem volna megtudni, hogyan munkál a flow munkavégzésük során, és mindez milyen hatással van a stressz megélésére, proaktivitásukra, elégedettségükre, hogyan befolyásolja jóllétüket, illetve milyen kapcsolatban áll hivatástudatuk jelenlétével. Hiába volt a flow előhangolása sikeres, de a vizsgált változókra valószínűsíthetően csupán a flow hosszabb távú jelenléte lenne képes pozitív hatást gyakorolni, mivel sem a stressz, sem a coping, sem a jóllét esetében nem volt különbség az előhangolt és nem előhangolt csoportok között. A magasabb hivatástudat jelenléte során azonban a coping és az elégedettség értékek is magasabb értékeket mutattak, és a jóllétnél is megfigyelhető az együttjárás. Eredményeink szerint a magasabb stressz jelenlétében alacsonyabb a jóllét, a coping, illetve az elégedettség is. Összegezve pedig hiába nem volt hatása a flow-nak a stresszre, a copingra és a jóllétre, az előhangolásnak mégis volt pozitívuma, hiszen kiderült, hogy az alacsony copinggal és alacsony flow-val rendelkezők stressz-szintjét csökkenti, az alacsony hivatástudattal rendelkezők jóllétét pedig megnöveli.

Leírás
Kulcsszavak
mentődolgozók, flow, stressz, hivatástudat, proaktív coping, jóllét, munkahelyi elégedettség
Forrás